Branża spożywcza

Systemy GE Digital obecne są w licznych zakładach przemysłu spożywczego w Polsce i na świecie, zarówno w globalnych korporacjach, jak i u mniejszych i średnich lokalnych producentów. Zobacz, jakie wdrożenia systemów GE Digital przeprowadziła firma VIX Automation!

Napisz do nas!
branża spożywcza

Rozumiemy przemysł spożywczy!

Inżynierowie VIX Automation doskonale rozumieją potrzeby branży spożywczej, mamy za sobą kilkanaście wdrożeń w najróżniejszych zakładach przetwórstwa spożywczego. Skorzystaliśmy w trakcie wdrożeń z produktów GE Digital, jak i własnych - opartych o te rozwiązania. Zobacz kilka wybranych realizacji!

Producent sera

Analiza wydajności produkcji (wskaźnika OEE) dla linii pakujących

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu MES z rozbudowanymi modułami do analizy efektywności produkcji,
 • Wizualizacja iFIX w celu kompleksowego nadzoru – linie produkcyjne sera twardego
 • Nadzór nad procedurami HACCP wraz z automatycznym raportowaniem,
 • System monitorowania nadwyżki wagi.

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie o 10% ogólnej wydajności działu konfekcji,
 • Wyeliminowanie strat związanych z nadwyżką wagi pozwoliło na zwiększenie wydajności produkcji i osiągnięcie oszczędności rzędu 30000 kg sera rocznie,
 • Precyzyjne raportowanie: : „Zestawienie udziału okrawek”, „Zestawienie średniej nadwyżki”, „Zestawienie przyczyn przestojów” za dowolny okres,
 • Ekrany wielkoformatowe prezentują aktualny postęp produkcji – łatwe porównania i możliwość ciągłego doskonalenia produkcji w oparciu o fakty.

Producent przetworów warzywnych

System monitorowania wagi produktów

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu SCADA wraz z bazą danych produkcyjnych,
 • Integracja z wagą w ramach linii produkcyjnej, prezentowanie czytelnych wykresów operatorom,
 • Analiza średniej nadwyżki wagi oraz monitorowanie opakowań niedoważonych (odrzut produkcyjny).

Korzyści dla Klienta:

 • Zwiększenie wydajności produkcji oraz zmniejszenie liczby przestojów związanych z blokowaniem linii przez produkty o niewłaściwej wadze,
 • Usprawnienie pracy operatorów – podgląd na wykresy z odczytem wagi w czasie rzeczywistym,
 • Szybka reakcja personelu w przypadku, gdy średnia waga systematycznie spada – odpowiedni alarm,
 • Historia odczytów z wagi na potrzeby lepszego planowania i optymalizacji produkcji.

Browar

Monitoring parametrów jakościowych piwa in-line

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wdrożenie systemu MES i algorytmów estymujących parametry jakościowe piwa w trakcie napełniania BBT,
 • Integracja z istniejącym systemem sterowania na sterowni wydziału filtracji,
 • Szczegółowy wgląd w historię każdego z parametrów dzięki przemysłowej bazie danych Historian.

Korzyści dla Klienta:

 • Predykcja finalnych wartości parametrów jakościowych,
 • Automatyczna walidacja zgodności ze specyfikacją,
 • Informacja dla operatorów rozlewni o zwolnieniu poszczególnych tanków piwa do dalszej produkcji,
 • Redukcja liczby potrzebnych badań laboratoryjnych.

Producent sera

Monitoring procesu solenia sera w solance

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Integracja rozwiązania z obecnie istniejącym systemem SCADA iFIX
 • Interfejsy dotykowe dla operatorów oraz usprawnione raportowanie dla kierownika,
 • Drukowanie i naklejanie etykiet na kontenery.

Korzyści dla Klienta:

 • Dbanie o jakość poprzez przestrzeganie czasów solenia bloków sera,
 • Optymalizacja wykorzystania miejsca w kontenerach i na półkach,
 • Łatwiejsze planowanie produkcji oraz genealogia dla każdego waru (waga, ilość sztuk, zastosowane pojemniki, miejsce na dojrzewalni),
 • Znaczna redukcja czasu poświęconego dotychczas na wypełnianie papierowych dzienników.

Browar

Migracja starego systemu SCADA stacji CIP do iFIX

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wymieniono stary system SCADA firmy trzeciej, na stosowany szeroko w Browarze Proficy iFIX,
 • Uruchomienie archiwizacji i raportowania dla dodatkowych zmiennych produkcyjnych,
 • Uruchomienie ochrony i zarządzania aplikacją w oparciu o grupy użytkowników.

Korzyści dla Klienta:

 • Wygodny wybór programu mycia z aplikacji SCADA, wraz ze wskazaniem jego typu: Płukanie, Mycie zasadowe dezynfekcja, Sterylizacja, Przygotowanie kwasu, Sterylizacja filtra świecowego i wiele innych.
 • Szybkie i przejrzyste ustawianie urządzeń do mycia: monobloku lub pasteryzatora,
 • Dostępne raportowanie (w tym przebiegi temperatur, informacje o ewentualnych błędach),
 • Nowy mechanizm archiwizacji danych zapewnia kompletne informacje procesowe dla technologa lub kierownika rozlewu.

Cukrownia

Dziennik laboratoryjny

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Wspomaganie pracy laboratoriów jednego z największych producentów cukru w Polsce (4 cukrownie / 20 stanowisk),
 • Zastosowano zaawansowane możliwości środowiska iFIX – odzwierciedlenie papierowych dzienników w oknie wizualizacji,
 • Dowolne kalkulacje na zebranych danych, w tym – metoda Rensa oznaczania wielkości cząstek cukru.

Korzyści dla Klienta:

 • Pełna ewidencja całej kampanii, dostępna dla wszystkich ONLINE,
 • Automatyczna kontrola specyfikacji – kolorowanie wprowadzanych danych,
 • Raporty kampanijne dostępne „na żądanie” – raport dzienny, techniczny raport dekadowy, średnie dowolnych parametrów w wybranym czasie,
 • Elastyczny proces wydawania towaru wraz z atestem laboratoryjnym.

Browar

Aktualizacja i wirtualizacja systemu SCADA

Wdrożone rozwiązanie i osiągnięte efekty:

 • Aktualizacja licencji iFIX oraz zmiana systemów operacyjnych zgodnie z wymogami korporacji,
 • Zastosowanie wirtualizacji w celu poprawy bezpieczeństwa instalacji,
 • Migracja systemu do obsługi receptur stosowanego przez Klienta wraz z niezbędnymi testami

Korzyści dla Klienta:

 • Szybsza reakcja na problemy sprzętowe
 • Dodatkowe możliwości pracy na warzelni: ustawiane parametry procesu, kontrola procesu, alarmowanie, co pozwala na szybką reakcję przy przekroczeniach dla danych parametrów
 • Wydajniejsza praca aplikacji
 • Bezpieczeństwo dzięki wirtualizacji
 • Redundancja systemów SCADA – zapewnienie ciągłości pracy systemu

Chciałbyś skorzystać z naszego doświadczenia w branży spożywczej?

Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy

  VIX Automation sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Żeliwna 43, 40-852 w celu obsługi przesłanego zapytania oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Mam świadomość, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać, mam prawo do wglądu i edycji swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Przechowujemy Twoje dane aż do momentu wycofania Twojej zgody. Wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych oraz prośby o modyfikację i zmianę należy kierować na adres dane.osobowe@vix.com.pl. Pozostałe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności Pokaż więcej
  kontakt

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

  Zobacz więcej

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności