Case Study – Avon Operations Polska

HISTORIA WDROŻENIA

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów w Avon Operations Polska

 

MIEJSCE WDROŻENIA:

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone przez firmę Avon Operations Polska Sp. z o.o. w zakładzie produkcji kosmetyków w Garwolinie.

CEL WDROŻENIA:

Celem wdrożenia aplikacji było monitorowanie i kontrola instalacji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie działów produkcyjnych w zakładzie. Przyjęto założenia projektowe, że system powinien obejmować m.in.:

 • instalację wentylacji i klimatyzacji,
 • instalację kotłowni,
 • instalację sprężonego powietrza,
 • instalację elektryczną,
 • instalację wody.

SPOSÓB WDROŻENIA:

System wdrażany był w całości przez Dział Utrzymania Ruchu. Instalacja odbywała się etapami i obejmowała poszczególne wydziały w ramach całego zakładu.

AVON OPERATIONS POLSKA

Avon w Polsce to trzy niezależne spółki, w których zatrudnia się łącznie około 3 000 pracowników; jedną z nich jest Avon Operations Polska. Zakład mieści się w Garwolinie i zaliczany jest do największych i najnowocześniejszych w Europie fabryk kosmetyków. Kosmetyki wyprodukowane w Garwolinie trafiają do ponad 50 krajów świata.

WYKORZYSTANE MODUŁY OPROGRAMOWANIA:

Podstawą systemu jest oprogramowanie Proficy HMI/SCADA iFIX. Wykorzystano następujące stanowiska:

 • 1 x Stacja Server – Proficy iFIX PLUS Runtime Unlimited I/O
 • 2 x Stacja robocza – Proficy iFIX Client Plus
 • 1 x Stacja projektowa – Proficy iFIX 75 I/O Developer Plus
 • Proficy Historian (1000 pkt)
 • Proficy Webspace (3 klientów)
Avon Opetations Polska Case Study iFIX

Schemat instalacji

 

ZAKRES WDROŻENIA I JEGO PRZEBIEG:

Infrastruktura sieciowa urządzeń oraz stacji SCADA oparta została o przemysłową sieć LAN oraz o część sieci zakładowej. System pełni funkcje wizualizacji, umożliwia sterowanie procesami oraz zapewnia archiwizację ich danych procesowych.

W systemie ochrony dostępu do poszczególnych obszarów danych wykorzystano system ochrony
Windows.  W systemie iFIX zaimplementowano obsługę modemu GSM pozwalającego na wysyłanie oraz odbieranie wiadomości SMS (alarmowanie, informacja o zdarzeniach, możliwość sprawdzenia statusu dowolnej zmiennej z bazy danych). Rozwiązanie umożliwia sterowanie i wizualizację ponad 4000 zmiennych pochodzących z urządzeń PLC, z czego ponad 900 jest archiwizowanych, część w klasycznym historianie, a część w Proficy Historian, który umożliwia lepsze generowanie raportów.

Instalacja została zbudowana w oparciu o sieć Ethernet, która umożliwia połączenie w sieć wiele urządzeń pochodzących od różnych producentów. Jako drivery komunikacyjne wykorzystano sterowniki dostarczone z oprogramowaniem iFIX oraz serwery OPC dla niektórych producentów sterowników PLC. Stacje robocze są wykorzystywane przez służby utrzymania ruchu (techników i elektryków), natomiast „stacje webowe” przez inżynierów oraz kierownictwo. Korzystając z opcji umożliwiającej połączenie Historiana z Excel’em, zostały przygotowane „bazy” do raportów głównie zużycia mediów, pozwalające szybko uzyskać interesujące informacje, bez konieczności uruchamiania systemu Proficy iFIX.

Z aplikacji korzystają wszyscy pracownicy Avon Operations Polska mający dostęp do komputera, gdzie mogą sprawdzić informacje odnośnie temperatur i wilgotności na terenie zakładu. W przyszłości aplikacja będzie rozwijana w kierunku monitoringu pracy linii produkcyjnych.

Z mojego punktu widzenia główną zaletą wdrożenia oprogramowania jest skrócenie czasu reakcji zespołu utrzymania ruchu na sytuacje niepożądane, które występują w codziennym użytkowaniu naszych instalacji. Oprogramowanie Proficy bardzo dobrze sprawdza się w warunkach i specyfice naszego zakładu, dlatego nadal będziemy to rozwijać.

Maintenance Manager

Avon Operations Polska Sp. z o.o.

W ocenie Maintenance Managera zakładu w Gawrolinie:

Aplikacja iFIX jest dość elastycznym i przyjaznym narzędziem pracy, pozwala na intuicyjne budowanie systemu w oparciu o szeroką bibliotekę oraz ekspertów animacji, które automatycznie tworzą skrypty VBA.

Możliwość konfiguracji systemu bez przerywania jego pracy, w tym zdalnie poprzez sieć jest dość pomocnym rozwiązaniem. Z punktu widzenia inwestycji w przyszłość uważam, że iFIX jest optymalnym wyborem, ponieważ jest kompatybilny z przyjętymi obecnie standardami, jak również z szybko rozwijającymi się nowymi technologiami.

Dodatkowo oparcie na otwartych standardach firmy Microsoft pozwala stwierdzić, że iFIX będzie najbardziej elastycznym i skalowalnym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo inwestycji w sprzęt i oprogramowanie, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA:

 • łatwe i szybkie monitorowanie pracy instalacji z poziomu stacji roboczej (komputera PC) – wspomaganie dla służb podczas codziennych obchodów
 • zmniejszenie czasu reakcji na zaistniały stan awaryjny lub zdarzenie (przesyłanie wiadomości SMS na telefony komórkowe odpowiednich służb technicznych)
 • łatwa analiza procesu na podstawie archiwizowanych danych – dostęp do danych historycznych pozwala na dokładną analizę zaistniałych sytuacji
 • kontrola nastaw parametrów instalacji, pozwala na wcześniejsze przewidywanie awarii – zbliżanie się do wartości krytycznych
 • tworzenie w prosty i przyjazny sposób raportów z przebiegu procesu

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności