Dodawanie plików .DLL (w standardzie COM) napisanych w Visual Studio w technologii .NET do pracy iFIX - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Dodawanie plików .DLL (w standardzie COM) napisanych w Visual Studio w technologii .NET do pracy iFIX

Dokumenty techniczne

  • Dodawanie plików .DLL (w standardzie COM) napisanych w Visual Studio w technologii .NET do pracy iFIX

    Dokument przeprowadza przez niezbędne kroki do napisania własnej biblioteki .dll i zarejestrowania jej na maszynie z systemem iFIX, co daje możliwość rozszerzenia funkcjonalności systemu iFIX. Rozwiązanie to nie jest wspierane przez GE, zatem nie powinno być przekazywane klientom.

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top