Pozostałe produkty Proficy

GE Vernova oferuje Ci także dodatkowe oprogramowanie, dzięki któremu możesz jeszcze efektywniej zarządzać swoją produkcją – poznaj pozostałe produkty rodziny Proficy!

Zapytaj nas o więcej!
Proficy Workflow

Proficy Workflow - zarządzanie procesami i standaryzacją

Proficy Workflow jest systemem klasy BPM (zarządzanie procesami biznesowymi), który organizuje obieg informacji w procesie, zapewniając wiarygodne i powtarzalne wykonywanie operacji produkcyjnych. Pracuje w oparciu o architekturę typu SOA (architekturę zorientowaną na usługi). Stanowi doskonałe wsparcie dla standaryzacji procesów (eSOP) i zamodelowanie ich w ramach oprogramowania przemysłowego.

Oprogramowanie Workflow dzięki elastycznemu raportowaniu jest narzędziem pozwalającym na ciągłe doskonalenie pracy i podnoszenie efektywności różnych obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Stanowi integralną część systemów klasy MES oraz wsparcie IT dla LEAN manufacturing.

Proficy Scheduler

ROB-EX Scheduler - planowanie produkcji

ROB-EX Scheduler jest interaktywnym, graficznym narzędziem planistycznym, umożliwiającym planowanie produkcji i prezentowanie ich w formie wykresu Gantt’a. Daje to planistom możliwość optymalizacji kolejności realizowanych zleceń, wykorzystania reguł planowania, m.in.: “w przód” i “wstecz”, monitorowanie dostępności zasobów, planowanie kalendarzy, przeprowadzanie symulacji harmonogramów dla planu produkcyjnego, etc.

Oprogramowanie do planowania produkcji ROB-EX Scheduler można integrować z aplikacjami typu ERP czy MES, dając w ten sposób planiście bieżący widok na stan realizowanych zamówień oraz predykcję terminu ich realizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o innych produktach GE Vernova?

Daj nam znać!

Formularz kontaktowy

    kontakt

    Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności