Proficy Workflow

Proficy Workflow

Optymalizacja produkcji dzięki lepszemu zarządzaniu procesami i standaryzacji.

Proficy Workflow jest systemem klasy BPM (zarządzanie procesami biznesowymi), który organizuje obieg informacji w procesie, zapewniając wiarygodne i powtarzalne wykonywanie operacji produkcyjnych. Pracuje w oparciu o architekturę typu SOA (architekturę zorientowaną na usługi). Stanowi doskonałe wsparcie dla standaryzacji procesów (eSOP) i zamodelowanie ich w ramach oprogramowania przemysłowego.

Oprogramowanie Workflow dzięki elastycznemu raportowaniu jest narzędziem pozwalającym na ciągłe doskonalenie pracy i podnoszenie efektywności różnych obszarów w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Stanowi integralną część systemów klasy MES oraz wsparcie IT dla LEAN manufacturing.

Potrzebujesz pomocy we wdrożeniu?

Możliwości systemu Workflow

 • Definiowanie za pomocą graficznego interfejsu i dokumentowanie procesu produkcyjnego
 • Łatwiejsze odnajdywanie i eliminacja czynności, które nie przynoszą dodatkowej wartości
 • Prowadzenie procesów produkcyjnych zgodnie z koncepcją przemysłowego BPM
 • Usprawnienie procesu w czasie rzeczywistym – nie po fakcie
 • Automatyczne przechwytywanie i archiwizowanie danych z produkcji
 • Realizowanie cyfrowych wersji planów sterowania i realizacji procesu
 • Osiągnięcie trwałych usprawnień w procesie, przynoszących realne zyski

 • Poprawa wydajności procesu produkcyjnego – poprzez zapisanie instrukcji pracy w formie elektronicznej oraz planowanie działań naprawczych
 • Natychmiastowe rozwiązywanie problemów z procesem produkcyjnym, bez pomocy działu IT
 • Przechwytywanie procesów ręcznych i zautomatyzowanych za pomocą jednego narzędzia, bez potrzeby programowania
 • Zarządzanie przez wykluczenia – aby szybko reagować w oparciu o zdarzenia produkcyjne w czasie rzeczywistym
 • Pobieranie danych z dowolnego źródła OPC
 • Budowanie złożonych aplikacji wykorzystujących istniejące systemy produkcyjne
 • Zachowanie zgodności ze standardami przemysłowymi, włączając w to standard ISA 95

Korzyści

 • Poprawa zgodności ze specyfikacjami oraz jakości produkcji poprzez wprowadzanie w życie standardowych procedur operacyjnych (eSOP)
 • Łatwiejsze odnajdywanie i eliminacja czynności, które nie przynoszą dodatkowej wartości, 3. poprawa wydajności procesu produkcyjnego – poprzez zapisanie instrukcji pracy w formie elektronicznej oraz planowanie działań naprawczych
 • Ograniczenie czasu potrzebnego na szkolenie pracowników dzięki instrukcjom elektronicznym
 • Wsparcie dla inicjatyw ciągłego doskonalenia i standaryzacji w ramach Lean Manufacturing
 • Optymalizacja przepływu informacji w procesie – odpowiednie informacje, w odpowiednim miejscu i czasie
 • Pełne wsparcie dla pracowników mobilnych – pracujących w terenie
 • Obniżenie kosztów dzięki redukcji problemów i strat na produkcji
 • Zwiększenie jakości i wydajności produkcji już podczas pierwszego przebiegu
 • Elektroniczne zarządzanie procesem pracy
 • Tradycyjny proces pracy
 • Workflow - szkolenia
 • Workflow - korzyści | vix.com.pl
 • Workflow - przykładowy ekran | vix.com.pl
 • Workflow - zwiększenie jakości | vix.com.pl
 • Kierownik wydziału filtracji
  Browar

  Zastosowane oprogramowanie Proficy Workflow pozwoliło na rozbudowę oprogramowania HMI/SCADA o prezentowanie przejrzystych instrukcji „krok po kroku” dla operatorów. Odpowiednie, ustandaryzowane akcje podejmowane są natychmiast po zaistnieniu zdarzenia produkcyjnego lub gdy harmonogram albo sygnał z procesu wskaże konieczność ich wykonania (np. procedura CIP). W razie problemów – otrzymuję informację o opóźnionych zadaniach, dzięki czemu skróciłem także czas mojej reakcji.

PRZYKŁADY STOSOWANIA

Przykład 1. Realizacja „odchudzonej” produkcji
Workflow zapewnia dokumentowanie i realizację procesów, digitalizowanie czynności procesowych w celu ich zautomatyzowania, pomaga w eliminowaniu zbędnej powtarzalności oraz automatyzuje kroki procesów. Proficy Workflow rejestruje datę i czas wykonania zadania, oraz kto je wykonał, tworząc podstawy do usprawnienia procesu przy wykorzystaniu wiarygodnych danych.

Przykład 2. Zarządzanie specyfikacjami produkcyjnymi
Zmiany specyfikacji mogą uaktywnić workflow procesu, który skieruje zmiany do zaaprobowania przez upoważnione do tego osoby, a następnie od menedżera kontroli jakości i do menedżera produkcji w celu ich powiadomienia i ostatecznego zaaprobowania zmian.

Przykład 3. Żądanie pobrania próbek
Gdy powstaną pewne warunki, takie jak przekroczenie wartości granicznych przez określone zmienne, lub upływ limitu czasu, Proficy Workflow może wysłać do działu jakości żądanie przeprowadzenia testów oraz pobrania dodatkowych próbek. Można także uaktywnić specjalny workflow przez uruchomienie logiki wykorzystującej systemy alarmowania dostępne w zakładowych aplikacjach i systemach współpracujących z Proficy Workflow.

Przykład 4. Działania korygujące i naprawcze
W module Workflow można przeprowadzić digitalizację procesu określonego w normach ISO 900x, realizowanego w celu uzyskania dowodu na efektywność działania. Po zdigitalizowaniu tego procesu może on być wykorzystany do inicjowania działań naprawczych i korygujących w odpowiedzi na zaistnienie określonych problemów i zdarzeń. Można także rejestrować i przechowywać wszystkie dane dotyczące realizacji produkcji oraz dane wejściowe, w celu wykorzystania ich do późniejszych analiz.

Przykład 5. Przyczyny przestojów wykrywane są „w locie”
Gdy system generuje zdarzenia powodujące przestój, moduł Workflow może w czasie rzeczywistym, w momencie zaistnienia takiego zdarzenia, ocenić warunki, które doprowadziły do tego stanu, określić kod przyczyny wystąpienia przestoju i zapisać zwrotnie te przyczyny do systemu.

Przykład 6. Zarządzanie zadaniami w przedsiębiorstwie, kreator decyzji
Workflow poza zaawansowanymi możliwościami zarządzania przepływem zadań w procesie, oferuje również elementy związane z tworzeniem kreatorów ułatwiających podejmowanie decyzji. Takie aplikacje mogą działać jako drzewa możliwych rozwiązań dla danego problemu, co sprawdza się w przypadkach, gdy dotychczasowi operatorzy odchodzą na emeryturę lub w zakładach, gdzie jest duża rotacja pracowników. Możliwe jest zebranie wiedzy od pracowników i przeniesienie ich do wersji elektronicznej. Dzięki temu nowi pracownicy są instruowani krok po kroku, co powinni w danym wypadku zrobić, jak się zachować, jakie decyzje podjąć. System Proficy Workflow może zadać w odpowiednim momencie pytania operatorowi lub może oczekiwać na wprowadzenie danych przez innych pracowników. Łączy w ten sposób pracowników obsługujących proces i umożliwia ich pełną współpracę.

Przykład 7. Ustawienia linii lub maszyny
Aby zredukować czas potrzebny do rozpoczęcia produkcji przemysłowy workflow obsługuje również zagadnienia związane z nastawami maszyn pod konkretną produkcję. System Workflow prowadzi użytkownika przez kolejne kroki potrzebne do ustawienia maszyny, udostępniając potrzebną dokumentację. Rejestruje jednocześnie czas, który był potrzebny na dokonanie nastaw podczas każdego z kroków danej procedury.

Chcesz przetestować
wybrane oprogramowanie?
Acceleration Plan

GlobalCare w nowym wydaniu! Zwiększ bezpieczeństwo - zamów roczną umowę serwisową zapewniającą opiekę producenta i lokalne wsparcie polskiego dystrybutora. Tylko teraz Acceleration Plan możesz mieć już za 10% wartości licencji!

Global Care
 • Dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego w języku polskim (w godzinach pracy VIX Automation, poniedziałek – piątek, 8.00-16.00)
 • Możliwość wpracia bezpośrednio u producenta - GE Digital
 • Bezpłatna aktualizacja oprogramowania
 • Dostęp do bazy wiedzy GE Digital i portalu Customer Community

Pobierz pliki

Dowiedz się więcejBranżowy newsletter


Top