Operations Hub

Nowoczesne, scentralizowane środowisko webowe od GE Vernova (GE Digital), umożliwiające wizualizację danych z wielu różnych źródeł, za pomocą łatwych do stworzenia dashboardów i raportów produkcyjnych. Możliwość analizy stanu procesu niezależnie od lokalizacji w której jesteś! Dowiedz się jak!

Skontaktuj się z nami!

Czym jest Operations Hub

Proficy Operations Hub to uniwersalny klient webowy, stanowiący jedno źródło wiarygodnych informacji o procesie. Zbiera i wizualizuje dane z różnych źródeł w postaci przystępnych raportów, dashboard-ów, czy wykresów, dostarczając kompleksowych, łatwych do analizy informacji. Podejmuj lepsze decyzje, dzięki szybko tworzonym aplikacjom przemysłowym, wykorzystującym natywny HTML 5 i dane pochodzące z całego zakładu (w tym z urządzeń przemysłowych, systemów typu Historian, HMI/SCADA, MES i rozwiązań firm trzecich oraz relacyjnych baz danych). Użytkownicy na różnych szczeblach organizacji mogą monitorować, sterować, przeprowadzać analizy i generować raporty.

Zastosowanie Operations Hub

Operations Hub pozwala projektować interfejsy oparte na rolach i funkcjach w organizacji, w efekcie zapewnia szybką analizę danych produkcyjnych. W nowoczesnym przedsiębiorstwie operatorzy powinni mieć holistyczny wgląd we wszystkie dane operacyjne, w celu podejmowania właściwych decyzji. Ponieważ dane te znajdują się w różnych systemach i są osadzone w różnych kontekstach, ich integracja i zapewnienie spójnego wyglądu nie jest łatwe. Możliwość konsolidacji niezależnych danych i aplikacji w jednym interfejsie i modelu zwiększa efektywność interakcji i pomaga zmniejszyć potrzebę ciągłego szkolenia.

Kluczowe korzyści

Zalety oprogramowania Operations Hub

 • punktor

  Łatwy dostęp przez przeglądarkę

  Bezpieczny dostęp przez intranet lub przez adres zewnętrzny

 • punktor

  Możliwość szybkiego tworzenia nowych ekranów

  Bez konieczności kodowania: aplikacja bezkodowa (ang. no-code)

 • punktor

  Łatwa integracja z systemami obecnymi w przedsiębiorstwie

 • punktor

  Wykorzystanie uniwersalnych protokołów komunikacyjnych

  OPC UA, REST API, MQTT

 • punktor

  Integracja z domeną przez Proficy Authentication (LDAP)

 • punktor

  Natywna integracja z oprogramowaniem Proficy

  m. in. z iFIX, Cimplicity, Historian, Plan Applications

Jakie funkcjonalności zapewnia Operations Hub?

Proficy Operations Hub dzięki gotowym kontrolkom i widżetom oraz łatwo konfigurowalnym, responsywnym aplikacjom przemysłowym zapewnia takie funkcje i narzędzia, jak:

 • Operations Hub

  Monitorowanie i sterowanie

 • Operations Hub

  Analiza danych

 • Operations Hub

  Raportowanie produkcji

 • Operations Hub

  Dashboard’y produkcyjne

 • Operations Hub

  Wskaźniki KPI, w tym OEE

 • Operations Hub

  Cyfrowy system Andon

 • Operations Hub

  Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Proficy Operations Hub

Szybki rozwój aplikacji bez kodowania z wykorzystaniem bogatej biblioteki widżetów

Operations Hub umożliwia zarówno programistom, jak i osobom niebędącym nimi, szybkie projektowanie responsywnych aplikacji, bez konieczności kodowania (jest to platforma bezkodowa – ang. “no-code“). Wykorzystanie obszernej biblioteki widżetów i mechanizmu typu „przeciągnij i upuść” pozwala w krótkim czasie przekształcać dane (zarówno bieżące, jak i archiwalne) w przydatne informacje, prezentując je w postaci dashboardów i wykresów.

Proficy Operations Hub

Konsolidacja informacji w jednej aplikacji

Wykorzystywanie wielu niezależnych systemów, implementowanych na przestrzeni lat, utrudnia wykorzystywanie całego potencjału tkwiącego w danych. Operations Hub agreguje informacje z oddzielnych systemów we wspólnym kontekście i interfejsie, na jednym scentralizowanym serwerze. Centralizacja operacji pozwala ujednolicić ekrany operacyjne i umożliwia zdalną obsługę i kontrolę – zwiększając wydajność i skracając przestoje. Co więcej, istnieje też możliwość łatwej wirtualizacji.

Proficy Operations Hub

Najnowsza technologia i dostęp mobilny

Dzięki technologii HTML5  możesz korzystać z Operations Hub na dowolnym urządzeniu (komputerze, tablecie, telefonie, itp.). Ponadto już na etapie tworzenia aplikacji możesz podejrzeć jak będzie ona wyglądała na konkretnym urządzeniu i odpowiednio ją skonfigurować, posługując się interfejsem WYSIWYG. Technologia sieciowa i otwarte standardy, takie jak OPC UA skracają czas wdrażania i konserwacji. Natywny klient webowy nie wymaga żadnej instalacji.

Proficy Operations Hub

Szybkie automatyczne operacje oparte na danych IIoT

Proficy Operations Hub pozwala na definiowanie automatycznych operacji, wyzwalanych w reakcji na działania człowieka, dane pochodzące z urządzenia lub systemu. Umożliwia definiowanie akcji, takich jak: wykonywanie zapytań bazodanowych, wysyłanie maili, czy poleceń do urządzeń, itp.

Z jakimi rozwiązaniami współpracuje Operations Hub?

Dowiedz się więcej o Proficy Operations Hub

Zajrzyj na naszego bloga

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o możliwościach Proficy Operations Hub!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności