VIX / Dokumenty PDF / Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Dokumenty PDF

  • Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

    Stosowanie prostych narzędzi, typu: monitorowanie kluczowych parametrów produkcji (KPI), monitorowanie wydajności (OEE) lub jakości (SPC), jest już czymś więcej niż dobrą praktyką. Wykorzystanie systemów GE Digital zapewnia optymalizację produkcji w każdym z trzech obszarów: wydajności, jakości i standaryzacji.

    Dotyczy oprogramowania: Dokumenty   

    Data utworzenia dokumentu: 21.12.2016
Branżowy newsletter


Top