Branża wodno-kanalizacyjna

Przeprowadziliśmy wiele udanych wdrożeń oprogramowania Proficy od GE Vernova (dawniej GE Digital) w zakładach uzdatniania wody oraz miejskich wodociągach. Produkty dystrybuowane przez nas pracują dla Ciebie w wielu miejscach w Polsce!

Napisz do nas!
branża wodno-kanalizacyjna

Case Study

System SCADA w Wodociągach Raciborskich

Zobacz film przedstawiający wdrożenie systemu SCADA Proficy iFIX (a także Proficy Historian oraz Proficy Webspace) w Wodociągach Raciborskich, zrealizowane przy udziale VIX Automation!

Zobacz na YouTube

Case Study

Inteligentne Miasto - systemy Proficy w MPGK Krosno

Zobacz, jak systemy Proficy wdrożone z przy współpracy z VIX Automation w MPGK Krosno pomogły zoptymalizować procesy technologiczne i sterowanie procesami.

Zobacz na YouTube

Oczyszczalnia Ścieków - woj. łódzkie

Modernizacja systemu sterowania

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wykonanie audytu infrastruktury,
 • Wymiana sprzętu technicznego (serwery, monitory, UPS),
 • Zbudowanie systemu SCADA pracującego w pełnej redundancji, także z uwzględnieniem redundancji stacji klienckich,
 • Archiwizacja parametrów procesowych na oddzielnym serwerze bazodanowym – Proficy Historian,
 • Wdrożenie rozwiązania do zdalnego dostępu do systemu SCADA – Proficy WebSpace,
 • Przegląd aplikacji, ustandaryzowanie wyglądu, obsługa błędów i naprawa skryptów,
 • Zastąpienie planszy synoptycznej monitorem 70 calowym,
 • Modernizacja układu sterowania zasuwami (AUMA),
 • Modyfikacja programu (PLC) sterowania Bioreaktorami.

Korzyści dla Klienta:

 • Wygodny podgląd parametrów sterowania bioreaktora dzięki zastosowaniu ekranu 70 cali – dyspozytor ma stały podgląd na najważniejsze parametry procesu,
 • Zwiększenie niezawodności systemu poprzez wymianę zużytej warstwy sprzętowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez aktualizację systemów oraz  aplikacji SCADA,
 • Raporty dostępne „na żądanie” – raport dzienny, techniczny raport, średnie dowolnych parametrów w wybranym czasie,
 • Redundancja systemów SCADA oraz stacji klienckich – zapewnienie ciągłości pracy systemu,
 • Zdalny dostęp do systemu pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych, także przebywając poza obiektem,
 • Predykcja stanów awaryjnych dzięki wizualizacji poziomów ścieków w pompowniach – dodatkowym atutem jest rozbudowany system alarmowania,
 • Wiarygodność pozyskiwanych wskazań pomiarów realizowanych na obiekcie także uległa znacznemu podwyższeniu dzięki czemu obniżono koszty eksploatacyjne obiektu,
 • Dzięki dokładniejszym pomiarom wiemy jaką ilość powietrza zużyć w bioreaktorach – aktualnie zużywa się go mniej co powoduje realne oszczędności.

Wodociągi miejskie - woj. śląskie

Aktualizacja systemu wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymiana zużytej warstwy sprzętowej (komputery, UPS, przełącznik sieciowy zarządzalny, zapora sieciowa firewall),
 • Aktualizacja: systemów operacyjnych, systemów SCADA, systemów archiwizacji danych,
 • Przegląd aplikacji, ustandaryzowanie wyglądu, obsługa błędów i naprawa skryptów,
 • Uporządkowanie i wyczyszczenie bazy danych.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie niezawodności systemu poprzez wymianę zużytej warstwy sprzętowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez aktualizację systemów oraz  aplikacji SCADA,
 • Zwiększenie cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie zapory sieciowej firewall,
 • Łatwiejsze i bardziej intuicyjne sterowanie obiektami reaktorów biologicznych – podczas prac wprowadzono zmiany na podstawie uwag obsługi obiektu.

Wodociągi miejskie oraz oczyszczalnia ścieków, woj. mazowieckie

Zwiększenie efektywności wykorzystania załogi w procesie sterownia obiektami Oczyszczalni oraz Stacji Uzdatniania Wody

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu procującego w trybie redundancji,
 • Przygotowanie ekranów wielomonitorowych prezentujących dane z obiektów Oczyszczalni Ścieków jak i Stacji Uzdatniania Wody,
 • Przegląd aplikacji, ustandaryzowanie wyglądu, obsługa błędów i naprawa skryptów,
 • Zwiększenie liczby stacji klienckich,
 • Centralizacja zbierania danych – wspólny Historian dla obu obiektów pracujący w trybie 24/7.

 

Korzyści dla Klienta:

 • Śledzenie w czasie rzeczywistym zmian parametrów urządzeń pracujących w oczyszczalni ścieków, dzięki stworzeniu odpowiedniej aplikacji na Stacji Uzdatniania Wody,
 • Podgląd aktualnych parametrów Oczyszczalni oraz zezwolenie na wprowadzanie zmian przez kadrę kierowniczą, co jest istotne w przypadku zarządzania kryzysowego, dzięki zwiększeniu liczby klientów,
 • Wygoda korzystania z aplikacji dzięki modyfikacji aplikacji jednomonitorowej na dwumonitorową w Stacji Uzdatniania Wody.

Miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, woj. śląskie

Modernizacja systemu SCADA w Centralnej Dyspozytorni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymiana sprzętu technicznego (serwery, monitory, UPS),
 • Uporządkowanie bazy danych (ok. 4800 zmiennych, 500 zmiennych archiwizowanych),
 • Ujednolicenie systemu SCADA polegające na scaleniu 4 niezależnych aplikacji (SUW1, SUW2, Kanalizacja, Energetyka),
 • Stworzenie redundantnego systemu, gwarantującego utrzymanie ciągłości sterowania,
 • Stworzenie nowych plansz i schematów technologicznych, ujednolicenie stacyjek sterujących,
 • Stworzenie map cyfrowych z animacją obiektów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Korzyści dla Klienta:

 • Znacznie szersze możliwości związane z kontrolą i sterowaniem wszystkich urządzeń technicznych na etapie produkcji i dystrybucji,
 • System redundantny zapewnia ciągłość sterowania i obserwacji całego procesu produkcji nawet w przypadku awarii jednego z serwerów,
 • Wykorzystanie 8 monitorów 43-calowych pozwoliło na uzyskanie przejrzystości aplikacji oraz na wyświetlenie całego ciągu technologicznego na raz co pozwala na prowadzenie obserwacji w całym zakresie procesu technologicznego,
 • Możliwość skrócenia okresu szkolenia z ok. 6 do 3 miesięcy w przypadku nowo zatrudnionych pracowników dzięki modernizacji, scaleniu i ujednoliceniu układów technologicznych.

Miejskie przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne, woj. lubuskie

Modernizacja systemu SCADA

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymiana sprzętu technicznego (serwery, monitory, UPS),
 • Zbudowanie systemu SCADA pracującego w pełnej redundancji,
 • Archiwizacja parametrów procesowych na oddzielnym serwerze bazodanowym – Proficy Historian,
 • Raportowanie za pomocą środowiska Microsoft Excel i dodatku Excel Add-In,
 • Wdrożenie rozwiązania do zdalnego dostępu do systemu SCADA – Proficy WebSpace,
 • Przegląd aplikacji, ustandaryzowanie wyglądu, obsługa błędów i naprawa skryptów,
 • Zastąpienie planszy synoptycznej monitorem 70 calowym.

Korzyści dla Klienta:

 • Wygodny podgląd parametrów sterowania bioreaktora dzięki zastosowaniu ekranu 70 cali – dyspozytor ma stały podgląd na najważniejsze parametry procesu,
 • Zwiększenie niezawodności systemu poprzez wymianę zużytej warstwy sprzętowej,
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez aktualizację systemów oraz  aplikacji SCADA,
 • Raporty dostępne „na żądanie” – raport dzienny, techniczny raport, średnie dowolnych parametrów w wybranym czasie,
 • Redundancja systemów SCADA – zapewnienie ciągłości pracy systemu,
 • Zdalny dostęp do systemu pozwala na szybkie podejmowanie decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Chciałbyś skorzystać z naszego doświadczenia w branży wod-kan?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności