Pozostałe branże

W ciągu kilkunastu lat pracy na polskim i zagranicznym rynku wdrożyliśmy systemy usprawniające zarządzanie produkcją w wielu różnych branżach.

Skontaktuj się z nami!

Szpital

System klasy BMS

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Integracja kilku systemów SCADA w jeden,
 • Wymiana serwerów i driverów komunikacyjnych,
 • Nowe raporty zużycia mediów.

Korzyści dla Klienta:

 • Możliwość podejmowania decyzji biznesowych na bazie rzeczywistych danych dot. zużycia mediów,
 • Stare, niewspierane systemy SCADA zintegrowane do iFIX – wspólnej platformy dla całej dyspozytorni,
 • Wygodne zarządzanie i administrowanie jednym, nowym, odpowiednio zabezpieczonym systemem,
 • Wymiana systemów operacyjnych na obecnie wspierane – poprawa bezpieczeństwa całej instalacji.

Branża instalacyjna

System SCADA, testy jakości przy produkcji mat grzejnych

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Zmodernizowany i zaktualizowany system SCADA,
 • Przepisany i ponownie skonfigurowany driver komunikacyjny dla urządzenia pomiarowego (tester wysokiego napięcia),
 • Wdrożony mechanizm umożliwiający przełączania pomiędzy testerami w sytuacjach awaryjnych.

Korzyści dla Klienta:

 • Lepsza ciągłość pracy dzięki znacznemu skróceniu czasu MTBF przy awariach urządzeń pomiarowych,
 • Dostęp do nowych funkcji testera napięć z wizualizacji SCADA,
 • Dodatkowe zabezpieczenia w celu ograniczenia sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu operatorów.

Huta szkła

System monitorowania jakości szyb

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Budowa platformy w oparciu o system SCADA / Historian / MS SQL,
 • Połączenie z głowicami pomiarowymi,
 • Dostawy sprzętu serwerowego.

Korzyści dla Klienta:

 • Kompleksowa analiza i wizualizacja online parametrów jakościowych przy produkcji tafli szkła dzięki komunikacji z spektrofotometrem,
 • Stabilizacja procesu dzięki szybkim korektom (zmiany parametrów gazów lub mocy zadanych na katody), których dokonuje operator na bazie informacji z systemu SCADA,
 • W konsekwencji system pozwala na minimalizowanie produktów poza specyfikacją, a tym samym – znaczną redukcję kosztu produkcji wadliwych wyrobów.

Przetwórstwo tworzyw

Kompleksowa modernizacja systemu SCADA

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Pełna analiza istniejącej aplikacji wraz z rekomendacjami dalszego rozwoju,
 • Przegląd aplikacji, ustandaryzowanie wyglądu, obsługa błędów i naprawa skryptów,
 • Ponowne uruchomienie mechanizmów autorskich w aplikacji (funkcjonalność timeline chart) po zmianach w parku maszynowym u klienta w ostatnich latach.

Korzyści dla Klienta:

 • Łatwiejsza i bardziej intuicyjna praca z aplikacją, między innymi dzięki zmianom ergonomii aplikacji (zmiana layout’u hali, przeniesienie obiektów z wizualizacji „tworzywa” na ekran „technologia”, itd.),
 • Znaczna poprawa stabilności pracy aplikacji w kontekście komunikacji z urządzeniami i maszynami (dzięki optymalizacji i aktualizacji driverów komunikacyjnych),
 • Wiarygodne dane z wtryskarek (praca / stop / ręka / strumień masy) stanowią podstawę do analizy dostępności parku maszynowego i planowania zdolności produkcyjnych poszczególnych obszarów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych wdrożeniach?

Daj nam znać!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności