Praktyczny kurs obsługi systemu GE iFIX

Opis szkolenia

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

Do kogo kierujemy:

Szkolenie kierujemy do osób,  które korzystają z systemów SCADA, do użytkowników końcowych, do opiekunów licencji,  zwłaszcza Działów Utrzymania Ruchu / Automatyki / Informatyki, osób nadzorujących systemy SCADA.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu uzupełnić i uporządkować wiedzę użytkownika o działającym u niego systemie. Pokazuje w jaki sposób można wykonywać kopie zapasowe systemu, przeglądać i analizować błędy, alarmy oraz zdarzenia logowane przez system. Uczestnik nauczy się również jak dokonywać  niewielkich zmian w systemie w sposób bezpieczny dla ogólnej funkcjonalności systemu. Podczas szkolenia kursant pozna składniki aplikacji takie jak: drivery komunikacyjne baza danych, alarmowanie itd. Poznanie tych elementów ułatwi zrozumienie jak działa istniejąca u niego aplikacja. Podczas szkolenia użytkownik nauczy się w jaki sposób korzystać i tworzyć zestawy wykresów danych historycznych w aplikacji Historian Trend Client oraz pozna metody tworzenia prostych raportów w Excelu.

Pozyskana wiedza umożliwi lepsze zarządzanie zmianami w aplikacji (które wcześniej wykonywane były tylko przez integratorów), lepsze doprecyzowanie oczekiwań stawianych integratorom oraz umożliwi rozpoczęcie tworzenia wewnętrznych standardów budowy systemów SCADA. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, w jaki sposób można rozbudowywać aplikację oraz pozna nowości w ofercie GE, o które można rozszerzyć funkcjonalność istniejącego systemu.

 

 

Program:

 

 1. Zarządzanie licencjami GE w obrębie zakładu,
 2. Zarządzanie projektem iFIX,
 3. Zarządzanie Historianem
 4. Konfiguracja i modyfikacja driverów,
 5. Konfiguracja i modyfikacja bazy danych,
 6. Konfiguracja i modyfikacja Historiana,
 7. Modyfikacje rysunków,
 8. Alarmowanie,
 9. Alarmy historyczne,
 10. Zarządzanie systemem ochrony,
 11. Tworzenie prostych obiektów Dynamo,
 12. Tworzenie raportów w Historian Trend Client,
 13. Pobieranie danych w Excel Add-In (tworzenie prostego raportu)
 14. Elementy debugowania z Visual Basic.

Opcjonalnie: prezentacja oprogramowania Webspace, WIN 911, GE Web HMI

 

Nowość:

Dla klientów z jednej firmy  istnieje opcja analizy istniejącej aplikacji klienta,

Sesja Q&A

 

 

Lokalizacja: Centrum Szkoleniowe VIX Automation,

Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go mailem lub faxem.Branżowy newsletter


Top