Referencje

Oprogramowanie GE DIGITAL W POLSCE

Oprogramowanie GE Digital to ponad setki tysięcy licencji zainstalowanych na świecie i ponad 6000 licencji w Polsce. Prezentujemy tu tylko wybrane historie wdrożeń z ponad 900 zakładów w Polsce, praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu i gospodarki komunalnej.

 • +950
  Zakładów
  w Polsce
 • +6000
  Licencji
  GE IFIX
 • +400
  Licencji
  GE Historian
 • +400
  Licencji
  GE webspace
 • +700
  Licencji
  Historian Essentials
Zobacz nasze oprogramowanie w akcji:
Branża kosmetyczna

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

Ogólnozakładowy system monitoringu i rozliczeń mediów

iFIX jest elastycznym narzędziem, pozwala na intuicyjne budowanie systemu w oparciu o szeroką bibliotekę oraz ekspertów animacji, które automatycznie tworzą skryptyVBA.

Czytaj więcej >>

Jakub Miasek, Maintenance Manager

Avon Operations Polska Sp. z o.o.

Branża papiernicza

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM STEROWANIA CIĄGAMI TECHNOLOGICZNYMI WRAZ Z ANALIZĄ EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

iFIX umożliwia nadzór nad procesem technologiczno-ruchowym maszyn, minimalizowanie strat związanych ze zmianą asortymentów w czasie produkcji, przy zachowaniu maksymalnych wydajności i jakości wyrobów...

Czytaj więcej >>

Mirosław Englot
Szef Produkcji Główny Technolog

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Spółka z o.o.

Druk 3D

Druk 3d w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze zleciły wykonanie elementów maszyny papierniczej firmie VIX Automation, wg przesłanych
projektów 3D. Elementy zostały wydrukowane...

Czytaj więcej >>

Mirosław Englot
Szef Produkcji Główny Technolog

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze Spółka z o.o.

Branża spożywcza

GE Historian
GE Plant Applications

SYSTEM MES W GRUPIE ŻYWIEC
Dzięki automatycznemu monitoringowi pracy maszyn, system MES zbiera bardzo dokładne dane na temat czasu i przyczyn awarii i na bieżąco zapewnia informacje o aktualnych wynikach wydajności...

Czytaj więcej >>

Krzysztof Żyrek
Dyrektor ds. produkcji

Grupa Żywiec SA, Browar w Warce

GE iFIX

SYSTEM WIZUALIZACJI I STEROWANIA PRACĄ CUKROWNI
Rozwój systemu iFIX w Cukrowni, jest przykładem, jak drobnymi krokami układ
automatyki ewolucyjnie stał się gotowy do całkowitego usunięcia tradycyjnych szaf z regulatorami.

Czytaj więcej >>

Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM STEROWANIA I ZASILANIA MŁYNEM PSZENNYM
Wiele lat temu zdecydowaliśmy się na korzystanie w realizowanych przez nas aplikacjach z programu iFIX jako systemu SCADA. Z perspektywy czasu, to bardzo trafny wybór.

Czytaj więcej >>

Adam Szewczuk

ELMONT AKP

GE iFIX
GE Historian

WDROŻENIE STEROWNIKA PLC FUJI ELECTRIC ORAZ OPROGRAMOWANIA PROFICY W PROCESIE PRODUKCJI GRANULATU CHMIELOWEGO
Dzięki wdrożeniu nastąpiło skrócenie przestojów spowodowanych awariami, szybsze reakcje obsługi na sytuacje...

Czytaj więcej >>

Powiśle S.J.

GE iFIX
GE Historian
GE Plant Applications

BUDOWA INSTALACJI SYSTEMU MES PLANT APPLICATIONS
Dzięki wdrożeniu systemu do zarządzania informacją z produkcji oraz procedury poprawy efektywności, udało się obniżyć koszty operacyjne związane z pracą.

Czytaj więcej >>

Andrzej Kot
Koordynator wdrożenia MES

Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM STEROWANIA WYTWÓRNIĄ PASZ W KOLE
Jedną z głównych zalet sysemu iFIX jest modułowość aplikacji – każdy z rysunków stanowi oddzielną całość, oddzielny plik bazy danych, oddzielny plik z ustawieniami...

Czytaj więcej >>

Adam Szewczuk

ELMONT AKP

Branża wodno-kanalizacyjna

GE iFIX
GE Historian

WDROŻENIE I MODYFIKACJA PROGRAMISTYCZNA ROZWIĄZAŃ GE IFIX ORAZ GE HISTORIAN
Dzięki działaniom inżynierskim VIX Automation nie tylko zwiększyliśmy efektywność pracy, ale osiągnęliśmy wyższy poziom bezpieczeństwa oraz...

Czytaj więcej >>

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM WIZUALIZACJI, ZARZĄDZANIA, ARCHIWIZACJI, RAPORTOWANIA I ALARMOWANIA
Na plus możliwości archiwizacji danych za pomocą systemu Historian oraz opcja udostępnienia informacji w pakiecie biurowym Excel.

Czytaj więcej >>

Mirosław Mikołajczak
Główny Automatyk

Spółka Wodno-Ściekowa GWDA Sp. z o.o.

GE iFIX
GE Historian

SYSTEM WIZUALIZACJI, ZARZĄDZANIA, ARCHIWIZACJI, RAPORTOWANIA I ALARMOWANIA
System iFIX jest narzędziem prostym i bardzo intuicyjnym w obsłudze. Pozwala na współpracę z produktami firmy Microsoft, dzięki czemu można...

Czytaj więcej >>

Czesław Bełch
Kierownik Oczyszczalni

MPGK Krosno

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM WIZUALIZACJI, ZARZĄDZANIA, ARCHIWIZACJI, RAPORTOWANIA I ALARMOWANIA
System GE iFIX umożliwia modyfikacje zmiennych i całych obiektów w trakcie pracy aplikacji, co pozwala na ciągłe monitorowanie.

Czytaj więcej >>

Andrzej Baraniec
Kierownik Działu Oczyszczalni Ścieków

PWiK Tarnowskie Góry

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM WIZUALIZACJI, STEROWANIA, ALARMOWANIA ORAZ ARCHIWIZACJI DANYCH
System SCADA oparty na oprogramowaniu iFIX, Historian, WebSpace jest kompleksowym narzędziem dla brygad eksploatacyjnych oraz kierownictwa.

Czytaj więcej >>

Marcin Rafacz
Kierownik Działu Technicznego i Inwestycyjnego

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

GE iFIX

SYSTEM WIZUALIZACJI, STEROWANIA i ALARMOWANIA
Modernizacja układu sterowania oraz wdrożenie oprogramowania iFIX jako systemu monitoringu pozwoliło na osiągnięcie zakładanych celów. Znacząco zmniejszył się czas reakcji...

Czytaj więcej >>

Jan Badurczyk
Kierownik Zakładu Wodociagów i Usług Komunalnych

ZWiUK Rudnik

GE iFIX

SYSTEM HMI/SCADA IFIX W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Jesteśmy w stanie zdalnie sterować pracą poszczególnych sekcji oczyszczalni, przez co mamy wpływ na przebieg procesu technologicznego bez narażania i zagrożenia dla człowieka...

Czytaj więcej >>

Tomasz Wojszko
Prezes Zarządu

Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM WIZUALIZACJI MONITOROWANIA URZĄDZEŃ SUW
Mamy dostęp do danych, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie wystąpienia awarii czy też nadmiarowego lub nielegalnego poboru wody z instalacji...

Czytaj więcej >>

Rafał Lechoszest
Dyrektor GZGK Zaleszany

Stacja Uzdatniania Wody w Kotowej Woli

Energetyka i ciepłownictwo

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

SYSTEM WIZUALIZACJI, ZARZĄDZANIA, ARCHIWIZACJI, RAPORTOWANIA I ALARMOWANIA
System spełnia nasze oczekiwania, przymierzamy się do kolejnych usprawnień, jak serwer GE Historian na potrzeby sieci i węzłów cieplnych...

Czytaj więcej >>

Daniel Łoziński
Specjalista do spraw monitoringu
sieci ciepłowniczej oraz kotłowni „Łęźańska”

MPGK Krosno

GE iFIX
GE Historian

SYSTEM GE IFIX I GE HISTORIAN
Monitoring i system alarmowania pozwalają wcześniej wykrywać sytuacje, które mogą doprowadzić do awarii. Modernizacje wymusiły zastosowanie nowoczesnych urządzeń oraz podniosły standard...

Czytaj więcej >>

Zdzisław Godek
Kierownik działu AKP

Elektrociepłownia Mielec

Inteligentny budynek

GE iFIX

OTWARTE ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA
Dzięki integracji funkcji automatyki z elementami systemów bezpieczeństwa bezpośrednio na poziomie obiektowym uzyskano znaczną poprawę funkcjonalności...

Czytaj więcej >>

Grzegorz Hayduk

Uniwersytet Jagieloński w Krakowie

Ochrona środowiska

GE iFIX
GE Webspace
GE Historian

MODERNIZACJA INSTALACJI UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – BUDOWA BLOKU CIEPŁOWNICZEGO
W wyniku wdrożenia uzyskano zwiększenie wydajności odzysku ciepła z pary produkowanej poprzez spalanie odpadów komunalnych.

Czytaj więcej >>

Piotr Kulej
Specjalista

ZUSOK w Warszawie

Przemysł ciężki i górnictwo

GE iFIX
GE Historian

WIZUALIZACJA PROCESU PRODUKCYJNEGO
Największą korzyścią z wdrożenia jest możliwość szybkiej oceny stanu bieżącego i przeszłego procesu produkcyjnego dzięki zbieraniu danych przez stacje operatorskie.

Czytaj więcej >>

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

GE iFIX
GE Historian

WIZYJNY SYSTEM OPTYMALIZACJI STEROWANIA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. PROCESAMI FLOTACJI MIEDZI
Efektami działania nadrzędnego systemu wizyjnego wraz z funkcjami optymalizacji sterowania procesami flotacji jest stabilna praca...

Czytaj więcej >>

Andrzej Konieczny
Dyrektor Naczelny O/ZWR w Polkowicach

KGHM Polska Miedź S.A.

GE iFIX
GE Historian

SYSTEM STEROWANIA I WIZUALIZACJI ODPRĘŻARKI
Na pochwałę systemu zasługują: zaawansowane możliwości graficzne, sposobność tworzenia rozbudowanych skryptów w VBA oraz bezproblemowe nawiązanie komunikacji ze sterownikiem...

Czytaj więcej >>

Mateusz Gogosz
Inżynier aplikacji

ELMOS (integrator)

GE iFIX

SYSTEM WIZUALIZACJI, STEROWANIA, ARCHIWIZACJI I ALARMOWANIA
Dzięki zastosowaniu systemu trendów chwilowych i historycznych, jest możliwość monitorowania obciążenia pracy kruszarek i wydajności chwilowych i historycznych...

Czytaj więcej >>

Kopalnia Bazaltu

iFIX

WDROŻENIE SYSTEMU WIZUALIZACJI, STEROWANIA, ARCHIWIZACJI I ALARMOWANIA W ZAKŁADZIE PRZERÓBCZYM ZŁOŻA „KAMIONNA I”
Celem wdrożenia było umożliwienie sterowania nowo budowanym zakładem...

Czytaj więcej >>

SANBET Piotrowscy Fabryki Betonu

Edukacja

LABORATORIUM PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH
Oprogramowanie daje możliwość kreatywnego podejścia do tematyki sterowania systemami produkcyjnymi i ich wizualizacji

Czytaj więcej >>

Dr inż. Ryszard Jakuszewski
Adiunkt

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej

PRACOWNIA SYMULACJI I WIZUALIZACJI SYSTEMÓW MECHATRONICZNYCH
Współpraca z VIX Automation jest bardzo efektywna i przynosi wymierne korzyści
dla obu stron, a przede wszystkim - korzyści dla studentów.

Czytaj więcej >>

prof. dr hab. inż. Jerzy Świder / dr inż. Andrzej Wróbel

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej

LABORATORYJNE STANOWISKO MONITORINGU SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH „IN-LINE”
Dzięki współpracy z firmą VIX Automation studenci mają dostęp do najnowszych, innowacyjnych technologii informatycznych dla produkcji.

Czytaj więcej >>

Dr inż. Grzegorz Ćwikła

Politechnika Śląska

Szkolenia: Integrator

SZKOLENIA

KLUCZ DO WIĘKSZEJ LICZBY KLIENTÓW – WIEDZA

S.I.A. ŚWIADCZY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SYSTEMÓW AUTOMATYKI I INFORMATYKI DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO ORAZ KOSMETYCZNEGO. Działa na rynku polskim oraz włoskim...

Czytaj więcej >>

Wiesława Pietrzak
Adam Bogusławski

S.I.A. sp. z o.o.

Szkolenia

OUR CLIENTS KNOW THAT WE ARE EXPERTS

EACH NEW PROJECT IS A NEW CHALLENGE. TO MEET ALL THE CHALLENGES, IT IS NECESSARY TO HAVE KNOWLEDGE. EVEN BETTER, WHEN THIS KNOWLEDGE CAN BE PERFECTLY MATCHED TO THE REALITY OF YOUR WORK.

Czytaj więcej >>

Péter Ódor

NIOTECH INFORMATIKAI KFT.

Dołącz do grona zadowolonych klientów
Brakuje referencji z Twojej branży? Skontaktuj się z nami, a wskażemy,
gdzie w Twoim sektorze przemysłu rozwiązania GE znalazły zastosowanie.


Branżowy newsletter


Top