Blok bazy danych ETR - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Blok bazy danych ETR

Dokumenty techniczne

  • Blok bazy danych ETR

    Dokument opisuje blok bazy danych ETR dostępny w obiektach Dynamo Database systemu iFIX. Rozszerzony bufor wykresu (ETR) może być zastosowany do wyświetlania bieżących wartości analogowych i dwustanowych na wykresach dla dłuższych przedziałów czasu.

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top