Case study – Kopalnia bazaltu

HISTORIA WDROŻENIA

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

 

MIEJSCE WDROŻENIA:

Oprogramowanie Proficy HMI/SCADA iFIX zostało wdrożone w kopalni bazaltu znajdującej się na terenie
województwa dolnośląskiego.

CEL WDROŻENIA:

Wdrożony system miał umożliwiać:

 • stworzenie jednolitego systemu sterowania w zakładach,
 • zmniejszenie czasu reakcji na pojawiające się awarie,
 • zdalne sterowanie pracą kruszarek.

Bazalt jest skałą magmową, ciemnej barwy, o teksturze zbitej. Charakteryzuje się: dużą wytrzymałością na ściskanie, wysoką mrozoodpornością, niską ścieralnością, dobrym powinowactwem z asfaltem, co kwalifikuje go do zastosowania w budownictwie drogowym i wytwarzania mas do nawierzchni, bitumicznych, jak również do betonów specjalnych.

SPOSÓB WDROŻENIA:

Wdrożenie systemu sterowania, wraz z oprogramowaniem HMI/SCADA iFIX, zostało zrealizowane w istniejącym obiekcie przez firmę integratorską VICOTEL, przy wsparciu technicznym firmy VIX Automation – dystrybutora oprogramowania. Firma VICOTEL zajmuje się kompleksowo projektowaniem i wykonawstwem robót elektromontażowych oraz programowaniem sterowników logicznych i wizualizacji procesów technologicznych – głównie dla odkrywkowych zakładów górniczych.

kopalnia bazaltu ekran ifix

ZAKRES WDROŻENIA I JEGO PRZEBIEG

System monitorowania i sterowania pracą maszyn składa się z szaf sterowniczych, sterownika PLC oraz komputera PC pracującego jako stacja operatorska. Z poziomu komputera z systemem SCADA można wyświetlić:

 • schemat synoptyczny,
 • stacyjki dla urządzeń,
 • ekran alarmów,
 • nastawy,
 • ekran wykresów chwilowych,
 • ekran wykresów historycznych,
 • czasy pracy ważniejszych urządzeń.

Połączenie urządzeń ze sterownikiem zrealizowano przy pomocy sieci ETHERNET. Wymiana danych pomiędzy systemem SCADA iFIX, a sterownikiem, wykonana jest przy użyciu drivera komunikacyjnego S7A.

kopalnia bazaltu ekran ifix

JAKIE KORZYŚCI DLA ZAKŁADU WYNIKAJĄ Z PRZEPROWADZONEGO WDROŻENIA?

 • Sterowanie pracą i monitorowanie parametrów urządzeń z jednego miejsca, ogranicza liczbę osób obsługi
 • Zmniejszenie czasu reakcji na występujące awarie
 • Możliwość zdalnego włączania i wyłączania urządzeń
 • Możliwość monitorowania poziomu surowca w zbiornikach
 • Dzięki zastosowaniu systemu trendów chwilowych i historycznych, jest możliwość monitorowania obciążenia pracy kruszarek oraz wydajności chwilowych i historycznych zainstalowanych wag.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności