Zapisywanie wartości z Historiana do relacyjnej bazy danych - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Zapisywanie wartości z Historiana do relacyjnej bazy danych

Dokumenty techniczne

  • Zapisywanie wartości z Historiana do relacyjnej bazy danych

    Zdefiniowanie zdarzenia w Calculation Collector, które będzie wprowadzało wartości taga do relacyjnej bazy danych. Dodatkowo aktualizacja danych w relacyjnej bazie danych ma nastąpić zdarzeniowo na zmianę wartości. Dokument zawiera skrypt pozwalający wprowadzić wartość zmiennej z Historiana do relacyjnej bazy danych (w tym przypadku MS SQL 2012) co czas zgodny z interwałem zmiennej kalkulacyjnej.

    Dotyczy oprogramowania: Historian   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top