Wysyłanie e-mail przy pomocy Historiana - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Wysyłanie e-mail przy pomocy Historiana

Dokumenty techniczne

  • Wysyłanie e-mail przy pomocy Historiana

    Dokument przedstawia sposób alarmowania e-mailem przekraczania stanu zmiennej kalkulacyjnej zbieranej w Historian. W systemie iFIX dostępna jest zmienna, która przechowuje informacje o procentowej ilości odpadów z ostatnich dwóch sekund pracy maszyny. W Historian zdefiniowana została zmienna, która oblicza średnią ruchomą w horyzoncie 1 minuty. W przypadku gdy wartość średniej ruchomej zwiększy się powyżej dopuszczalnego poziomu „5” (średnio 5% odpadów w horyzoncie 1 min) zdefiniowane zostaje zdarzenie wysłania e-maila alarmowego.

    Dotyczy oprogramowania: Historian   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top