Zoptymalizowane automatyczne logowanie do systemu iFIX z wykorzystaniem zewnętrznych zmiennych - VIX Automation
VIX / DOKUMKENTY TECHNICZNE / Zoptymalizowane automatyczne logowanie do systemu iFIX z wykorzystaniem zewnętrznych zmiennych

Dokumenty techniczne

  • Zoptymalizowane automatyczne logowanie do systemu iFIX z wykorzystaniem zewnętrznych zmiennych

    Dokument opisuje sposoby automatycznego logowania poprzez podawanie do systemu IFIX z wykorzystaniem zmiennych zewnętrznych zawierających login i hasło użytkownika. (np. karty pracownicze).

    Dotyczy oprogramowania: HMI/SCADA IFIX   

    Data utworzenia dokumentu: 24.01.2016Branżowy newsletter


Top