Branża spożywcza

Systemy GE Vernova obecne są w 90% największych firm przemysłu spożywczego na świecie. Liczne w  wdrożenia w Polsce  obejmują  zarówno duże korporacje, jak i mniejszych i średnich lokalnych producentów. Zobacz, jakie wdrożenia oprogramowania Proficy przeprowadziła firma VIX Automation!

Napisz do nas!
branża spożywcza

Case Study

System MES w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Zobacz film z naszego wdrożenia systemu MES w Spółdzielczej Mleczarni Spomlek!

Zobacz na YouTube

Producent sera

Analiza wydajności produkcji (wskaźnika OEE) dla linii pakujących

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu MES z rozbudowanymi modułami do analizy efektywności produkcji (OEE),
 • Wizualizacja iFIX w celu kompleksowego nadzoru – linie produkcyjne sera twardego
 • Nadzór nad procedurami HACCP wraz z automatycznym raportowaniem,
 • System monitorowania nadwyżki wagi.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie o 10% ogólnej wydajności działu konfekcji,
 • Wyeliminowanie strat związanych z nadwyżką wagi pozwoliło na zwiększenie wydajności produkcji i osiągnięcie oszczędności rzędu 30 000 kg sera rocznie,
 • Precyzyjne raportowanie: „Zestawienie udziału okrawek”, „Zestawienie średniej nadwyżki”, „Zestawienie przyczyn przestojów” za dowolny okres,
 • Ekrany wielkoformatowe prezentują aktualny postęp produkcji oraz wartości wskaźnika OEE dla zmiany – łatwe porównania i możliwość ciągłego doskonalenia produkcji w oparciu o fakty.

Producent przetworów warzywnych

System monitorowania wagi produktów

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu SCADA wraz z bazą danych produkcyjnych,
 • Integracja z wagą w ramach linii produkcyjnej, prezentowanie czytelnych wykresów operatorom,
 • Analiza średniej nadwyżki wagi oraz monitorowanie opakowań niedoważonych (odrzut produkcyjny).

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie wydajności produkcji oraz zmniejszenie liczby przestojów związanych z blokowaniem linii przez produkty o niewłaściwej wadze,
 • Usprawnienie pracy operatorów – podgląd na wykresy z odczytem wagi w czasie rzeczywistym,
 • Szybka reakcja personelu w przypadku, gdy średnia waga systematycznie spada – odpowiedni alarm,
 • Historia odczytów z wagi na potrzeby lepszego planowania i optymalizacji produkcji.

Browar

Monitoring parametrów jakościowych piwa in-line

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu MES i algorytmów estymujących parametry jakościowe piwa w trakcie napełniania BBT,
 • Integracja z istniejącym systemem sterowania na sterowni wydziału filtracji,
 • Szczegółowy wgląd w historię każdego z parametrów dzięki przemysłowej bazie danych Historian.

Korzyści dla Klienta:

 • Predykcja finalnych wartości parametrów jakościowych,
 • Automatyczna walidacja zgodności ze specyfikacją,
 • Informacja dla operatorów rozlewni o zwolnieniu poszczególnych tanków piwa do dalszej produkcji,
 • Redukcja liczby potrzebnych badań laboratoryjnych.

Producent sera

Monitoring procesu solenia sera w solance

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Integracja rozwiązania z obecnie istniejącym systemem SCADA iFIX
 • Interfejsy dotykowe dla operatorów oraz usprawnione raportowanie dla kierownika,
 • Drukowanie i naklejanie etykiet na kontenery.

Korzyści dla Klienta:

 • Dbanie o jakość poprzez przestrzeganie czasów solenia bloków sera,
 • Optymalizacja wykorzystania miejsca w kontenerach i na półkach,
 • Łatwiejsze planowanie produkcji oraz genealogia dla każdego waru (waga, ilość sztuk, zastosowane pojemniki, miejsce na dojrzewalni),
 • Znaczna redukcja czasu poświęconego dotychczas na wypełnianie papierowych dzienników.

Browar

Migracja starego systemu SCADA stacji CIP do iFIX

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymieniono stary system SCADA firmy trzeciej, na stosowany szeroko w Browarze Proficy iFIX,
 • Uruchomienie archiwizacji i raportowania dla dodatkowych zmiennych produkcyjnych,
 • Uruchomienie ochrony i zarządzania aplikacją w oparciu o grupy użytkowników.

Korzyści dla Klienta:

 • Wygodny wybór programu mycia z aplikacji SCADA, wraz ze wskazaniem jego typu: Płukanie, Mycie zasadowe dezynfekcja, Sterylizacja, Przygotowanie kwasu, Sterylizacja filtra świecowego i wiele innych.
 • Szybkie i przejrzyste ustawianie urządzeń do mycia: monobloku lub pasteryzatora,
 • Dostępne raportowanie (w tym przebiegi temperatur, informacje o ewentualnych błędach),
 • Nowy mechanizm archiwizacji danych zapewnia kompletne informacje procesowe dla technologa lub kierownika rozlewu.

Cukrownia

Dziennik laboratoryjny

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wspomaganie pracy laboratoriów jednego z największych producentów cukru w Polsce (4 cukrownie / 20 stanowisk),
 • Zastosowano zaawansowane możliwości środowiska iFIX – odzwierciedlenie papierowych dzienników w oknie wizualizacji,
 • Dowolne kalkulacje na zebranych danych, w tym – metoda Rensa oznaczania wielkości cząstek cukru.

Korzyści dla Klienta:

 • Pełna ewidencja całej kampanii, dostępna dla wszystkich ONLINE,
 • Automatyczna kontrola specyfikacji – kolorowanie wprowadzanych danych,
 • Raporty kampanijne dostępne „na żądanie” – raport dzienny, techniczny raport dekadowy, średnie dowolnych parametrów w wybranym czasie,
 • Elastyczny proces wydawania towaru wraz z atestem laboratoryjnym.

Browar

Aktualizacja i wirtualizacja systemu SCADA

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Aktualizacja licencji iFIX oraz zmiana systemów operacyjnych zgodnie z wymogami korporacji,
 • Zastosowanie wirtualizacji w celu poprawy bezpieczeństwa instalacji,
 • Migracja systemu do obsługi receptur stosowanego przez Klienta wraz z niezbędnymi testami

Korzyści dla Klienta:

 • Szybsza reakcja na problemy sprzętowe
 • Dodatkowe możliwości pracy na warzelni: ustawiane parametry procesu, kontrola procesu, alarmowanie, co pozwala na szybką reakcję przy przekroczeniach dla danych parametrów
 • Wydajniejsza praca aplikacji
 • Bezpieczeństwo dzięki wirtualizacji
 • Redundancja systemów SCADA – zapewnienie ciągłości pracy systemu

Chciałbyś skorzystać z naszego doświadczenia w branży spożywczej?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności