Wdrożenie platformy OEE – wiarygodne dane podstawą do optymalizacji produkcji

O firmie

Międzynarodowy dostawca systemów energooszczędnych rur preizolowanych, używanych zarówno do transportu cieczy i gazów, ale także do chłodzenia i ogrzewania zdalaczynnego oraz transportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo jest jednym ze światowych liderów tego typu produktów, przykłada dużą wagę do ekologii i ergonomii ich wytwarzania a także ich wysokiej jakości firma wdraża system OEE w swoich czterech fabrykach w Polsce. Rozwój i zaspokajanie potrzeb coraz bardziej konkurencyjnego rynku wymaga bezustannego optymalizowania produkcji i wdrażania zaawansowanych rozwiązań do monitorowania pracy parku maszynowego.

Wdrożenie

Wdrożona platforma do automatycznej analizy OEE odpowiada na zindywidualizowane potrzeby każdego działu, fabryki, ale także poszczególnych technologów, kierowników produkcji, wspiera efektywną pracę utrzymania ruchu, jak również poszczególnych operatorów. Umożliwia przede wszystkim dokładną analizę pracy maszyn oraz ich przestojów. Pozwala śledzić czasy cykli, zestawiać je z oczekiwanymi poziomami, jak również zapewnia wygodne raportowanie – także na urządzeniach mobilnych. Porównywanie ze sobą stanowisk, gniazd produkcyjnych, całych wydziałów a nawet fabryk – pozwala na podejmowanie świadomych decyzji managerskich i znaczną redukcję kosztów w ramach realizowanych procesów.

Dowiedz się jakie problemy zostały rozwiązanie!

Poznaj problem - sposób i efekt pracy naszej platformy!

Problem
Praca
Efekty
Brak wiarygodnych danych z procesu
Automatyczna informacja o pracy maszyn, przestojach, statusach.
Wyeliminowano papierowe raporty, uzyskując 100% wiarygodne dane i możliwość porównywania wyników maszyn w ujęciu zmianowym, dziennym, tygodniowym lub w skali całego miesiąca.
Długi czas reakcji na występujące problemy na produkcji
Śledzenie procesu w czasie rzeczywistym wraz z dostępem do pełnej historii danych procesowych. Łatwe identyfikowanie spowolnień i innych anomalii w procesie.
Błyskawiczna reakcja na zdarzenia produkcyjne, skrócenie czasu przestojów oraz możliwość optymalizacji produkcji. Przykładowo - jeśli pojawia się duża rozbieżność między zebranymi danymi między zmianą A a zmianą B i jest to stały trend, możliwe jest wdrożenie działań korygujących – np. przemieszanie zmian, bądź zadbanie o lepsze wyszkolenie pracowników.
Utrudniona analiza wąskich gardeł
Przejrzyste ekrany z layoutem całych hal produkcyjnych dla technologów i kierowników produkcji, aktualizowane w czasie rzeczywistym. Wpięcie do systemu różnorodnych maszyn, kompleksowo.
Widok na proces „z lotu ptaka” pozwala na przemodelowanie przepływów na produkcji, a także identyfiakację wąskich gardeł procesu. Jednoznacznie widoczne są również miejsca w procesie, gdzie maszyny uruchomione są redundantnie, produkując mniej efektywnie, niż by to było możliwe.
Brak wiarygodnych danych na potrzeby inicjatyw LEAN Manufacturing
Oprogramowanie Proficy od GE Digital, dzięki swej elastyczności, pozwala na rozbudowę systemu o dowolne funkcjonalności. Zapotrzebowanie płynie od pracowników i jest wdrażane w ramach spójnego silnika całej Platformy OEE.
Ciągłe doskonalenie produkcji na bazie rzeczywistych danych pozwoliło na optymalizację procesów oraz znacznie lepsze wykorzystanie maszyn – dzięki temu uzyskano wzrost efektywności produkcji o 33% po 7 miesiącach od wdrożenia, co przekłada się na większe zyski całego przedsiębiorstwa.

Dzięki wdrożonym systemom technolodzy pracujący w firmie mogą precyzyjnie wyliczyć czas potrzebny na przygotowanie się do produkcji, a kadra kierownicza lepiej zaplanować proces produkcyjny oraz logistyczny. Wszyscy zaangażowani w proces wiedzą ile trwa cykl produkcyjny. A jak to się dzieje? Umożliwiliśmy automatyczne zbieranie informacji z parku maszynowego, a dane pozyskane w ten sposób są bezsprzeczne i w 100% wiarygodne.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności