Konfiguracja ochrony domenowej dla GE Historian - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Konfiguracja ochrony domenowej dla GE Historian

Dokumenty techniczne

  • Konfiguracja ochrony domenowej dla GE Historian

    Dokument opisuje, w jaki sposób skonfigurować ochronę domenową w systemie GE Historian. Instrukcja przedstawia sposób konfiguracji ochrony dla aplikacji Historian Trend Client oraz Historian Web Admin (wchodzących w skład systemu Historian), jak również standardową ochronę Historiana ograniczającą dostęp z aplikacji klienckich typu Panel Administarotski, iFIX, Excel Add-In itp.

    Dotyczy oprogramowania: Dokumenty   Historian   

    Data utworzenia dokumentu: 12.05.2017Branżowy newsletter


Top