Włączanie i zatrzymywanie timer-ów harmonogramatora z przycisku w trybie wykonywania - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Włączanie i zatrzymywanie timer-ów harmonogramatora z przycisku w trybie wykonywania

Dokumenty techniczne

  • Włączanie i zatrzymywanie timer-ów harmonogramatora z przycisku w trybie wykonywania

    Dokument opisuje skrypt VB pozwalający na kontrole działania harmonogramatora na przykładzie prostej aplikacji. Może to by przydatne do diagnostyki aplikacji oraz kiedy iFIX nie chce się wyłączy z przycisku ponieważ właśnie harmonogramowanie jest włączone.

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016



Branżowy newsletter


Top