VBA do iFIX – kurs podstawowy

Opis szkolenia

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe, po 8 godzin dziennie.

Program:

  1. Czym jest język Visual Basic?

  2. Środowisko VBA w iFIX

   • elementy ekranu edytora
   • pisanie kodu w środowisku iFIX
  3. Opis języka VBA

   • słowa kluczowe języka
   • operatory matematyczne i logiczne
   • typy danych w VBA
   • stałe i zmienne
   • deklarowanie stałych, zmiennych i obiektów
   • struktury danych
   • okna dialogowe
   • komentarze
   • obiektowość w języku VBA
  4. Funkcje i procedury

   • zapis funkcji i procedur w języku VBA
   • sposoby wywoływania funkcji i procedur
   • przesyłanie parametrów funkcji i procedur
   • instrukcja DoEvents
   • instrukcja GoTo
   • instrukcje warunkowe If…Then…Else, Select Case
  5. Pętle For Next, Do Loop

  6. Tablice i kolekcje

  7. Wartości stałe

   • typ wyliczeniowy Enum
   • zmienne typu Const
   • zmienne środowiskowe
  8. Referencje

  9. Debugger VBA

   • poruszanie się po kodzie
   • zatrzymywanie kodu (breakpoints)
   • podgląd wartości zmiennych
   • uruchamianie kodu
   • debuggowanie za pomocą MsgBox
   • zarządzanie błędami
   • okno Immediate
  10. Operacje plikowe

  11. Zaawansowane operacje plikowe

  12. Win API – Instrukcja Declare

  13. Przyborniki

 

Lokalizacja:
Centrum Szkoleniowe VIX Automation,
Ul. Żeliwna 43, 40-852 Katowice

Już dziś wypełnij formularz zgłoszeniowy i odeślij go mailem lub faxem.Branżowy newsletter


Top