Energetyka i ciepłownictwo

Branża ciepłownicza oraz energetyczna są kluczowe dla naszego poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu. Cieszymy się, że możemy mieć w tym swój udział, pracując z tego typu przedsiębiorstwami.

Skontaktuj się z nami!
energetyka i ciepłownictwo

Pracujemy dla Waszego komfortu!

Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego prowadzonego przez nas projektu oraz dokładna analiza potrzeb klienta. Przed rozpoczęciem pracy porozmawiamy z Tobą, chcąc poznać twoje potrzeby, by wspólnie móc obrać odpowiednią drogę do osiągnięcia celu. Zobacz, czego udało nam się dokonać u klientów tego sektora!

Elektrociepłownia

Aktualizacja systemów wizualizacji i sterowania

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymiana całej platformy sprzętowej (serwery) oraz aktualizacja licencji Proficy,
 • Konfiguracja nowych serwerów i migracja oraz optymalizacja dotychczas wykorzystywanych aplikacji,
 • Przygotowanie systemu pod wpięcie do systemu liczników ciepła oraz energii.

Korzyści dla Klienta:

 • Znacznie bezpieczniejszy system SCADA, spełniający wytyczne IT/OT obowiązujące w przedsiębiorstwie,
 • Poprawnie skonfigurowana redundancja serwerów SCADA zapewnia ciągłość pracy i wgląd w parametry procesowe, nawet w przypadku awarii jednego z serwerów,
 • Archiwizacja danych procesowych pozwala na analizę i planowanie produkcji, a także wspiera harmonogramowanie działań dla Utrzymania Ruchu.

Elektrociepłownia

Aktualizacja systemu wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymiana zużytej warstwy sprzętowej (komputery, UPS, przełącznik sieciowy zarządzalny, zapora sieciowa firewall),
 • Aktualizacja: systemów operacyjnych, systemów SCADA, systemów archiwizacji danych,
 • Przegląd aplikacji, standaryzacja wyglądu aplikacji, obsługa błędów i naprawa skryptów,
 • Uporządkowanie i wyczyszczenie bazy danych.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie niezawodności systemu poprzez wymianę zużytej warstwy sprzętowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez aktualizację systemów oraz aplikacji SCADA,
 • Podniesienie efektywności produkcji energii,
 • Obniżenie kosztów napraw i remontów poprzez optymalizację procesów,
 • Nowe rozwiązania pozwalają wcześniej wykrywać sytuacje, które mogą doprowadzić do awarii.

Elektrociepłownia

Aktualizacja systemu wizualizacji

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymiana zużytej warstwy sprzętowej – komputer,
 • Aktualizacja: systemu operacyjnego, systemu SCADA, systemu archiwizacji danych,
 • Adaptacja protokołów komunikacyjnych do wymagań nowych systemów operacyjnych,
 • Uporządkowanie i wyczyszczenie bazy danych, nowe raporty.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie niezawodności systemu poprzez wymianę zużytej warstwy sprzętowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez aktualizację systemów oraz aplikacji SCADA,
 • Zapewnienie ciągłości działania systemu z warstwą sprzętową – nowe protokoły komunikacyjne,
 • Obniżenie kosztów napraw i remontów poprzez optymalizację procesów.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Daj nam znać!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności