Systemy SCADA / HMI

CO TO JEST SYSTEM SCADA?

SCADA - nazwa jednego z nieodzownych systemów informatycznych nowoczesnej produkcji - jest skrótem pochodzącym z języka angielskiego: Supervisory Control And Data Acquisition, co można przetłumaczyć jako nadrzędne sterowanie i pozyskiwanie danych. Nazwa ta oddaje podstawowe funkcje, jakie spełnia system SCADA: sterowanie i kontrola procesu technologicznego oraz akwizycję danych z produkcji. Źródłem tych danych mogą być sterowniki PLC, czujniki, sensory (wszelkie urządzenia wykonawcze czy pomiarowe). Zebrane dane interpretowane są przez system i w postaci ekranów synoptycznych odpowiadają za wizualizację procesu. Dzięki zwizualizowanemu na ekranie komputera procesowi technologicznemu operator ma szczegółowy wgląd w aktualną sytuację na zakładzie i zyskuje pełną kontrolę nad produkcją.

CZY HMI TO TO SAMO CO SCADA?

Panel HMI (ang. Human Machine Interface) - jest interfejsem komunikacyjnym stanowiącym łącznik między operatorem, a maszyną. Na ekranie panelu HMI operator ma do dyspozycji zwizualizowany element procesu, którym może sterować. Realizuje podstawowe funkcje systemu SCADA, ale to ten system jest nadrzędny. Co więcej, to SCADA ma kontrolę nad całością procesu, a panel HMI - zazwyczaj tylko nad pojedynczą maszyną (sterowanie lokalne). Nowoczesne systemy, takie jak np. Proficy iFIX, łączą w sobie obie te funkcje, stąd nazwa Proficy HMI/SCADA iFIX.

scada a hmi

Poglądowa ilustracja zakładu, w którym wykorzystywane są panele HMI oraz system SCADA

ZAAWANSOWANE SYSTEMY WIZUALIZACJI I STEROWANIA

Nowoczesny system SCADA lub HMI / SCADA nie ogranicza się tylko do wizualizacji procesu produkcji, ale realizuje szereg innych zadań, jak np. archiwizację danych produkcyjnych, kompleksowe raportowanie, zdalny, bezpieczny i ergonomiczny dostęp do danych przez Internet, inteligentne zarządzanie alarmami lub stanowi intuicyjny interfejs dla systemów klasy MES.

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) to system informatyczny realizujący funkcje sterowania procesem, pozyskiwania i archiwizacji danych, wizualizacji procesu, a także alarmowania oraz raportowania danych.

Oferta VIX Automation obejmuje proces projektowania i tworzenia systemów SCADA z użyciem najnowszych technologii, jak również zagadnienia modyfikacji i rozwoju już istniejących instalacji SCADA i nie tylko. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o najnowsze standardy oraz narzędzia, dostarczane przez jednego ze światowych liderów IT dla produkcji – firmę GE Digital. W swojej pracy kierujemy się również wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk w tworzeniu przejrzystych i ergonomicznych aplikacji SCADA (tzw. next generation SCADA).

Potrzebujesz niezawodnego systemu SCADA? Dobrze trafiłeś! Skontaktuj się z nami >>

Świadczone przez nas usługi realizowane są przez certyfikowanych inżynierów wsparcia technicznego GE (Certified Support Professional) oraz naszych partnerów handlowych, posiadających unikalną wiedzę i doświadczenie branżowe w dziedzinie systemów automatyki przemysłowej, w tym w szczególności systemów SCADA.

dyspozytornia scada

Centralna dyspozytornia z wielomonitorową aplikacją SCADA

SYSTEMY HMI/SCADA – WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE

Projekty tworzone w oparciu o oprogramowanie Proficy firmy GE, w tym systemy SCADA iFIX / Webspace Cimplicity pozwalają na wykorzystanie najnowszych technologii, takich jak np.:

 • niezawodność instalacji poprzez pełną redundancję systemu SCADA
 • SCADA przez www: dostęp do danych i analiz z poziomu przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych
 • archiwizacja danych produkcyjnych w profesjonalnej przemysłowej bazie danych Proficy Historian
 • inteligentne zarządzanie alarmami i powiadamianie o nich (w tym email / SMS)
 • najnowsze, otwarte standardy komunikacyjne
 • światowe standardy cyberbezpieczeństwa
 • zgodność z wytycznymi koncepcji Przemysł 4.0
schemat systemu SCADA

Przykład średniej wielkości instalacji SCADA

OPROGRAMOWANIE SCADA – PRZYKŁADOWE REALIZACJE I OSIĄGNIĘTE EFEKTY

Dostarczane przez nas systemy SCADA mają zastosowanie we wszystkich kluczowych gałęziach przemysłu i gospodarki komunalnej. Wśród kluczowych gałęzi przemysłu możemy wymienić: przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł papierniczy, branża wodno-kanalizacyjna, elektrociepłownie, czy BMS – inteligentne budynki.

 • Modernizacja systemu SCADA w elektrociepłowni
  Wielostanowiskowy system na bazie Proficy HMI / SCADA iFIX  z redundancją serwerów. Zdalny dostęp do danych z wykorzystaniem Proficy Webspace. Liczne ekrany synoptyczne wykorzystujące ponad 1000 stacyjek.
 • System inteligentnego budynku
  Wizualizacja systemu klimatyzacji w dwóch wielopiętrowych budynkach wykonana w oparciu o system SCADA – Proficy Cimplicity. Około 25 ekranów synoptycznych, wykorzystujących ponad 2000 zmiennych.
 • System zarządzania stacją SUW
  System wizualizacji stacji SUW z wykorzystaniem Proficy HMI / SCADA iFIX. Obsługa kilkunastu zdalnych źródeł, wraz z inteligentnym system alarmowania (z wykorzystaniem e-maili i smsów).
 • Konsolidacja i modernizacja centralnego systemu SCADA w przedsiębiorstwie wod-kan. Scalenie 4 niezależnych systemów w jeden. Więcej >>
 • System wizualizacji procesu produkcji sera
  Wizualizacja pełnego procesu produkcji sera twardego z wykorzystaniem systemu Proficy HMI/SCADA iFIX. System zbudowany z wykorzystaniem ok. 20 serwerów i stacji Proficy SCADA iFIX oraz centralnego zakładowego repozytorium danych Proficy Historian.
scada w branży wod-kan

System SCADA w centralnej dyspozytorni przedsiębiorstwa wod-kan

SCADA PODSTAWĄ DLA ZAAWANSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DLA PRODUKCJI

Systemy SCADA są także podstawą do wdrażania bardziej zaawansowanych narzędzi IT dla produkcji. Zaliczyć do nich możemy:

 • systemy bilansowania mediów
 • systemy kontroli jakości
 • rozwiązania specyficzne dla konkretnych branż (np. dziennik laboratoryjny i system wydawania atestów)
 • nadzór nad realizacją procedur HACCP
 • systemy wykorzystujące wizualizację sygnałów na mapach Google (np. śledzenie pojazdów)
 • i wiele innych
schemat systemu SCADA

Przykład rozbudowanej instalacji SCADA

WDROŻENIE SYSTEMU SCADA Z VIX AUTOMATION

Kiedy warto skorzystać z usług VIX Automation lub jednego z Certyfikowanych Partnerów firmy GE?

 • Planujesz modernizację swojego obecnego systemu SCADA, gdyż aplikacja działa na przestarzałym sprzęcie i nieaktualnych (niewspieranych) systemach operacyjnych?
  Pomożemy ją sprawnie zaktualizować – doradzimy na jakim sprzęcie i systemie operacyjnym ją uruchomić. Z doświadczenia wiemy, że to także dobry moment na przemyślenie architektury systemu – np. rozbudowę o dostęp zdalny.
 • Aplikacja SCADA nie obejmuje wszystkich wymaganych obszarów i maszyn w zakładzie?
  Doradzimy jak skutecznie oraz bez zakłóceń w bieżącej produkcji rozbudować obecną instalację SCADA oraz w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystać już poczynione inwestycje w sprzęt i oprogramowanie.
 • Brakuje Ci odpowiednich raportów lub dostępu do historycznych danych?
  Dokonamy audytu aplikacji SCADA, wysłuchamy Twoich potrzeb, podpowiemy jak optymalnie je zrealizować. Zaproponujemy odpowiednie narzędzia lub rozwiązanie pilotażowe, abyś był pewien, że właśnie tego oczekujesz.
 • Poszukujesz godnego zaufania partnera przy projektowaniu i wdrażaniu systemu SCADA?
  Zaufaj wieloletnim doświadczeniom naszym i naszych partnerów we wszystkich branżach przemysłu. Gwarantem dobrego wyboru są także renomowane rozwiązania światowego lidera IT dla przemysłu – firmy GE Digital.

Dowiedz się więcej o usługach wdrożeniowych VIX Automation >>

Jakie są korzyści z wdrożenia systemu SCADA?

Systemy SCADA zapewniają wiele korzyści dla różnych branż, w tym dla przemysłu, energetyki, transportu, a także dla sektora publicznego. Wśród kilku głównych korzyści ze stosowania systemów SCADA wymienić należy

 1. Możliwość monitorowania i kontroli procesów: systemy SCADA umożliwiają zdalne monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych, co pozwala na szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów na produkcji, zmniejszenie czasu przestoju maszyn oraz minimalizację kosztów.
 2. Zwiększenie wydajności: dzięki ciągłemu monitorowaniu i analizie danych systemy SCADA pozwalają na optymalizację procesów produkcyjnych, a w rezultacie zwiększenie wydajności maszyn i urządzeń.
 3. Automatyzacja procesów: omawiane systemy umożliwiają automatyzację procesów, co przyspiesza pracę i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa: Systemy SCADA umożliwiają szybką identyfikację i rozwiązanie problemów produkcyjnych, co pozwala na minimalizację ryzyka wypadków i awarii.
 5. Oszczędność czasu i kosztów: zastosowanie oprogramowanie SCADA pozwala na szybszą i bardziej efektywną pracę, co przekłada się na oszczędność czasu i kosztów.
 6. Śledzenie trendów: Systemy te umożliwiają także analizę danych na temat procesów produkcyjnych, co pozwala na śledzenie trendów i przewidywanie przyszłych potrzeb.

Stosowanie systemów SCADA pozwala na zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa, kontrolę procesów i oszczędność czasu oraz kosztów w wielu branżach

O systemach SCADA w skrócie:

Co to jest SCADA?

System informatyczny służący do nadzorowania procesów technologicznych oraz produkcyjnych; główne funkcje oprogramowania SCADA to: odnotowywanie pomiarów, wizualizacja, sterowanie, alarmowanie a także archiwizacja danych (w SCADA iFIX w cenie!)

Co oznacza skrót SCADA?

Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzór oraz akwizycja danych 

Czym kierować się wybierając system SCADA?

Wybierając oprogramowanie SCADA należy zwrócić uwagę na komponenty, które otrzymujemy wraz z zakupem podstawowego systemu. Kompletny system zawiera (prócz oprogramowania do wizualizacji i sterowania) dodatkowo archiwizację danych, alarmowanie, pozwala na tworzenie prostych raportów. Nowoczesne systemy typu SCADA posiadają także klienty desktopowe, pozwalające na odczytywanie (a nawet zarządzanie) procesem zdalnie. Wielu producentów (w tym GE Digital) udostępnia także część drajwerów komunikacyjnych w cenie oprogramowania.

Gdzie pracują systemy SCADA?

Systemy typu SCADA pracują praktycznie w każdej branży przemysłowej, od branży spożywczej po przemysł ciężki i energetykę. Są niezastąpione w sterowaniu procesami technologicznymi w uzdatnianiu oraz dystrybucji wody, pracują jako systemy zarządzające oświetleniem, zarządzają transportem (w tym metro, lotniska, transport kolejowy), na ich bazie tworzone są systemu BMS (automatyka budynkowa).

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności