Przeskalowanie wartości zmiennych w iFIX WorkSpace - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Przeskalowanie wartości zmiennych w iFIX WorkSpace

Dokumenty techniczne

  • Przeskalowanie wartości zmiennych w iFIX WorkSpace

    Dokument wyjaśnia, w jaki sposób należy skonfigurować pole tekstowe w iFIX WorkSpace aby zastosować przeskalowanie odczytywanej wartości z bazy danych oraz aby dokonać przeskalowanego zapisu do bazy danych. Jest to konieczne w przypadku wystąpienia różnic między konwencją zapisu danych w sterowniku i w bazie danych iFIX.

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top