Konkurs

Konkurs facebook vix.com.pl

 

Facebook VIX Automation na facebook’u >>

 

Dokumenty techniczneZAJRZYJ DO BAZY WIEDZY >>

 

wyślij odpowiedźWYŚLIJ ODPOWIEDŹ >>


REGULAMIN KONKURSU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Organizatorem konkursu jest firma VIX Automation sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

 

§ 2
Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Konkurs trwa od  3 czerwca  do 15 lipca br. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 lipca br. na stronie profilu firmy VIX Automation na portalu Facebook. Dodatkowo, zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU
§ 4
Do konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które są studentami lub absolwentami  polskich uczelni, na kierunku Automatyka i Robotyka oraz kierunków pokrewnych, niezależnie od trybu studiów, które spełnią wszystkie  warunki opisane w podpunkcie III.

 

III. ZASADY KONKURSU
§ 5 Aby wziąć udział w  konkursie, uczestnik powinien:
a) Polubić profil VIX Automation na portalu facebook, dostępny pod adresem: www.facebook.com/vix.automation. W konkursie mogą wziąć udział również dotychczasowi „fani” profilu firmy VIX Automation.

b) Udostępnić dowolnie wybraną przez uczestnika podstronę serwisu vix.com.pl na swoim profilu na portalu facebook.
c) Wysłać drogą mailową na adres: vix@vix.com.pl  prawidłowe odpowiedzi na pytania (udzielone na podstawie informacji znalezionych na stronie www.vix.com.pl):

  1. Co wg Dokumentu Technicznego, należy wykonać w pierwszym kroku, aby prawidłowo eksportować/importować bloki bazy danych iFIX.
  2. Który z naszych pracowników „łapie się za głowę”?

Temat maila: KONKURS

 

§ 6
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych firmie VIX Automation zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

 

IV. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY
§ 7
Spośród przesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosowany zostanie zwyciezca

 

§ 8
Nagrodą w konkursie jest firmowy power bank VIX Automation oraz Kubek GE.

§ 9
Zwycięzcy konkursu są zobowiązani do podania adresu wysyłkowego, pod który przesłane zostaną nagrody. Koszty przesyłki ponosi organizator konkursu.

§ 10
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez organizatora działania Poczty Polskiej oraz firm świadczących usługi kurierskie.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.Branżowy newsletter


Top