Proficy Historian

Proficy Historian

Przemysłowy system do archiwizacji danych

Proficy Historian (dawniej GE Historian) firmy GE Digital jest przemysłowym systemem archiwizacji danych, pozwalającym na podejmowanie trafnych decyzji na podstawie danych z produkcji w czasie rzeczywistym. Historian to serwer bazodanowy, zapewniający skuteczne zbieranie, przetwarzanie i archiwizację danych procesowych. Wyróżnia się szybkością działania, wydajnością, skalowalnością oraz łatwością wdrożenia i eksploatacji.

Proficy Historian wykorzystuje otwarte protokoły przemysłowe, takie jak OPC, pozwala na łączność z bazami relacyjnymi oraz na odpytywanie zapytaniami SQL. Niewątpliwą zaletą jest możliwość rozwoju własnego oprogramowania w oparciu o dane produkcyjne pobrane z Proficy Historian w językach VB6.0/VBA, C++, VB.net/C#.

Proficy Historian jest bazą danych, ukierunkowaną również na zbieranie informacji na temat alarmów, zdarzeń i podpisów elektronicznych. Sprawdza się doskonale w najtrudniejszych sytuacjach związanych z zarządzaniem danymi. Stanowi zintegrowaną platformę, gromadzącą wszystkie informacje produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa.

 • Historian
 • Historian
 • Historian
 • Historian
 • Historian
 • Historian
 • Historian
Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu?

Technologie systemu Historian:

 • Otwarte standardy komunikacyjne
 • Panel Historian Web Admin, funkcjonujący jako serwer Tomcat - dostępny przez przeglądarkę
 • Zintegrowany Web Trend Client, pozwalający na kreślenie trendów, zapewniający wiele funkcji i możliwości klienta Historian Analysis.
 • Pełne wsparcie dla usługi Public REST API
 • OPC UA Linux Collector oraz Collector Toolkit
 • Wsparcie m. in. dla Windows 8.1, 10, Windows Server 2012 R2

Korzyści z systemu Historian

 • Łatwa administracja, prosty interfejs
 • Wsparcie dla wirtualizacji oraz najnowszych systemów
 • Skalowalność do 20 000 000 zmiennych i 2 000 kolektorów danych na serwer
 • Rozdzielczość na poziomie mikrosekund
 • Standardowe interfejsy dostępu do danych
 • Otwarty dostęp do danych dla systemów ERP i MES
 • Integracja z aplikacjami przez OLE DB, API, SDK oraz OPC HDA
 • Szeroki zakres kolektorów OPC DA, OPC Alarms & Events, iFIX
 • Optymalizacja działań produkcyjnych dzięki skuteczniejszemu podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym
 • Zmniejszenie kosztów walidacji i księgowości dzięki dostępowi do wszystkich danych produkcyjnych (w tym historycznych) i bieżącej możliwości ich analizy pod kątem zmieniających się przepisów, przy pomocy prostych w obsłudze narzędzi
 • Łatwiejsza integracja z Systemami Zarządzania Produkcją (MES) i Systemami Planowania Zasobów Przedsiębiorstwa (ERP) dzięki zbieraniu i normalizacji danych produkcyjnych z działań całego przedsiębiorstwa, również wielozakładowego
 • Obniżenie kosztów wdrażania i eksploatacji systemu dzięki prostocie instalacji i administracji nie wymagającej specjalistycznych szkoleń
Historian
 • Czesław Bełch
  Kierownik Oczyszczalni
  MPGK Krosno

  System Proficy Historian wdrożony w Oczyszczalni Ścieków jest narzędziem prostym i bardzo intuicyjnym w obsłudze. Pozwala na współpracę z produktami firmy Microsoft, dzięki czemu istnieje łatwość generowania raportów oraz przebiegów na podstawie wartości zmiennych zgromadzonych w bazie danych.

 • Zenon Sikora
  Specjalista do spraw automatyki
  EC Mielec

  Dane historyczne zgromadzone na serwerach Proficy Historian pozwalają sięgnąć kilka lat wstecz. Jest to źródło dla wielu analiz i opracowań pomagających zoptymalizować procesy produkcji energii. Dla codziennych bilansów i zestawień jest także używany Proficy Historian, gromadzi on część najpotrzebniejszych danych, co do których jest wymagany szybki dostęp.

Chcesz przetestować
wybrane oprogramowanie?
Acceleration Plan

GlobalCare w nowym wydaniu! Zwiększ bezpieczeństwo - zamów roczną umowę serwisową zapewniającą opiekę producenta i lokalne wsparcie polskiego dystrybutora. Tylko teraz Acceleration Plan możesz mieć już za 10% wartości licencji!

Global Care
 • Dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego w języku polskim (w godzinach pracy VIX Automation, poniedziałek – piątek, 8.00-16.00)
 • Możliwość wpracia bezpośrednio u producenta - GE Digital
 • Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
 • Dostęp do bazy wiedzy GE Digital i portalu Customer Community

Pobierz plikiBranżowy newsletter


Top