Korzystanie ze zmiennych globalnych w harmonogramach działających w tle - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Korzystanie ze zmiennych globalnych w harmonogramach działających w tle

Dokumenty techniczne

  • Korzystanie ze zmiennych globalnych w harmonogramach działających w tle

    Harmonogramy działające w tle uruchamiane są w zewnętrznym programie FIXBACKGROUNDSERVER.exe. Z tego powodu wykorzystane zmienne globalne do których odnosi się bezpośrednio nie są odnajdywane. Należy najpierw odnaleźć obiekt Workspace, a dopiero w nim zmienną User.nazwa.

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top