Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.vix.com.pl – obowiązuje od 22.05.2018 [aktualizacja 11.08.2020]

Serwis internetowy www.vix.com.pl a także ifix.pl prowadzone są  przez VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Ul. Żeliwna 43, 40-852, zwaną dalej VIX Automation, wpisaną do VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach pod nr KRS 0000247380, NIP: 954-253-18-85, Regon 240214146, o kapitale zakładowym, 50.000,00 zł wpłaconym w całości.

I Polityka plików cookies

1. Czym jest plik cookie?
Pliki cookies to pojedyncze, małe pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki te umożliwiają odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez witrynę, która je utworzyła. Witryna internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Pliki te nie umożliwiają zidentyfikowania osoby odwiedzającej niniejszy serwis.

2. Podmiot zamieszczający pliki cookies.
Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jest podmiot prowadzący niniejszy serwis.

3. W jakim celu witryna www.vix.com.pl korzysta z plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia lepsze dopasowanie struktury oraz samej treści do potrzeb użytkowników;
c) mierzenia ruchu w serwisie za pomocą kodu Google Analytics (więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html);
d) utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. W ramach witryny wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

Nazwa Cookie Opis Data ważności
_utma Ten typ pliku cookie jest zapisywany przez przeglądarkę użytkownika w trakcie pierwszej wizyty w serwisie. Jest używany do odnotowania, ile razy użytkownik odwiedzał serwis oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty. Umożliwia określenie ilości użytkowników, którzy odwiedzają serwis. 2 lata
_utmb Ten typ pliku cookie używany jest do ustanowienia i kontynuowania sesji użytkownika w niniejszym serwisie. W momencie gdy Internauta ogląda kolejne podstrony serwisu, Google Analytics uaktualnia plik. 30 min
_utmc Ten typ pliku cookie współdziała z plikiem _utmb w celu uzgodnienia czy ustanowić nową sesję dla użytkownika czy nie. Plik ten nie ma ustawionego czasu wygaśnięcia, zatem jest usuwany po zamknięciu przeglądarki. Wygasa z zakończeniem danej sesji
_utmz Ten typ pliku cookie przechowuje informacje na temat źródła, którego użył Internauta do wejścia do serwisu. 6 miesięcy
PHPSESID Ten typ pliku cookie zawiera unikalny identyfikator w celu identyfikacji sesji użytkownika serwisu. Wygasa z zakończeniem danej sesji
accepted_cookie Ten typ pliku cookie przechowuje informacje o tym, czy został kliknięty przycisk akceptuję przy polu z informacją o wykorzystywaniu ciasteczek. 1 rok
hjIncludedInSample Identyfikuje użytkownika podczas jednej sesji przeglądarki i wskazuje, że jest on uwzględniony w statystycznej próbie wszystkich odbiorców wygasa z zakończeniem sesji
_atuvc
_atuvs
Widget udostępniania społecznościowego, który jest często osadzany w witrynach internetowych, aby umożliwić odwiedzającym udostępnianie treści za pomocą szeregu platform do tworzenia sieci i udostępniania. Przechowuje zaktualizowaną liczbę udostępnień strony. 30 min1 rok
_drip_client Pozwala zapamiętywać strony odwiedzane przez użytkownika. 2 lata
_gid
Zapamiętuje i aktualizuje unikalne wartości dla stron odwiedzanych przez użytkownika. 1 dzień
 1. Zgoda oraz rezygnacja z akceptowania plików cookies.
  Zgodę na korzystanie z mechanizmu plików cookies można wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika. Ustawienia sposobu przechowywania i wysyłania plików cookies są dostępne w opcjach przeglądarki internetowej. Większość wykorzystywanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Użytkownik może wprowadzić zmiany w ustawieniach przeglądarki, umożliwiające rezygnację z akceptowania plików cookies.
 2. Wpływ ograniczeń stosowania plików cookies na funkcjonalność serwisu:
  VIX Automation informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
 3. Szersze informacje o plikach cookies.
  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl. Informacje tam zawarte zostały przygotowane przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

  II Dane osobowe udostępniane za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie oraz osobiście

Administrator Danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice (dalej „VIX Automation” lub „Spółka” lub „my”).

Możesz się z nami skontaktować:

– listownie: Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice
– telefonicznie: 32 358 20 20
– mail: dane.osobowe@vix.com.pl

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanie danych
Poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mailowej, rozmowę telefoniczną, osobiście (np. przekazanie wizytówki), bądź wysłanie do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie vix.com.pl udostępniłeś nam dane osobowe. W formularzu na stronie www w zakładce Kontakt prosimy o podanie takich danych jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mailowy, opcjonalnie telefon – jeśli wolisz telefoniczną drogę kontaktu i chcesz, abyśmy oddzwonili. Prosimy Cię o podanie nazwy firmy, z której ramienia się kontaktujesz, dzięki temu wiemy czy Twoja firma nie kontaktowała się z nami w podobnej sprawie, co pomaga nam szybciej zareagować na Twoje zgłoszenie.

Po przekazaniu danych osobowych jesteśmy uprawnieni do przetwarzania udostępnionych przez Ciebie danych do:
a) obsługi przesłanego przez Ciebie zgłoszenia
b) podjęcia działań związanych z zawieraniem umowy z Tobą, jeżeli z treści przesłanej wiadomości wynika, iż domagasz się przesłania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy z VIX Automation,
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez VIX Automation.
d) w przypadku, gdy użytkownik jest stroną umowy z VIX Automation – dla celów wykonania tej umowy
e) kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.
f) w przypadku innego prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody: masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo „do bycia zapomnianym”: Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych pozostawionych na naszej stronie internetowej.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli uważasz, że wykorzystujemy zbyt dużo Twoich danych (w tym pochodzących z profilowania)
 5. Prawo dostępu do danych: możesz uzyskać od nas informację czy przetwarzany Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach ich przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania: Masz prawo do poprawiania, sprostowania i uzupełniania podanych przez Ciebie danych osobowych
 7. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymania od VIX Automation danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby VIX Automation przesłał dane użytkownika do innego administratora. Zostanie to zrealizowane jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z nami pisząc maila na adres: dane.osobowe@vix.com.pl, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie.

 1. Prawo do skargi: Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane są przechowywane i mogą być przetwarzane aż do momentu wycofania.

Ponadto usuniemy Twoje dane mimo braku wycofania zgody, jeżeli będziesz nieaktywny przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujesz się na żadnym z naszych serwisów www, lub nie zareagujesz na żadną z naszych wiadomości marketingowych.

Czy musisz nam podać Twoje dane osobowe ?
Udostępnienie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?
Twoje dane będą przetwarzane zarówno w formie automatycznej jak i niezautomatyzowanej. Na podstawie pozostawionych przez Ciebie danych w formularzach kontaktowych (formularz kontakt, formularz zapisu na newsletter, a także inne) możemy utworzyć twój profil, dzięki któremu lepiej przygotujemy dla Ciebie kolejne oferty.

Komu udostępniamy Twoje dane osobiste ?
Twoje dane mogą zostać przekazane przez administratora danych osobowych procesorowi (dostawcy usług e-mail marketinowych), w chwili obecnej: FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 KRS 0000497051, a także ClickMeeting Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194; aby zrealizować prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych.

III Dane osobowe: usługa Newsletter

Administrator Danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice (dalej „VIX Automation” lub „Spółka” lub „my”).

Możesz się z nami skontaktować:

– listownie: Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice
– telefonicznie: 32 358 20 20
– mail: dane.osobowe@vix.com.pl

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanie danych
Poprzez uzupełnienie formularza zapisu na newsletter na stronie www.vix.com.pl lub bezpośrednio za pomocą poczty elektronicznej (wyraźna zgoda na wysyłkę), udostępniłeś nam dane osobowe (adres e-mail) w celu wysyłki cyklicznych wiadomości newsletterowych.

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o produktach. promocjach, wydarzeniach i nowościach w naszej ofercie poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez VIX Automation treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na wysyłanie przez VIX Automation drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego, reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail podane w formularzu.

Udostępnienie przez Ciebie danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest dobrowolne oraz potwierdzone w systemie Double Opt-In, co oznacza, że zapis na newsletter dokonywany jest dopiero po kliknięciu w link aktywacyjny. Link aktywacyjny jest wysyłany automatycznie po zgłoszeniu chęci dołączenia swojego adresu emailowego do bazy newsletterowej VIX Automation. Niepotwierdzone adresy emailowe będą usuwane (10. każdego miesiąca)

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody: masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo „do bycia zapomnianym”: Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych pozostawionych na naszej stronie internetowej.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli uważasz, że wykorzystujemy zbyt dużo Twoich danych (w tym pochodzących z profilowania)
 5. Prawo dostępu do danych: możesz uzyskać od nas informację czy przetwarzany Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach ich przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania: Masz prawo do poprawiania, sprostowania i uzupełniania podanych przez Ciebie danych osobowych
 7. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymania od VIX Automation danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby VIX Automation przesłał dane użytkownika do innego administratora. Zostanie to zrealizowane jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z nami pisząc maila na  adres: dane.osobowe@vix.com.pl, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie.

 1. Prawo do skargi: Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane są przechowywane i mogą być przetwarzane aż do momentu wycofania.

Czy musisz nam podać Twoje dane osobowe ?
Udostępnienie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu otrzymywania od nas wiadomości newsletterowych.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?
Twoje dane będą przetwarzane zarówno w formie automatycznej jak i niezautomatyzowanej. Porównamy pozostawione przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter z danymi pozostawionymi w innych formularzach (formularz kontakt, inne formularze) Na podstawie pozostawionych przez Ciebie danych we wszystkich formularzach kontaktowych innych niż zapis na newsletter możemy utworzyć twój profil, dzięki któremu lepiej przygotujemy dla Ciebie kolejne oferty.

Komu udostępniamy Twoje dane osobiste ?
Twoje dane mogą zostać przekazane przez administratora danych osobowych procesorowi (dostawcy usług e-mail marketingowych), w chwili obecnej: FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Al. 29 Listopada 155 c, 31-406, aby zrealizować prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych.

IV Dane osobowe udostępniane za pomocą usługi Portal Klienta

Administrator Danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice (dalej „VIX Automation” lub „Spółka” lub „my”).

 

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie: Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice
 • telefonicznie: 32 358 20 20
 • mail: dane.osobowe@vix.com.pl

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanie danych

Poprzez wysłanie do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy na stronie vix.com.pl/portal udostępniłeś nam dane osobowe. W formularzu na stronie www prosimy o podanie takich danych jak: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mailowy, telefon. Prosimy Cię o podanie nazwy firmy, z której ramienia się kontaktujesz, dzięki temu wiemy czy Twoja firma nie kontaktowała się z nami w podobnej sprawie, co pomaga nam szybciej zareagować na Twoje zgłoszenie. Numer telefonu pobierany jest w celu weryfikacji zgłoszenia, które odbywa się zawsze drogą telefoniczną, a  przypadku zagubienia dostępu do portalu (lub chęci zresetowania hasła dostępowego) pozwala na weryfikację użytkownika.

W przypadku zakupu oprogramowania konto portalowe zostanie utworzone w celu przekazanie zakupionego software`u.

Usługa Portal Klienta

Usługa Portal Klienta jest realizowana bezpłatnie dla klientów zakupujących oprogramowanie dystrybuowane przez VIX Automation, a także chcących skorzystać z możliwości przetestowania go (tj. pobrania plików ISO). Portal klienta zawiera dodatkowe treści – Podręczniki Pierwsze Kroku oraz dokumenty wsparcia technicznego.

Dostęp do usługi przyznawany jest na konkretne oprogramowanie, które zamówił Klient (zamówienie oprogramowania poprzez Dział Handlowy, uzupełnienie formularza dostępu)

 1. studentom – na czas jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia go,
 2. klientom chcącym skorzystać z możliwości testowania oprogramowania – na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 3. klientom VIX Automation – bezterminowo,
 4. Integratorom Systemów Automatyki, współpracującym z VIX Automation – bezterminowo.

VIX Automation zastrzega sobie prawo do usunięcia konta portalowego, bądź zmiany poświadczeń bez podania przyczyny.

Po przekazaniu danych osobowych jesteśmy uprawnieni do przetwarzania udostępnionych przez Ciebie danych do:

 1. obsługi przesłanego przez Ciebie zgłoszenia (weryfikacji zgłoszenia, a następnie założenia konta portalowego z odpowiednim dostępem do zasobów portalu)
 2. podjęcia działań związanych z zawieraniem umowy z Tobą, jeżeli z treści przesłanej wiadomości wynika, iż domagasz się przesłania informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o zawarciu umowy z VIX Automation,
 3. marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez VIX Automation.
 4. w przypadku, gdy użytkownik jest stroną umowy z VIX Automation – dla celów wykonania tej umowy
 5. kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem usług.
 6. w przypadku innego prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?

Przysługują Ci następujące prawa:

Prawo do wycofania zgody: masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych.

Prawo „do bycia zapomnianym”: Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych pozostawionych na naszej stronie internetowej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli uważasz, że wykorzystujemy zbyt dużo Twoich danych (w tym pochodzących z profilowania)

Prawo dostępu do danych: możesz uzyskać od nas informację czy przetwarzany Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach ich przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania: Masz prawo do poprawiania, sprostowania i uzupełniania podanych przez Ciebie danych osobowych

Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymania od VIX Automation danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby VIX Automation przesłał dane użytkownika do innego administratora. Zostanie to zrealizowane jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z nami pisząc maila na adres: dane.osobowe@vix.com.pl, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie.

 

Prawo do skargi: Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane są przechowywane i mogą być przetwarzane aż do momentu wycofania.

Ponadto usuniemy Twoje dane mimo braku wycofania zgody, jeżeli będziesz nieaktywny przez okres 5 lat, tzn. przez 5 lat nie zalogujesz się na żadnym z naszych serwisów www, lub nie zareagujesz na żadną z naszych wiadomości marketingowych.

 

Czy musisz nam podać Twoje dane osobowe ?

Udostępnienie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi.

 

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?

Twoje dane będą przetwarzane zarówno w formie automatycznej jak i niezautomatyzowanej. Na podstawie pozostawionych przez Ciebie danych w formularzach kontaktowych (formularz kontakt, formularz zapisu na newsletter, a także inne) możemy utworzyć twój profil, dzięki któremu lepiej przygotujemy dla Ciebie kolejne oferty.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobiste ?

Twoje dane mogą zostać przekazane przez administratora danych osobowych procesorowi (dostawcy usług e-mail marketinowych), w chwili obecnej: FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 KRS 0000497051, a także ClickMeeting Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A4, KRS 0000604194; aby zrealizować prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych.

V Odsyłacze (linki) do zewnętrznych stron internetowych

Niniejsza polityka wykorzystywania plików cookies (paragraf I) dotyczy tylko serwisu www.vix.com.pl. Zapisy dotyczące danych osobowych (paragrafy II i III) dotyczą stron internetowych vix.com.pl, ifix.pl, których właścicielem jest administrator.

VI Proces rekrutacji

Administrator Danych
Administratorem, danych osobowych udostępnionych w procesie rekrutacji jest VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice (dalej „VIX Automation” lub „Spółka” lub „my”).

Możesz się z nami skontaktować:

– listownie: Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice
– telefonicznie: 32 358 20 20
– mail: dane.osobowe@vix.com.pl

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanie danych
Poprzez przesłanie do nas zgłoszenia rekrutacyjnego bezpośrednio lub za pomocą współpracujących z nami portali rekrutacyjnych udostępniłeś nam dane osobowe. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych, tj:

– imię (imiona) i nazwisko
– imiona rodziców
– data urodzenia
– miejsce zamieszkania (adres korespondencyjny)
– wykształcenie i dotychczasowy przebieg zatrudnienia

jest obowiązkowe i niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym. Udostępnianie innych danych osobowych jest dobrowolne i nie jest wymagane do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby aktualnie prowadzonego procesu rekrutacyjnego, chyba że w swojej zgodzie wyraźnie upoważnisz nas do przetwarzania ich także podczas przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody: masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo „do bycia zapomnianym”: Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych udostępnionych danych osobowych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli uważasz, że wykorzystujemy zbyt dużo Twoich danych
 5. Prawo dostępu do danych: możesz uzyskać od nas informację czy przetwarzany Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach ich przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania: Masz prawo do poprawiania, sprostowania i uzupełniania podanych przez Ciebie danych osobowych
 7. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymania od VIX Automation danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby VIX Automation przesłał dane użytkownika do innego administratora. Zostanie to zrealizowane jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z nami pisząc maila na  . adres: dane.osobowe@vix.com.pl, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie.

 1. Prawo do skargi: Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane są przechowywane i mogą być przetwarzane tylko na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego przez okres 90 dni od ich udostępnienia. Jeżeli w swoim zgłoszeniu wyraźnie wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane przez 12 miesięcy.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?
Twoje dane osobowe, udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Komu udostępniamy Twoje dane osobiste ?
Twoje dane mogą zostać przekazane przez administratora danych osobowych firmom współpracującym z VIX Automation w organizacji procesu rekrutacyjnego i mającym podpisane stosowne umowy o przetwarzaniu danych. Nie udostępniamy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII Dane osobowe uczestników szkoleń

Administrator Danych
Administratorem, danych osobowych udostępnionych w procesie zgłoszenia na szkolenie jest VIX Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice (dalej „VIX Automation” lub „Spółka” lub „my”).

Możesz się z nami skontaktować:

– listownie: Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice
– telefonicznie: 32 358 20 20
– mail: dane.osobowe@vix.com.pl 

Zakres, cel i podstawa prawna przetwarzanie danych
Przesyłając do nas zgłoszenie na szkolenie udostępniłeś nam swoje dane osobowe

– imię (imiona) i nazwisko
– nazwa zakładu pracy i stanowisko
– adres e-mail i numer telefonu

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna do uczestnictwa w szkoleniu.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane tylko na potrzeby realizacji i obsługi szkolenia.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu na szkolenie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonego przez nas szkolenia. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych ?
Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do wycofania zgody: masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych  i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych. Cofnięcie zgody przed szkoleniem oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Cofnięcie zgody po szkoleniu spowoduje usunięcie danych o Twojej historii szkoleń u nas, a w konsekwencji uniemożliwi wydawanie w przyszłości zaświadczeń lub certyfikatów o odbytych szkoleniach.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych: masz prawo wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych.
 3. Prawo „do bycia zapomnianym”: Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych udostępnionych danych osobowych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli uważasz, że wykorzystujemy zbyt dużo Twoich danych
 5. Prawo dostępu do danych: możesz uzyskać od nas informację czy przetwarzany Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie. Dzięki temu możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, a także uzyskać informacje o celach ich przetwarzania oraz uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprostowania: Masz prawo do poprawiania, sprostowania i uzupełniania podanych przez Ciebie danych osobowych
 7. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo otrzymania od VIX Automation danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te możesz przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, aby VIX Automation przesłał dane użytkownika do innego administratora. Zostanie to zrealizowane jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw skontaktuj się z nami pisząc maila na  . adres: dane.osobowe@vix.com.pl, albo poprzez formularz kontaktowy na stronie.

 1. Prawo do skargi: Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane są przechowywane i mogą być przetwarzane aż do momentu wycofania.

Czy musisz nam podać Twoje dane osobowe ?
Udostępnienie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przeprowadzenia szkolenia.

Czy przetwarzamy Twoje dane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?
Twoje dane są przechowywane i mogą być przetwarzane aż do momentu wycofania zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane osobiste ?
Twoje dane mogą zostać przekazane przez administratora danych osobowych firmom współpracującym z VIX Automation w organizacji szkolenia i mającym podpisane stosowne umowy o przetwarzaniu danych. Nie udostępniamy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII Zmiany polityki prywatności i i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.vix.com.pl

VIX Automation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego dokumentu.

 

Aktualizacja polityki prywatności z dnia 11.08.2020 wniosła poprawki dotyczące treści oraz nowy podmiot przetwarzający dane.

Aktualizacja polityki prywatności z dnia 14.09.2020 wniosła poprawki dotyczące treści oraz informacje dotyczące usługi Portal Klienta.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności