Dokumenty techniczne

Baza wiedzy

Uzyskaj dostęp do wartościowej bazy wiedzy zawierającej między innymi cenne
źródło danych technicznych i użytkowych na wszystkich poziomach zaawansowania.
Jeśli nie znajdziesz informacji, której szukasz zawsze możesz się z nami skontaktować bezpośrednio.

Wybierz produkt
lub
 • 1. Opóźnienie uruchamiania iFIX’a

  Dokument wyjaśnia zastosowanie programu RunTaskApp w celu opóźnienia startu iFIX’a podczas startu wraz z systemem Windows, opóźnienia uruchamiania Workspace lub dowolnego innego programu podczas startu. Umożliwia określenie czasu opóźnienia.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 2. Minimalizacja okna Workspace z przycisku

  Dokument opisuje sposób minimalizacji okna Workspace w iFIX przy użyciu skryptu VBA.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 3. Konfiguracja drivera MBA1 dla protokołu Modbus RTU

  Konfiguracja drivera MBA1 dla protokołu Modbus RTU.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 4. Blokowanie na klawiaturze klawisza Windows

  Dokument wyjaśnia jak zablokować na klawiaturze klawisz WINDOWS.

  Dotyczy oprogramowania:

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 5. Eksport – import bloków z bazy danych

  Dokument wyjaśnia jak eksportować a następnie importować bloki iFIXa z/do bazy danych iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 6. Wykorzystanie grup zmiennych

  Dokument pokazuje wykorzystanie grup zmiennych. Pokazuje jak deklarować grupy zmiennych, tworzyć animacje z wykorzystaniem grup zmiennych oraz podaje przykładowy skrypt VBA dla przycisku przełączającego grupy.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 7. Konfiguracja ręczna klienta OPC pod iFIX

  Dokument podaje prawidłowy sposób ręcznej konfiguracji klienta OPC w iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 8. Automatyczna konfiguracja klienta OPC w iFIX

  Dokument wyjaśnia sposób automatycznej konfiguracji klienta OPC w iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 9. Instalacja drivera 6X na systemie Windows XP na przykładzie OMF – Omron Fins

  Dokument wyjaśnia w jaki sposób należy prawidłowo zainstalować drajwer OMF dla iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 10. Przedstawienie danych bazodanowych w kontrolce VXGRID

  Dokument wyjaśnia w jaki sposób wyświetlić dane z bazy danych Access w tabeli.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 11. Drukowanie okien i raportów iFIX-a

  Dokument zawiera skrypty drukowania dla przycisku pod iFIX-em.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 12. Rejestry drivera SIM generujące sygnały

  Dokument przedstawia rejestry drajwera SIM generujące sygnał.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 13. Wprowadzenie wartości zmiennej poprzez suwak w iFIX-ie

  Dokument wyjaśnia jak wprowadzać wartości do zmiennej poprzez suwak (obiekt OLE) w iFIX-ie.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 14. Wykorzystanie ODBC do łączenia iFIX-a z Accessem

  Dokument wyjaśnia jak w prosty sposób można przeprowadzić konfigurację ODBC w systemie WindowsXP. Przedstawione są również narzędzia SQLTODC do sprawdzania poprawności przetwarzania zapytań SQL poprzez ODBC jak również konfiguracja ODBC w iFIX-ie.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 15. Wykorzystanie ODBC do łączenia iFIX-a z Accessem – przykład

  Dokument przedstawia przykład wykorzystania ODBC do łączenia iFIX-a z Accessem.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 16. Typy bloków baz danych

  Dokument wyjaśnia zastosowanie bloków baz danych, jak również ich właściwości, przykład użycia oraz przeznaczenie.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 17. Pola NSD – Network Status Display

  Dokument wyjaśnia zagadnienie pól NSD – Network Display Status, które umożliwiają dostęp do statusu połączenia między iFIX-ami. Podano niżej sposoby dostępu do odpowiednich pól.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 18. Uruchomienie iFIX jako usługę

  Dokument wyjaśnia w jaki sposób należy uruchomić iFIX jako usługę. Jest to pożądane wtedy, kiedy użytkownicy mają mieć możliwość logowania oraz wylogowania się, jednak iFIX ma być cały czas uruchomiony.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 19. Konfiguracja drajwera 7.X w celu uruchomienia jako usługę

  Dokument wyjaśnia w jaki sposób należy skonfigurować drajwer aby uruchamiał się jako usługa.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 20. Przeskalowanie wartości zmiennych w iFIX WorkSpace

  Dokument wyjaśnia, w jaki sposób należy skonfigurować pole tekstowe w iFIX WorkSpace aby zastosować przeskalowanie odczytywanej wartości z bazy danych oraz aby dokonać przeskalowanego zapisu do bazy danych. Jest to konieczne w przypadku wystąpienia różnic między konwencją zapisu danych w sterowniku i w bazie danych iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 21. Wyłączenie iFIX lub Workspace z poziomu VBA

  Dokument przedstawia przykładowe skrypty VBA służące do wyłączenia iFIX lub iFIX Workspace.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 22. Wykonanie połączenia zapasowego pomiędzy iFIX a PLC

  Dokument ma na celu przedstawienie rozwiązania przełączania się programem komunikacyjnym pomiędzy dwoma sterownikami PLC. Przykład został przetestowany na dwóch sterownikach GE Fanuc.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 23. Bloki bazy danych liczone do licencji w iFIX

  Dokument wyjaśnia w jaki sposób są zliczane zmienne w iFIX 4.0.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 24. Zmiana domyślnego serwera Historian w kolektorze danych

  Dokument wyjaśnia jak zmienić domyślną nazwę serwera Proficy Historiana w kolektorze danych bez konieczności przeinstalowania kolektora.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 25. Odczyt danych z dokumentów tekstowych (*.txt) do bazy danych iFIX

  Dokument pokazuje jak, za pomocą skryptu VBA, wczytać dane z pliku tekstowego do bazy danych systemu iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 26. Wyświetlanie zawartości www w iFIX

  Dokument pokazuje jak z poziomu Workspace w trybie wykonywania przeglądać stronę www.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 27. Współpraca kontrolki kalendarza z wykresem historycznym

  Dokument pokazuje jak, za pomocą skryptu VBA, zgrać ze sobą działanie kontrolki kalendarza z wykresem historycznym. Kliknięcie daty na kontrolce kalendarza powoduje wyświetlenie danych historycznych z tego dnia na wykresie.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 28. Alarmowanie za pomocą pojedynczego dźwięku

  Dokument pokazuje jak za pomocą prostych skryptów VB oraz obsługi zdarzeń w systemie iFIX wykonać alarmowanie z odtwarzaniem dźwięku w formacie *.wav.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 29. Proficy Alarm Viewer

  Dokument opisuje cechy i funkcjonalności nowego programu służącego do prezentacji alarmów, oraz przeprowadza przez proces pierwszej instalacji.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 30. Włączanie i zatrzymywanie timer-ów harmonogramatora z przycisku w trybie wykonywania

  Dokument opisuje skrypt VB pozwalający na kontrole działania harmonogramatora na przykładzie prostej aplikacji. Może to by przydatne do diagnostyki aplikacji oraz kiedy iFIX nie chce się wyłączy z przycisku ponieważ właśnie harmonogramowanie jest włączone.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 31. Zoptymalizowane automatyczne logowanie do systemu iFIX z wykorzystaniem zewnętrznych zmiennych

  Dokument opisuje sposoby automatycznego logowania poprzez podawanie do systemu IFIX z wykorzystaniem zmiennych zewnętrznych zawierających login i hasło użytkownika. (np. karty pracownicze).

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 32. Przełączanie Workspace’a z trybu wykonywania do trybu konfiguracji za pomocą zabezpieczonego przycisku

  Dokument podaje skrypt pozwalający na przełączenie do trybu konfiguracji wraz z zabezpieczeniem przejścia kodem PIN.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 33. Blok bazy danych D16

  Dokument opisuje blok bazy danych D16 dostępny w obiektach Zestawach dynamo systemu iFIX. Blok ten umożliwia gromadzenie zmiennych dwustanowych w jednym bloku.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 34. Blok bazy danych PAR

  Dokument opisuje blok bazy danych PAR dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Blok PAR to blok zawierający trwałą pamięć zdolną przechować informacje z nawet 60 zmiennych, po wyłączeniu systemu iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 35. Blok bazy danych CTR

  Dokument opisuje blok bazy danych CTR dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Blok CTR służy do zliczania zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń dotyczących określonego bloku.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 36. Blok bazy danych AIS

  Dokument opisuje blok bazy danych AIS, który pozwala jest niczym innym jak blokiem Analog Input z możliwością skalowania. Blok ten przydatny jest w wersjach iFIX starszych niż 5.0, gdzie możliwość skalowania nie została zawarta w bloku AI.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 37. Blok bazy danych MDO

  Dokument opisuje blok bazy danych MDO, który pozwala na generację przebiegów prostokątnych przy użyciu przycisków monostabilnego.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 38. Blok bazy danych ETR

  Dokument opisuje blok bazy danych ETR dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Rozszerzony bufor wykresu (ETR) może być zastosowany do wyświetlania bieżących wartości analogowych i dwustanowych na wykresach dla dłuższych przedziałów czasu.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 39. Blok bazy danych GEN

  Dokument opisuje blok bazy danych GEN dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Blok GEN jest blokiem generującym przebiegi. Posiada on kilka różnych rodzajów przebiegów oraz możliwość ich konfiguracji.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 40. Blok bazy danych TDS

  Dokument opisuje blok bazy danych TDS dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Blok TDS jest blokiem umożliwiającym zapis daty i czasu zegara systemowego w reakcji na zamknięcie bloku DI. Rozwiązanie często stosowane do zapisu daty i czasu zdarzenia w PLC.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 41. Blok bazy danych TXT

  Dokument opisuje blok bazy danych TXT dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Zawiera opis jego przykładowej konfiguracji oraz możliwości wykorzystania. Blok TXT umożliwia kojarzenie wartości liczbowych z łańcuchami znaków.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 42. Blok bazy danych BPL

  Blok BPL jest blokiem linearyzującym. Zadając odpowiednie wartości progowe dla wejścia i wyjścia oraz nachylenie pomiędzy nimi można osiągnąć skalowanie w dowolnym przedziale, także z dowolnymi nieliniowościami. BPL może także posłużyć do wyznaczania objętości na podstawie wysokości słupa cieczy.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 43. Wykorzystanie bloku par do sygnalizacji stanu maszyny

  Dokument pokazuje jak w prosty sposób wykonać mechanizm sygnalizujący stan maszyny za pomocą bloku PAR. Zakładają, że ze sterownika otrzymywana jest informacja w postaci liczby całkowitej, poniższe rozwiązanie pozwala na przypisanie stanu do konkretnych wartości liczby.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 44. Tworzenie obiektu Dynamo

  Dokument przedstawia proces tworzenia obiektu Dynamo na przykładzie prostej lampki, z możliwością zmiany koloru w zależności od wartości zmiennej.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 45. Przetwarzanie danych zapisanych w HTC

  Dokument przedstawia kilka sposobów przetwarzania danych zbieranych przez iFIX’owy collector danych. Zawiera eksportowanie danych do plików CSV które mogą następnie zostać przetworzone w programie Excel. Dokument opisuje również w jaki sposób zaimportować zbierane dane do Historian’a.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 46. Zarządzanie pisakami na wykresie

  Dokument przedstawia sposób zarządzania pisakami na wykresie danych. Zarządzanie to obejmuje dodawanie i usuwanie pojedynczych pisaków w oparciu o obiekty CheckBox. Dodatkowo w dokumencie znajdują się metody umożliwiające ustawianie ręcznie koloru, zmianę kształtu pisaku(linie, kropki, pogrubione linie itd.)

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 47. Zmiana koloru pisaka na starym wykresie

  Dokument opisuje jak za pomocą gotowych komponentów systemu iFIX zmienić kolor pisaka na starym wykresie iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 48. Przejście z RGB do kodu koloru w iFIX

  Dokument opisuje jaki jest sposób zapisu barw w systemie iFIX i w jaki sposób przejść z palety RGB do palety używanej w iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 49. Zapisywanie wartości z Historiana do relacyjnej bazy danych

  Zdefiniowanie zdarzenia w Calculation Collector, które będzie wprowadzało wartości taga do relacyjnej bazy danych. Dodatkowo aktualizacja danych w relacyjnej bazie danych ma nastąpić zdarzeniowo na zmianę wartości. Dokument zawiera skrypt pozwalający wprowadzić wartość zmiennej z Historiana do relacyjnej bazy danych (w tym przypadku MS SQL 2012) co czas zgodny z interwałem zmiennej kalkulacyjnej.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 50. Widoczność warstw w zależności od grupy ochrony

  Podczas tworzenia aplikacji SCADA niejednokrotnie należy uzależnić dostęp do poszczególnych obszarów synoptyk, funkcjonalności lub skryptów od aktualnie zalogowanego użytkownika. Dokument zawiera skrypt pozwalający na automatyczną zmianę widoku warstw w zależności od praw aktualnie zalogowanego użytkownika. W tym wypadku sprawdzana jest grupa użytkownika. Poniższy skrypt można użyć również przy zabezpieczaniu wykonywania funkcji ukrytych pod przyciskami itd.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 51. Wysyłanie e-mail przy pomocy Historiana

  Dokument przedstawia sposób alarmowania e-mailem przekraczania stanu zmiennej kalkulacyjnej zbieranej w Historian. W systemie iFIX dostępna jest zmienna, która przechowuje informacje o procentowej ilości odpadów z ostatnich dwóch sekund pracy maszyny. W Historian zdefiniowana została zmienna, która oblicza średnią ruchomą w horyzoncie 1 minuty. W przypadku gdy wartość średniej ruchomej zwiększy się powyżej dopuszczalnego poziomu „5” (średnio 5% odpadów w horyzoncie 1 min) zdefiniowane zostaje zdarzenie wysłania e-maila alarmowego.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 52. Zmienne statusowe kolektorów Historian

  Historian posiada możliwość udostępniania informacji na temat statusu swojej pracy do iFIX do odpowiednich zmiennych statusowych.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 53. Uruchomienie skryptów logowania w WebSpace

  Dokument pokazuje jak w prosty sposób załączyć skrypty logowania w WebSpace, dzięki któremu zostanie zmapowany dysk sieciowy.

  Dotyczy oprogramowania: WebSpace   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 54. Zmiana położenia nowego okna w aplikacji wielomonitorowej

  Często w aplikacjach wielomonitorowych pojawia się problem z wyświetlaniem nowych okien – okien eksperta wprowadzania wartości, bądź okien konfiguracji wykresów. Okna wyświetlane są w nieprawidłowych miejscach, ekstremalnie są one wyświetlane na innych ekranach, niż powinny. Poniższe rozwiązanie pozwala na przeniesienie nowo otwartego okna w inną, dowolną lokalizację w aplikacji.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 55. Obliczenia SPC w Proficy iFIX

  Dokument pokazuje przykład jak wygenerować prostą analizę SPC na ekranie iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 56. Histogram na podstawie danych historycznych

  Dokument pokazuje jak w prosty sposób wyświetlić histogram historyczny.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 57. Różnice pomiędzy kompresją na poziomie kolektora i archiwum w Historian

  Każda baza danych poza funkcją gromadzenia danych posiada funkcję ich kompresji. W bazach przemysłowych takich jak Proficy Historian mechanizm kompresji musi działać wydajnie, jednak nie może być on przekształceniem na tyle skomplikowanym, by spowolnić dostęp do danych. Implikuje to konieczność prostoty mechanizmu kompresji, który w Proficy Historian jest oparty wyłącznie o przekształcenia liniowe, takie jak wyznaczanie nachylenia, bądź podtrzymanie.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 58. Udostępnianie pól projektu user dla harmonogramów wykonywanych w tle

  Dokument udostępnia niezbędny kod, do uzyskania dostępu do zmiennych globalnych przy korzystaniu z harmonogramów w trybie Background programu FixBackgroundServer.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 59. Dodawanie plików .DLL (w standardzie COM) napisanych w Visual Studio w technologii .NET do pracy iFIX

  Dokument przeprowadza przez niezbędne kroki do napisania własnej biblioteki .dll i zarejestrowania jej na maszynie z systemem iFIX, co daje możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu iFIX. Rozwiązanie to nie jest wspierane przez GE, zatem nie powinno być przekazywane klientom.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 60. Mechanizm tworzenia wieloinstancyjnych okien “stacyjek” wykorzystujących technologię grup bloków

  Dokument opisuje w jaki sposób tworzyć i uruchamiać okna „stacyjek” tak aby możliwe było jednoczesne zarządzanie wieloma ich instancjami.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 61. Wyświetlanie historycznych zmiennych tekstowych w Visonix

  Dokument pokazuje jak należy sformułować zapytanie do Historian poprzez źródło danych ODBC aby wyświetlić wartości historyczne zmiennej tekstowej.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 62. Uruchomienie kolektora OPC w tle z wiersza poleceń iFIX

  Dokument pokazuje jak uruchomić kolektor OPC w tle przy starcie systemu iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 63. Filtrowanie alarmów typu COMM w iFIX

  Dokument pokazuje jak wyfiltrować alarmy komunikacyjne.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 64. Zmiana koloru pisaka na wykresie w trybie wykonywania

  Dokument pokazuje, w jaki sposób można oprogramować funkcjonalność zmiany koloru, w trybie wykonywania, pisaka na wykresie danych bieżących lub archiwalnych.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 65. Zarządzanie pisakami zmiennych rzeczywistych na wykresie

  Dokument przedstawia sposób zarządzania pisakami zmiennych rzeczywistych na wykresie danych. Zarządzanie to obejmuje dodawanie i usuwanie pojedynczych pisaków w oparciu o obiekty ComboBox.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 66. Jednoczesne pobieranie danych historycznych oraz HTC

  Dokument przedstawia przykładowy sposób pobierania oraz prezentowania danych z Klasycznego Historiana (HTC) oraz Proficy Historian (PH) na jednym wykresie.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 67. Podłączenie do serwera oraz parametryzacja klienta aplikacji WebSpace

  Dokument przedstawia sposób podłączenia aplikacji klienckiej WebSpace do serwera WebSpace oraz jej parametryzację.

  Dotyczy oprogramowania: WebSpace   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 68. Wykorzystanie funkcji ochrony Security Synchronizer w sieci domenowej

  Dokument przedstawia w jaki sposób wykorzystać funkcję ochrony systemu iFIX – Security Synchronizer do synchronizacji użytkowników systemu ochrony systemu iFIX z użytkownikami domenowymi.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 69. Konfiguracja redundancji LAN oraz SCADA z wykorzystaniem wielu kart sieciowych

  Dokument przedstawia w jaki sposób wykorzystać funkcję redundancji serwerów SCADA oraz połączenia LAN pomiędzy serwerami i klientem.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 70. Strict Collector Authentication i kolektor iFIX

  Dokument opisuje w jaki sposób stworzyć usługę kolektora iFIX oraz przedstawia podstawowe kroki konfiguracji, jakie należy wykonać, by korzystać z funkcji Strict Collector Authentication.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 71. Sprawdzanie stanu połączenia PLC – drajwer komunikacyjny

  W niniejszym dokumencie opisano sposób sprawdzania (z poziomu kodu języka VBA) stanu połączenia wybranego sterownika PLC z drajwerem komunikacyjnym oraz jakość odczytywanych danych.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 72. Zdarzeniowe zbieranie danych w Proficy Historian

  W niniejszym dokumencie opisano sposób zdarzeniowego zbierania danych, pochodzących z kolektora iFIX lub OPC, w systemie Proficy Historian.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 73. Migracja danych z Historian wersji 3.1 do wersji 6.0 z podziałem na Data Store

  Dokument zawiera instrukcje (krok po kroku), które należy wykonać, aby przenieść dane gromadzone przez Proficy Historian 3.1 do Proficy Historian 6.0. Założeniem jest, że nowy komputer posiada tą samą nazwę. Dodatkowo przenoszone dane są przepisane do nowego Data Store.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 74. Tworzenie raportu w Excel na podstawie danych z Excel Add-in

  Dokument opisuje jak dynamicznie stworzyć raport Excel przy pomocy kodu VBA w iFIX na podstawie danych pobranych z Proficy Historian przy pomocy dodatku Excel Add-in.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 75. Tworzenie tagów wyrażeń Python

  Dokument przedstawia w jaki sposób dodać tagi posiadające wyrażenie PYTHON. Pozwalają one gromadzić przetworzone dane w czasie rzeczywistym, nie tylko dane surowe.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 76. Instalacja, konfiguracja oraz połączenie drajwera PDS z iFIX

  Dokument zawiera opis krok po kroku instalacji drajwera PDS wraz z przykładem komunikacji drajwera ze sterownikiem na protokole SRTP. Dodatkowo opisuje sposób pobrania danych z drajwera PDS do iFIXa przy pomocy klienta OPC.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 77. Dodawanie certyfikatu https dla Proficy Vision

  Dokument przedstawia w jaki sposób rozpocząć tworzenie żądania certyfikatu SSL. Dodatkowo podana jest metoda konfiguracji protokołu https dla aplikacji Proficy Vision dla Proficy Historiana Analysis.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 78. Symulacja danych z drajwera komunikacyjnego

  W niniejszym dokumencie opisano sposób symulowania danych pochodzących ze sterownika PLC i innych urządzeń.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 79. Korzystanie ze zmiennych globalnych w harmonogramach działających w tle

  Harmonogramy działające w tle uruchamiane są w zewnętrznym programie FIXBACKGROUNDSERVER.exe. Z tego powodu wykorzystane zmienne globalne do których odnosi się bezpośrednio nie są odnajdywane. Należy najpierw odnaleźć obiekt Workspace, a dopiero w nim zmienną User.nazwa.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 80. Przenoszenie licencji w formie 16 znakowego kodu między komputerami nie podłączonymi do internetu

  Proces przenoszenie licencji między komputerami offline wymaga dodatkowego komputera podłączonego do sieci Internet. Dodatkowo wymagane jest zainstalowanie na tym komputerze najnowszej wersji oprogramowania licencyjnego (License Manager – tylko klient).

  Najnowszą wersję oprogramowania licencyjnego można pobrać ze strony: www.vix.com.pl/plm

  Opisany proces przedstawia przenoszenie licencji pomiędzy komputerami, które nie posiadają podłączenia do sieci Internet. Zakłada się równie, że nie korzystały one z lokalnego serwera licencji. Licencja była aktywowana łącząc się bezpośrednio do serwera licencji GE lub przez aktywację pośrednią z wykorzystaniem plików request-response.

  Dotyczy oprogramowania:

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 81. Przeglądarka Mozilla Firefox zamiast Internet Explorer na rysunkach iFIX

  Opisany przypadek pokazuje w jaki sposób dodać do systemu Windows pliki ActiveX przeglądarki Mozilla Firefox, w celu wykorzystania jej jako przeglądarki na rysunkach iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016

  Pobierz >>

 • 82. Funkcje matematyczne operujące na bitach

  Oprócz standardowych funkcji matematycznych, widocznych w rozwiniętym menu Edytora wyrażeń zmiennych iFIX, można posłużyć się dodatkowymi operatorami działających na poszczególnych bitach bloku bazy danych. Dokument opisuje wykorzystanie funkcji GETBIT.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 05.07.2016

  Pobierz >>

 • 83. Konfiguracja wielu kolektorów dla jednego serwera OPC

  Dokument wyjaśnia, w jaki sposób można skonfigurować na jednym komputerze kilka kolektorów rozsyłających dane do różnych serwerów Historian z jednego źródła – serwera OPC. Przykład zostanie przedstawiony wykorzystując kolektor OPC iFIX oraz Matrikon. Celem jest stworzenie dwóch kolektorów iFIX OPC.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 05.07.2016

  Pobierz >>

 • 84. Korzystanie z aplikacji ihPurgeAlarms z poziomu wiersza polecenia

  Dokument przedstawia sposób użycia aplikacji ihPurgeAlarms.exe z poziomu wiersza polecenia, służącej do zarządzania alarmami zgromadzonymi przez serwer GE Historian.

  Dotyczy oprogramowania: Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 05.07.2016

  Pobierz >>

 • 85. Komunikacja IGS z OPC UA (RXi)

  Dokument opisuje, w jaki sposób pobierać dane w protokole OPC UA (Unified Architecture) oraz udostępnić je na kontrolerach PACSystems RX3i i RXi.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 05.07.2016

  Pobierz >>

 • 86. Export danych z HTC do Excel

  Dokument prezentuje, w jaki sposób dane archiwalne gromadzone w klasycznej wersji Historiana można wyświetlić w programie Microsoft Excel.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 05.07.2016

  Pobierz >>

 • 87. Alarmy ODBC i optymalizacja tabeli

  Dokument opisuje, w jaki sposób zoptymalizować tablę, którą iFIX tworzy do przechowywania alarmów w RDB. Dzięki opisanemu rozwiązaniu baza nie będzie się tak mocno rozrastała.
  Dodatkowo, z biegiem czasu, baza danych staje się ”nieużywalna” zwłaszcza, jeśli przechowuje się w niej dane, za okres dłuższy, niż ostatni tydzień. W bazie z rocznym stażem (ok 7 GB), wyciągnięcie nawet 1 rekordu trwa ok minuty (co ciekawe, wyciągnięcie 1000 rekordów też zajmuje ok minuty) . Aby temu zapobiec należy stworzyć indeks na tej tabeli np. na kolumnie czasu alarmu – zabieg ten skraca czas z minuty do milisekund!

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 06.07.2016

  Pobierz >>

 • 88. Intstalacja i konfiguracja Webspace 4.7 na systemie Windows 7

  Dokument opisuje, w jaki sposób poprawnie skonfigurować ustawienia IIS w systemie operacyjnym Windows 7, na którym będzie pracować serwer Webspace. Opisano również, jakie zmiany wprowadzić w ustawieniach iFIX oraz wstępną konfigurację w Administratorze Webspace.

  Dotyczy oprogramowania: WebSpace   

  Data utworzenia dokumentu: 06.07.2016

  Pobierz >>

 • 89. Ustawianie przezroczystości obiektu mapy bitowej na rysunkach systemu iFIX

  Dokument opisuje w jaki sposób można ustawić przezroczystość na obiekcie mapy bitowej wstawionej na rysunek systemu iFIX.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 21.11.2016

  Pobierz >>

 • 90. Konfiguracja ochrony domenowej dla iFIX

  Dokument wyjaśnia, w jaki sposób należy uruchomić ochronę systemu iFIX opartą o ochronę domenową. Dokument nie wyjaśnia wszystkich aspektów związanych z tematem ochrony domenowej, a tylko przedstawia podstawową konfigurację.

  Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

  Data utworzenia dokumentu: 03.01.2017

  Pobierz >>

 • 91. Konfiguracja GE Webspace dla GE Cimplicity

  Instrukcja dotycząca konfiguracji aplikacji sieciowej GE Webspace w celu wyświetlania oprogramowania GE Cimplicity w przeglądarce internetowej.

  Dotyczy oprogramowania: WebSpace   

  Data utworzenia dokumentu: 17.02.2017

  Pobierz >>

 • 92. Konfiguracja ochrony domenowej dla GE Historian

  Dokument opisuje, w jaki sposób skonfigurować ochronę domenową w systemie GE Historian. Instrukcja przedstawia sposób konfiguracji ochrony dla aplikacji Historian Trend Client oraz Historian Web Admin (wchodzących w skład systemu Historian), jak również standardową ochronę Historiana ograniczającą dostęp z aplikacji klienckich typu Panel Administarotski, iFIX, Excel Add-In itp.

  Dotyczy oprogramowania: Dokumenty   Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 12.05.2017

  Pobierz >>

 • 93. Pobieranie danych historycznych w WebHMI

  Dokument opisuje, w jaki sposób skonfigurować oprogramowanie GE WebHMI, w celu pobierania oraz prezentowania danych pochodzących z przemysłowej bazy danych GE Historian

  Dotyczy oprogramowania: Dokumenty   Historian   

  Data utworzenia dokumentu: 06.12.2017

  Pobierz >>Branżowy newsletter