Pola NSD - Network Status Display - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Pola NSD – Network Status Display

Dokumenty techniczne

  • Pola NSD – Network Status Display

    Dokument wyjaśnia zagadnienie pól NSD – Network Display Status, które umożliwiają dostęp do statusu połączenia między iFIX-ami. Podano niżej sposoby dostępu do odpowiednich pól.

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top