Case Study – Wytwórnia pasz Wipasz

HISTORIA WDROŻENIA

System sterowania wytwórnią pasz w Kole

 

MIEJSCE WDROŻENIA

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone w wytwórni pasz Wipasz w Kole.

CEL WDROŻENIA

Wdrożony system miał umożliwiać sterowanie pracą całej wytwórni pasz, a w szczególności obsługiwać:

 • magazyn surowcowy,
 • dwie linie mieszania i granulacji pasz,
 • dwie ekspedycje pasz.

SPOSÓB WDROŻENIA

Oprogramowanie Proficy iFIX zostało wdrożone w Wytwórni WIPASZ przez firmę ELMONT AKP. Firma ELMONT AKP działa w całym kraju, realizuje systemy sterowania procesami technologicznymi, automatykę maszyn oraz instalacje elektryczne w wybranych gałęziach przemysłu. Misją ELMONT AKP jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb i rozwiązywanie problemów technicznych zakładów produkcyjnych przy pełnym respektowaniu zasad niezawodności  bezpieczeństwa.

Firma WIPASZ to największy polski producent pasz dla drobiu, trzody i bydła oraz lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka. Produkuje około 1 mln ton pasz rocznie w pięciu wytwórniach: Wadąg koło Olsztyna, Morąg, Krosno k/Pasłęka, Międzyrzec Podlaski, Koło. Z roku na rok rośnie produkcja i asortyment mieszanek paszowych, koncentratów i dodatków mineralnych. Do produkcji pasz wykorzystuje głównie zboże zebrane z polskich pól. Spółka posiada przy wytwórniach własne elewatory zdolne pomieścić ponad 300 tys. ton zboża. W całej firmie zatrudnia ponad 1000 osób w tym kilkudziesięciu ekonomistów, lekarzy weterynarii i zootechników, którzy każdemu hodowcy stale służą pomocą merytoryczną. Dysponuje nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, własnym laboratorium do badania surowca i produktów oraz własną flotą.

ZASTOSOWANE OPROGRAMOWANIE

System sterowania składa się z następujących elementów:

 • Proficy iFIX Plus SCADA Pack Unlimited I/O Runtime
 • Proficy iFIX Plus SCADA Pack 75 I/O Runtime
wipasz ifix case study

Schemat instalacji

ZAKRES WDROŻENIA I JEGO PRZEBIEG

Budowa systemu sterowania odbywała się etapami. Początkowo obejmowała magazyn surowcowy, jedną linię mieszania i granulacji oraz dwie ekspedycje. Do obsługi zastosowano jeden serwer. Zadaniem jego jest:

 • komunikacja ze sterownikiem PLC
 • udostępnianie danych stacjom roboczym
 • komunikacja z serwerem bazy danych SQL
 • obsługa zleceń produkcyjnych i ekspedycyjnych i ich zapis w bazie SQL (pobieranie zleceń, ich przetworzenie i przekazywanie do sterownika PLC)
 • obsługa przebiegu procesu odważania surowców (podział zlecenia produkcyjnego na cykle, pobieranie receptur i ich przekazywanie do wag obsługiwanych przez sterownik PLC, zapis naważek do bazy SQL)
 • obsługa procesu ekspedycji
 • rejestracja zdarzeń i alarmów w bazie SQL Server.

Przy realizacji powyższych zadań w szerokim stopniu wykorzystano takie mechanizmy jak:

 • wbudowany Visual Basic
 • Database Pack (Visicon X, bloki SQT i SQD, interfejs ODBC)
 • zapis zdarzeń do bazy SQL
 • harmonogramy (Event Scheduler)
 • TGD (Tag Group Data).

Pozwoliły one w łatwy sposób zrealizować wymagane przez procesy produkcyjne funkcje (np. zapis naważek do bazy SQL).

Z biegiem czasu wytwórnia ulegała rozbudowie. Zwiększono bazę magazynową i dobudowano nową linię mieszania i granulacji. Z uwagi na duże obciążenie dotychczasowego serwera, układ sterowania uzupełniono o dodatkowy serwer, który przejął część funkcji dotychczasowego oraz obsługuje nową linię.

Wiele lat temu zdecydowaliśmy się na korzystanie w realizowanych przez nas aplikacjach z programu iFIX jako systemu SCADA. Z perspektywy czasu uważamy, że był to bardzo trafny wybór.

Adam Szewczuk

Elmont AKP

Według integratora odpowiedzialnego za wdrożenie (Elmont AKP), do listy największych zalet systemu iFIX zaliczyć można:

 • Modułowość aplikacji – każdy z rysunków stanowi oddzielną całość, oddzielny plik bazy danych, oddzielny plik z ustawieniami, oddzielne pliki z harmonogramami. Umożliwia to w razie potrzeby łatwą podmianę poszczególnych elementów, bez zatrzymania pracy systemu. Nie ma potrzeby kompilowania całego projektu,
 • Zintegrowany edytor VBA pozwalający korzystać z ogromnej biblioteki obiektów, procedur i funkcji firmy Microsoft,
 • Harmonogramy,
 • Zintegrowany Historian,
 • Database Pack – na dzień dzisiejszy większość aplikacji w przemyśle korzysta z baz danych,
 • Funkcje sieciowe – łatwość tworzenia aplikacji Klient/Serwer.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 • wizualizacja w przejrzysty sposób całości wytwórni
 • zintegrowanie systemu sterowania z zakładową bazą danych SQL (w standardzie wykorzystywanym w zakładzie produkcyjnym)
 • rozbudowana i czytelna diagnostyka oraz parametryzowanie urządzeń, możliwość sterowania ręcznego
 • zmniejszenie czasu reakcji na sytuacje awaryjne co przenosi się na krótsze przestoje
 • możliwość analizy często występujących awarii
 • łatwość i szybkość tworzenia raportów
 • łatwość rozbudowy układu sterowania.

 

Zobacz przykłady systemów i rozwiązań wdrożonych przez VIX Automation w przedsiębiorstwach z BRANŻY SPOŻYWCZEJ >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności