Szkolenia

Nasze szkolenia to wynik doświadczenia i wiedzy zdobytej na przestrzeni 18 lat z systemami SCADA, przede wszystkim Proficy iFIX.
Kierujemy je do inżynierów, programistów, projektantów i osób zainteresowanych automatyką przemysłową.

Skontaktuj się z nami!

16

Branżowych nagród

150

Partnerów biznesowych

900

Przeszkolonych

6000

Licencji iFIX w Polsce

Szkolenia Otwarte

Nasze szkolenia otwarte cieszą się od wielu lat uznaniem branży. Stworzyliśmy autorskie podręczniki dostosowane do potrzeb polskiego użytkownika, stale aktualizując program oraz udoskonalając metody. Programy oparliśmy o naszą wiedzę praktyczną, wynikającą z doświadczenia oraz codziennej pracy z oprogramowaniem Proficy. Przygotowaliśmy 11 autorskich programów, wzajemnie uzupełniających się merytoryką.

Sprawdź najpopularniejsze kursy

Szkolenia Dedykowane

Szkolenia, dla tych którzy oczekują indywidualnego podejścia. Szkolenia te różnią się od szkoleń otwartych samodzielnym doborem zagadnień szkoleniowych (np. pod konkretnie realizowany projekt). W tym przypadku termin oraz czas trwania szkolenia jest ustalany indywidualnie. Ofertę możemy dodatkowo wzbogacić o... odrobinę rozrywki po szkoleniu. Takie szkolenie to świetna okazja do integracji zespołu. Realizowaliśmy już szkolenia wraz spływem kajakowym, przejażdżkami samochodami terenowymi oraz quadami, a także z... ogniskiem. Tego typu szkolenia łączą przyjemne z pożytecznym i na długo zapadną w pamięci uczestników.

Zobacz galerię

Kurs iFIX on-line: Akademia VIX Automation

XXI wiek to wiek pracy zdalnej, wcale nie musisz opuszczać swojego biura, aby odbyć szkolenie! Oddajemy Ci do dyspozycji platformę szkoleń on-line - Akademię VIX Automation. W ramach e-platformy możesz kupić cały pakiet szkoleniowy: Proficy iFIX - poziom podstawowy, który zawiera ponad 11 godzin podanej w przystępny sposób wiedzy w postaci filmów, obejmuje też 3 godziny indywidualnego wsparcia naszego inżyniera i kończy się testem wiedzy.
Masz też możliwość kupienia pojedynczych modułów szkoleniowych z 20 tematów do wyboru!
Zobacz darmową lekcję na temat instalacji systemu iFIX

Akademia VIX Automation

Zwiększ swoje kompetencje na rynku automatyki

Szkolenia VIX Automation to wiedza przekazana z pierwszej ręki od praktyków, techników, wdrożeniowców, którzy pracują z oprogramowaniem GE Vernova na co dzień

Sprawdź tematy szkoleń

Poznaj programy szkoleń z zakresu systemów Proficy, skontaktuj się z nami, aby poznać terminy kursów!

 • Czas trwania: 3 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program:

  1. Instalacja Proficy iFIX

  2. Tworzenie projektów

   • konfiguracja systemu (SCU)
   • tworzenie nowego projektu
   • wykonywanie kopii zapasowych
   • przenoszenie projektów
  3. iFIX Workspace

   • tworzenie i wyświetlanie rysunków w czasie rzeczywistym
   • zarządzanie wieloma rysunkami w aplikacji
  4. Procesowa baza danych systemu iFIX – struktura i narzędzia

  5. Rysunki

   • tworzenie i metody zarządzania
   • aplikacja wielomonitorowa
  6. Makra klawiszowe – przełączanie okien przy pomocy klawiszy funkcyjnych

  7. Rejestry symulacyjne – tworzenie zaawansowanych animacji rysunku

  8. Alarmy

  9. System ochrony aplikacji iFIX – kontrola dostępu do rysunków i zmiennych

  10. Obsługa zdarzeń przy pomocy harmonogramowania

  11. Lokalizator odwołań, narzędzie Global Search & Replace – dokonywanie zmian na wielu rysunkach jednocześnie

  12. Archiwizacja danych procesowych – przemysłowa baza danych Proficy Historian

  13. Technologia grup bloków

  14. Sterowniki PLC

  15. Narzędzia dodatkowe

   • wykorzystanie kontrolek .NET
   • activeX
   • grupy wykresów
  16. Rozwiązania sieciowe

   

 • Czas trwania: 3 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program:

  1. Diagnostyka

   • Rozwiązywanie problemów sieciowych
   • Narzędzia diagnostyki bazy danych
   • Skrypty rysunków – debugger VBA
  2. Zaawansowane alarmowanie – różne typy alarmowania w systemie iFIX

  3. Alarmy ODBC – przekazywanie alarmów do relacyjnej bazy danych

  4. Obiekty VISICONX – prezentacja danych

  5. Podpisy elektroniczne

  6. Zaawansowane bloki bazy danych – SQT i SQD

  7. Aplikacje wielomonitorowe

  8. Technologia grup bloków – TGD jako globalny słownik

  9. Wersje językowe

  10. Obiekty Dynamo – animowane elementy ekranów synoptycznych

  11. Optymalizacja aplikacji

  12. Walidator aplikacji – sprawdzanie wersji plików podczas pracy zdalnej

  13. Redundancja

  14. Narzędzie Discover & Auto Configure – pobieranie informacji o blokach z plików programowych sterownika PLC lub serwerów OPC

  15. DDE w IGS – protokół komunikacji między aplikacjami

  16. OPC – konfiguracja zdalnego połączenia

  17. Webspace – konfiguracja i panel operatorski

 • Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program:

  1. Administrowanie serwerem Proficy Historian
   • statystyka systemowa
   • ekran operacji na tagach, kolektorach i magazynach danych
   • ekran wiadomości systemu
  2. Magazyn danych – ekran działań na magazynach danych i archiwach
  3. Ochrona dostępu
  4. Wprowadzanie do kolektorów danych systemu Historian
   • instalacja kolektora danych systemu Historian
   • konfigurowanie kolektora danych systemu Historian do automatycznego uruchamiania
   • redundancja kolektora
  5. Kolektor danych systemu iFIX
  6. Kolektor OPC
  7. Kolektor ODBC
  8. Kolektor plikowy
  9. Typy danych identyfikowanych przez użytkownika
  10. Zmienne wyliczeniowe
  11. Klienci Historiana
   • aplikacja Historian Interactive SQL
   • Proficy Real Time Information Portal
   • Microsoft Excel
   • serwery zlinkowane w Microsoft SQL Server
   • VisiconX
   • Visual Basic i ADO
  12. Excel AD-inn dla systemu Historian – definiowanie raportów
  13. OLE DB
   • obsługa składni SQL, SELECT, sformułowań SET
   • ogólne wytyczne do budowy zapytania
   • parametryzowane zapytania SQL
   • podłączanie do Providera OLE DB
  14. Logowanie alarmów i zdarzeń
  15. Linkowanie serwerów
  16. Serwer Proficy Historian jako źródło OPC HDA
  17. Kolektor kalkulacyjny
   • wykonywanie obliczeń, zakładka kalkulacji
   • tagi typu źródłowego, docelowego i wyzwalania
   • budowanie formuł obliczeniowych przy użyciu kreatora oraz rodzaje obsługiwanych funkcji
  18. Kolektor server-to-server – zbieranie danych z innych serwerów
  19. Historian Server-To-Server 
  20. Historian Trend Client
 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program:

  1. Czym jest język Visual Basic?
  2. Środowisko VBA w iFIX
   • elementy ekranu edytora
   • pisanie kodu w środowisku iFIX
  3. Opis języka VBA
   • słowa kluczowe języka
   • operatory matematyczne i logiczne
   • typy danych w VBA
   • stałe i zmienne
   • deklarowanie stałych, zmiennych i obiektów
   • struktury danych
   • okna dialogowe
   • komentarze
   • obiektowość w języku VBA
  4. Funkcje i procedury
   • zapis funkcji i procedur w języku VBA
   • sposoby wywoływania funkcji i procedur
   • przesyłanie parametrów funkcji i procedur
   • instrukcja DoEvents
   • instrukcja GoTo
   • instrukcje warunkowe If…Then…Else, Select Case
  5. Pętle For Next, Do Loop
  6. Tablice i kolekcje
  7. Wartości stałe
   • typ wyliczeniowy Enum
   • zmienne typu Const
   • zmienne środowiskowe
  8. Referencje
  9. Debugger VBA
   • poruszanie się po kodzie
   • zatrzymywanie kodu (breakpoints)
   • podgląd wartości zmiennych
   • uruchamianie kodu
   • debuggowanie za pomocą MsgBox
   • zarządzanie błędami
   • okno Immediate
  10. Operacje plikowe
  11. Zaawansowane operacje plikowe
  12. Win API – Instrukcja Declare
  13. Przyborniki
 • Czas trwania: 3 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program:

  1. Struktura zaawansowanego projeku Proficy iFIX

   • podział modułowy
   • implementacja klas
  2. Wstążka iFIX dodawanie własnych funkcjonalności do wstążki, menu kontekstowe iFIX

  3. Technologia grup bloków

   • zaawansowane aplikacje iFIX z wykorzystaniem plików TGD
   • tworzenie plików TGD z poziomu VBA
  4. Proficy Historian

   • dostęp do danych historycznych za pomocą SDK
   • obsługa kolektora plikowego (praca z plikami XML oraz CSV)
  5. Relacyjne bazy danych

   • operacje SQL na relacyjnej bazie danych
   • technologia ADO
   • wykres iFIX z danymi z bazy relacyjnej
   • dostęp do danych historycznych przez ADO i źródło GE Historian OLE DB
  6. Zaawansowane funkcje obsługi wykresu iFIX

   • dodawanie / usuwanie pisaków
   • zmiana koloru pisaka
   • nawigacja w czasie
  7. Ingerencja w IDE w trakcie wykonywania kodu

   • dodawanie procedru
   • dodawanie modułów
  8. Obsługa pakietu Office

   • tworzenie raportu w formacie xls, pdf
   • tworzenie raportu w formacie doc, pdf
  9. Zaawansowane narzędzia prezentacji danych – wykorzystanie msfFlexGrid

 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, 16 godzin.

  Program: Raportownie w Dream Report

  1. Instalacja dream report

  2. Tworzenie projektu

  3. Konfiguracja sterowników

  4. Grupy rejestracji danych

  5. Ustawienia raportu

  6. Obiekty pola danych

  7. Seria

  8. Tabele

  9. Wykresy

  10. Wskaźniki

  11. Eksport raportów do excela

  12. Zarządzanie użytkownikami

  13. Menadżer SQL

  14. Pola systemowe

  15. Web portal

 • Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin.

  W trakcie szkolenia zostanie przekazana teoretyczna wiedza o bibliotece wraz z ćwiczeniami praktycznymi o charakterze stopniowo rozwijającego się projektu programistycznego. Wynikiem projektu jest aplikacja obejmująca znaczną większość funkcjonalności biblioteki Client Access API.

  Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu języka C#, programowania obiektowego oraz przemysłowej bazy danych Proficy Historian.

  Program:

  1. Wymagania Historian i .NET

  2. Konfiguracja projektu

  3. Połączenie z bazą

  4. Operacje na tagach

  5. Zarządzanie danymi

  6. Zarządzanie serwerem

  7. Archiwum

  8. Magazyn danych

  9. Kolektor

  10. Typ danych

  11. Enumeracja

 • Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy, 8 godzin.

  Program:

  1. Wprowadzenie

   • Informacje ogólne
   • Możliwości
  2. Instalacja dodatku Historian Excel Add-In

   • Wymagania sprzętowe i programowe
   • Instalacja
   • Konfiguracja dodatku
   • Definiowanie raportów
   • Excel Add-In – Administrator
  3. Funkcjonalności dodatku Historian Excel Add-In

   • Wyszukiwanie
   • Edycja
   • Administrator
   • Ustawienia i pomoc
  4. Ćwiczenia wprowadzające

   • Uruchomienie dodatku
   • Tworzenie zapytań o zmienne Tags
   • Tworzenie zapytań o aktualne wartości zmiennych
   • Eksport informacji o zmiennych z Historiana
   • Modyfikacja oraz import danych w Excelu
  5. Ćwiczenia zaawansowane

   • Raport zmianowy
   • Produkcja wsadowa
   • Raport dziennego zużycia mediów
   • Analiza danych statystycznych
   • Raport zdarzeń
 • Czas trwania: 3 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program: Proficy Plant Applications – moduł Efficiency & Quality

  1. WSTĘP
   1.1. Plant Applications – oprogramowanie klasy MES
   1.2. Monitorowanie efektywności procesu produkcji
   1.3. Archtektura systemu
   1.4. Wymagania sprzętowe i programowe

  2. OBSŁUGA PROGRAMU PLANT APPLICATIONS
   2.1. Plant Applications Administrator
   2.2. Plant Applications Client

  3. KONFIGURACJA DEMONSTACYJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO W SYSTEMIE PLANT APPLICATIONS
   3.1. Opis demonstracyjnego zakładu produkcyjnego
   3.2. Przesłanie danych do przemysłowej bazy danych
   3.3. Połączenie systemu z przemysłową bazą danych
   3.4. Konfiguracja wirtualnego zakładu
   3.5. Obsługa serwera webowego – przykładowe raporty
   3.6. Przykład generowania raportu w Excel Add-In
   3.7. Przykład udostępnienia raportu Excel w formie strony WWW
   3.8. Raportowanie w systemie Vision
   3.9. Integracja z systemem HMI/SCADA IFIX

 • Program:

   

  1. Zarządzanie licencjami GE w obrębie zakładu
  2. Zarządzanie projektem iFIX
  3. Zarządzanie Historianem
  4. Konfiguracja i modyfikacja driverów
  5. Konfiguracja i modyfikacja bazy danych
  6. Konfiguracja i modyfikacja Historiana
  7. Modyfikacje rysunków
  8. Alarmowanie
  9. Alarmy historyczne
  10. Zarządzanie systemem ochrony
  11. Tworzenie prostych obiektów Dynamo
  12. Tworzenie raportów w Historian Trend Client
  13. Pobieranie danych w Excel Add-In (tworzenie prostego raportu)
  14. Elementy debugowania z Visual Basic

  Opcjonalnie: prezentacja oprogramowania Webspace, Win911, WebHMI

   

  Nowość:

  Dla klientów z jednej firmy istnieje opcja analizy istniejącej aplikacji klienta,

  Sesja Q&A

 • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

  Program:

  1. Wstęp

  2. Ochrona systemu

  3. Zaawansowane parametry punktów

  4. Grafika

  5. Smart objects

  6. Alarmowanie

  7. Logowanie danych

  8. VISCONX

  9. Trendy

  10. Generowanie sygnałów – skrypty

  11. Automatyczne uruchamianie aplikacji

  12. Klienty Webowe

Sprawdź najpopularniejsze szkolenia:

Tylko trzy kroki dzielą Cię od pozyskania bezcennej wiedzy!

Skontaktuj się z nami

i porozmawiajmy o szkoleniu dla Twojej firmy!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Pobierz nasz Katalog Szkoleń i poznaj naszą ofertę!

  Jeśli jeszcze nie udało nam się Ciebie przekonać do szkoleń VIX Automation, koniecznie pobierz nasz katalog!

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności