Analiza OEE

Wskaźnik OEE to jeden z najbardziej popularnych parametrów pozwalających określić efektywność produkcji. Zautomatyzuj proces wyliczania i przestań wyliczać OEE ręcznie!

Rzetelne wyniki oparte na automatycznie (a co za tym idzie poprawnie) zbieranych danych wraz z odpowiednio skategoryzowanymi informacjami o źródłach przestojów i innych spadkach efektywności, pozwalają na znalezienie obszarów gdzie otrzymamy najszybszy zwrot z inwestycji.

Skontaktuj się z nami!

Zobacz dlaczego warto policzyć OEE Twojego zakładu

Zbierz wiarygodne dane, twarde dowody i pozwól naszemu systemowi policzyć OEE Twojego zakładu! Poznaj powody przestojów, analizuj czas pracy maszyn i twórz raporty! To wszystko jest w zasięgu Twojej dłoni! Zobacz, co usprawniło poprawne zliczanie OEE w zakładach Logstor!

Przeczytaj o wdrożeniu

Stosujemy różne rozwiązania dla poprawy Twojego OEE

Przed rozpoczęciem pracy przystępujemy do audytu, a później wspólnie z Tobą wybieramy najlepszą ścieżkę rozwojową oprogramowania, które zostanie u Ciebie wdrożone. Możesz skorzystać z autorskich rozwiązań VIX Automation, bazujących na danych zebranych w Proficy Historian, możesz także wybrać nasze proste systemy raportowe.

Dowiedz się więcej o Proficy Historian

Wybierz rozwiązanie dostosowane do Twojego biznesu

Audyt przeprowadzony przed wdrożeniem oraz tworzenie koncepcji rozwiązania może ukierunkować naszą wspólną decyzję w stronę wyboru rozwiązania Proficy Plant Applications - moduł Efficency.

Dowiedz się więcej o Proficy Plant Applications

Co obejmuje nasze wdrożenie?

Nasze usługi nie ograniczają się tylko do wdrożenia oprogramowania wyliczającego wskaźnik OEE (dla poszczególnych produktów, zmian, operatorów i w wielu innych kontekstach, jak również w dowolnym przedziale czasowym), ale obejmują również:

 • punktor

  Audyt

  audyt przedwdrożeniowy i wsparcie na etapie tworzenia koncepcji rozwiązania

 • punktor

  Przygotowanie linii

  przygotowanie linii do automatycznego pomiaru OEE (często związane z koniecznością instalacji dodatkowych czujników pomiarowych)

 • punktor

  Komunikacja z PLC

  zbieranie wymaganych informacji z procesu w przemysłowych bazach danych (np. Proficy Historian)

 • punktor

  Dostosowanie do branży

  opracowanie odpowiednich algorytmów i kalkulacji (dopasowanie do specyfiki danej branży)

 • punktor

  Budowa drzew przestojów

  budowę drzew przyczyn przestojów i innych zdarzeń produkcyjnych, wraz z rekomendacją najlepszych praktyk w tym obszarze

 • punktor

  Wsparcie podczas intrepretacji

  pomoc przy odpowiedniej interpretacji otrzymanych wyników, co często bywa najważniejszym elementem wdrożenia

Analiza OEE

ANALIZA OEE - KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI

W zależności od potrzeb i sytuacji klienta, zagadnienie to obejmuje wiele innych złożonych aspektów, w tym:

 • wyznaczanie poziomu wskaźnika OEE bieżącego (chwilowego) i kumulatywnego dla całej zmiany
 • wskaźnik OEE dla poszczególnych maszyn i całych linii wraz z identyfikacją wąskich gardeł
 • wyznaczanie OEE dla poszczególnych produktów, zmian, operatorów i w wielu innych kontekstach
 • kategoryzacja i rejestracja typów i przyczyn przestojów (analizy Pareto)
 • analiza mikroprzestojów i ich wpływu na OEE

KIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG VIX AUTOMATION W ZAKRESIE ANALIZY OEE?

Analiza OEE dla maszyny papierniczej

Wdrożenie oparte o dedykowaną aplikację, wykorzystującą dane zgromadzone w repozytorium Proficy Historian. Dane te pochodzą bezpośrednio z maszyn oraz od operatorów (przyczyny przestojów wprowadzane ręcznie z wykorzystaniem ergonomicznego interfejsu). Analiza przestojów w podziale na kategorie pozwala na bieżącą identyfikację głównych problemów produkcyjnych. Integracja z oprogramowaniem SCADA.

Analiza OEE dla linii pakującej

Wdrożenie zrealizowane w branży spożywczej z wykorzystaniem systemu klasy MES Proficy Plant Applications oraz archiwizatora danych Proficy Historian, pozwoliło na zwiększenie o 10% ogólnej efektywności działu konfekcji. Wdrożenie obejmowało także dostosowanie linii do potrzeb automatycznego zbierania wymaganych danych. Zastosowany został wyświetlacz wielkoformatowy, aby przekazywać pracownikom na bieżąco kumulatywne OEE dla zmiany, a także postęp produkcji w stosunku do planu.

Analiza OEE dla produkcji dyskretnej

Analiza OEE dla wielkoseryjnej produkcji dyskretnej. W tworzeniu systemu opartego o Proficy Plant Appliciations zastosowano także system wyznaczania prędkości produkcji za pomocą liczników elementów gotowych oraz analizę jakości (i zliczania odpadów) z wykorzystaniem systemu detekcji wizyjnej.

Analiza OEE dla optymalizacji działalności przedsiębiorstwa

W przedsiębiorstwach przemysłowych/zakładach produkcyjnych problematyka optymalizacji procesów jest jedną z kluczowych dla poprawy efektywności i minimalizacji kosztów działania firmy. Nauka o zarządzaniu dostarcza wiele narzędzi do optymalizacji działań – na czele z całą grupą narzędzi lean management. Nowoczesne narzędzia w tym zakresie bazują na rozwiązaniach technologicznych i informatycznych, które są wdrażane w coraz większym zakresie. Sztandarowym przykładem tego rodzaju technologii jest automatyczna analiza OEE.

 

Na czym polega analiza OEE?

OEE (Overall Equipment Effectiveness) to wskaźnik określający tzw. całkowitą efektywność wyposażenia. Chodzi w szczególności o efektywność wykorzystania głównych maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie produkcyjnym. W tradycyjnym wydaniu analiza OEE wykonywana jest w sposób pracochłonny, z duża liczbą obserwacji funkcjonowania poszczególnych elementów parku maszynowego. Pozwala to poznać powody przestojów, analizować czas pracy maszyn oraz ewentualne wady wyposażenia. Ponadto niezbędnym elementem jest tzw. feedback tj. raportowanie kluczowych parametrów parku maszynowego. Nowoczesna automatyczna analiza OEE pozwala na znaczne uproszczenie i optymalizację tego procesu.

Wdrożenie automatycznej analizy OEE

Zastosowanie nowoczesnego oprogramowania z oferty takich firm jak np. VIX Automation pozwala w sposób kompleksowy i w dużej mierze bezbłędny wykonać analizę OEE. Schemat implementacji tego rodzaju systemu jest w standardzie następujący:

 • wykonanie audytu i tworzenie koncepcji celem wypracowania najlepszego rozwiązania z zakresu OEE;
 • przygotowanie parku maszynowego (w tym linii produkcyjnej) do pomiaru OEE;
 • wykonanie pomiarów oraz zbieranie informacji w ramach baz danych;
 • budowa drzew przestojów i rekomendacja działań oraz wdrażania najlepszych praktyk;
 • analiza i interpretacja otrzymanych wyników.

Najważniejsze funkcjonalności systemów OEE

Z punktu widzenia dokładnej analizy procesów produkcyjnych niezbędne jest zastosowanie kalkulacji pełnego wskaźnika OEE wyznaczanego w różnych kontekstach, takich jak: zmiana, tydzień, miesiąc, produkt, zlecenie. Najlepsze systemy pozwalają m.in. wyznaczyć poziom wskaźnika OEE bieżącego i kumulatywnego, analizować i kategoryzować przestoje itp. W ostatecznym raportowaniu ważne jest, aby system dokładnie przestawił poszczególne elementy wskaźnika: dostępność (availability), wydajność (performance) oraz jakość (quality). Systemy informatyczne VIX Automation pozwalają także bardzo dobrze wizualizować poszczególne elementy wskaźnika OEE.

Chciałbyś sprawniej wyliczać wskaźnik OEE w swoim przedsiębiorstwie?

Koniecznie daj nam znać!

Formularz kontaktowy

  kontakt

  Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności