Obsługa i programowanie systemu Historian

Opis szkolenia

Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

Program:

 1. Administrowanie serwerem Proficy Historian

  • statystyka systemowa
  • ekran operacji na tagach, kolektorach i plikach danych
  • ekran wiadomości systemu
 2. Magazyn danych – ekran działań na magazynach danych i archiwach

 3. Ochrona dostępu

 4. Wprowadzanie do kolektorów danych systemu Historian

  • instalacja kolektora danych systemu Historian
  • konfigurowanie kolektora danych systemu Historian do automatycznego uruchamiania
  • redundancja kolektora
 5. Kolektor danych systemu iFIX

 6. Kolektor OPC

 7. Kolektor plikowy

 8. Typy danych identyfikowanych przez użytkownika

 9. Zmienne wyliczeniowe

 10. Klienci Historiana

  • aplikacja Historian Interactive SQL
  • Proficy Real Time Information Portal SQL
  • Microsoft Excel
  • serwery zlinkowane w Microsoft SQL Server
  • VisiconX
  • Visual Basic i ADO
 11. Excel AD-inn dla systemu Historian – definiowanie raportów

 12. OLE DB

  • obsługa składni SQL, SELECT, sformułowań SET
  • ogólne wytyczne do budowy zapytania
  • parametryzowane zapytania SQL
  • podłączanie do Providera OLE DB
 13. Logowanie alarmów i zdarzeń

 14. Linkowanie serwerów

 15. Serwer Proficy Historian jako źródło OPC HAD

  • obsługiwane atrybuty i wartości jakościowe serwera Historian OPC HDA
  • konfigurowanie zapory systemu Windows XP lub Vista do pracy ze zdalnymi serwerami OPC
  • podłączanie i odłączanie od serwera OPC HDA
 16. Kolektor kalkulacyjny

  • wykonywanie obliczeń, zakładka kalkulacji
  • tagi typu źródłowego, docelowego i wyzwalania
  • budowanie formuł obliczeniowych przy użyciu kreatora oraz rodzaje obsługiwanych funkcji
 17. Kolektor server-to-server – zbieranie danych z innych serwerów

 

Lokalizacja:
Centrum Szkoleniowe VIX Automation,
Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go mailem lub faxem.Branżowy newsletter


Top