Alarmy ODBC i optymalizacja tabeli - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Alarmy ODBC i optymalizacja tabeli

Dokumenty techniczne

  • Alarmy ODBC i optymalizacja tabeli

    Dokument opisuje, w jaki sposób zoptymalizować tablę, którą iFIX tworzy do przechowywania alarmów w RDB. Dzięki opisanemu rozwiązaniu baza nie będzie się tak mocno rozrastała.
    Dodatkowo, z biegiem czasu, baza danych staje się ”nieużywalna” zwłaszcza, jeśli przechowuje się w niej dane, za okres dłuższy, niż ostatni tydzień. W bazie z rocznym stażem (ok 7 GB), wyciągnięcie nawet 1 rekordu trwa ok minuty (co ciekawe, wyciągnięcie 1000 rekordów też zajmuje ok minuty) . Aby temu zapobiec należy stworzyć indeks na tej tabeli np. na kolumnie czasu alarmu – zabieg ten skraca czas z minuty do milisekund!

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 06.07.2016



Branżowy newsletter


Top