Automatyzacja produkcji

NA CZYM POLEGA AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

Współczesne przedsiębiorstwa intensywnie poszukują rozwiązań, umożliwiających zwiększanie wydajności produkcji, poprawę wykorzystania posiadanych zasobów i elastyczne reagowanie na potrzeby rynku, przy jednoczesnej redukcji kosztów (głównie robocizny), poprawie jakości i powtarzalności produkcji. Idealną odpowiedzią na większość tych potrzeb są systemy automatyzacji produkcji wraz ze współpracującymi z nimi systemami IT do zarządzania produkcją.

ELEMENTY I PODSYSTEMY UKŁADÓW STEROWANIA

Urządzenia lub elementy tworzące układ automatyki przemysłowej należą do czterech głównych grup:
 • STEROWNIKI – „mózg” układu automatyki – steruje układami wykonawczymi zgodnie z zaprogramowanym algorytmem, w oparciu o sygnały z wejść (do których podłączono układy sensoryczne),
 • UKŁADY WYKONAWCZE – serwonapędy, silniki, przetwornice częstotliwości, elektrozawory itp.,
 • UKŁADY SENSORYCZNE (w tym systemy automatycznej identyfikacji),
 • ELEMENTY INTERFEJSU OPERATORSKIEGO (HMI – Human Machine Interface) i nadrzędnego sterowania (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition).

CZEGO WYMAGAMY OD NOWOCZESNYCH STEROWNIKÓW PLC:

 • Szybkość i wydajność działania, zależnie od potrzeb sterowanego procesu (szybkość i częstotliwość zdarzeń, liczba wejść i wyjść)
 • Odpowiednia pojemność pamięci programu
 • Skalowalność – możliwość dostosowania do zapotrzebowania na wydajność i interfejsy we/wy
 • Łatwość instalacji i integracji z istniejącymi systemami dzięki stosowaniu przyjętych w świecie interfejsów komunikacyjnych i standardowych układów wejść/wyjść
 • Niezawodność oraz łatwość prowadzenia diagnostyki,
 • Zgodność z międzynarodowymi standardami programowania,
 • Funkcje zdalnego monitorowania dla usprawnienia utrzymania ruchu, możliwość bezpośredniej współpracy z oprogramowaniem HMI/SCADA i urządzeniami HMI.

DLA OPERATORA LUB DYSPOZYTORA – HMI/SCADA

Najczęściej obecnie stosowanym rozwiązaniem nadzoru i współpracy z operatorami/dyspozytorami i innymi systemami są systemy HMI/SCADA (np. jeden z najczęściej stosowanych na świecie – iFIX). Jednoczesnej potrzebie analizy danych produkcyjnych w oprogramowaniu warstwy biznesowej przedsiębiorstwa, wskazane jest zastosowanie specjalizowanego narzędzia do archiwizacji – przemysłowych baz danych Historian.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności