Analiza OEE

Wskaźnik OEE w praktyce

Wskaźnik OEE to jeden z najbardziej popularnych parametrów pozwalających określić efektywność produkcji.

Rzetelne wyniki oparte na automatycznie (a co za tym idzie poprawnie) zbieranych danych wraz z odpowiednio skategoryzowanymi informacjami o źródłach przestojów i innych spadków efektywności pozwalają na znalezienie obszarów, gdzie otrzymamy najszybszy zwrot z inwestycji.

We wdrożeniach, w zależności od potrzeb klienta, wykorzystujemy całe spektrum rozwiązań – począwszy od zaawansowanego modułu Efficiency wchodzącego w skład systemu Proficy Plant Applications firmy GE Digital, poprzez własne autorskie rozwiązania bazujące na danych zebranych w Proficy Historian, a kończąc na prostych systemach raportowych.

CZYTAJ WIĘCEJ: Automatyczne OEE – SPC – KPI

System MES

Nasze usługi nie ograniczają się tylko do wdrożenia oprogramowania wyliczającego wskaźnik OEE, ale obejmują również:

 • audyt przedwdrożeniowy i wsparcie na etapie tworzenia koncepcji rozwiązania,
 • przygotowanie linii do automatycznego pomiaru OEE (często związane z koniecznością instalacji dodatkowych czujników pomiarowych),
 • zbieranie wymaganych informacji z procesu w przemysłowych bazach danych (np. GE Historian),
 • opracowanie odpowiednich algorytmów i kalkulacji (dopasowanie do specyfiki danej branży),
 • budowę drzew przyczyn przestojów i innych zdarzeń produkcyjnych, wraz z rekomendacją najlepszych praktyk w tym obszarze,
 • pomoc przy odpowiedniej interpretacji otrzymanych wyników, co często bywa najważniejszym elementem wdrożenia.

Wskaźniki OEE - przykładowe realizacje i osiągnięte efekty

Wskaźnik OEE - wyświetlacz wielkoformatowy
 • Analiza OEE dla linii pakującej
  Wdrożenie zrealizowane w branży spożywczej z wykorzystaniem systemu klasy MES GE Plant Applications oraz archiwizatora danych GE Historian, pozwoliło na zwiększenie o 10% ogólnej efektywności działu konfekcji. Wdrożenie obejmowało także dostosowanie linii do potrzeb automatycznego zbierania wymaganych danych. Dla lepszej informacji pracowników zastosowany został wyświetlacz wielkoformatowy, informujący na bieżąco o kumulatywnym OEE dla zmiany, a także o postępie produkcji w stosunku do planu.
 • Analiza OEE dla maszyny papierniczej
  Wdrożenie oparte o dedykowana aplikację, wykorzystującą dane zgromadzone w repozytorium GE Historian. Dane te pochodzą bezpośrednio z maszyn oraz od operatorów (przyczyny przestojów wprowadzane ręcznie z wykorzystaniem ergonomicznego interfejsu). Analiza przestojów w podziale na kategorie pozwala na bieżącą identyfikację głównych problemów produkcyjnych. Integracja z oprogramowaniem SCADA.
 • Analiza OEE dla produkcji dyskretnej
  Analiza OEE dla wielkoseryjnej produkcji dyskretnej. W tworzeniu systemu opartego o GE Plant Appliciations zastosowano także system wyznaczanie prędkości produkcji za pomocą liczników elementów gotowych oraz analizę jakości (i zliczania odpadów) z wykorzystaniem systemu detekcji wizyjnej.
Naszym rozwiązaniom zaufali

Analiza OEE - Kluczowe funkcjonalności

Poprawne wyznaczanie OEE to więcej niż proste obliczenie wskaźnika.

W zależności od potrzeb i sytuacji klienta, zagadnienie to obejmuje wiele innych złożonych aspektów, w tym:

 • wyznaczanie poziomu wskaźnika OEE bieżącego (chwilowego) i kumulatywnego dla całej zmiany
 • wskaźnik OEE dla poszczególnych maszyn i całych linii wraz z identyfikacją wąskich gardeł
 • wyznaczanie OEE dla poszczególnych produktów, zmian, operatorów i w wielu innych kontekstach
 • kategoryzacja i rejestracja typów i przyczyn przestojów (analizy Pareto)
 • analiza mikroprzestojów i ich wpływu na OEE
Wskaźnik OEE

Kiedy warto skorzystać z usług VIX Automation w zakresie analizy OEE?

 • Wskaźnik OEE jest wyznaczany na podstawie ręcznie wprowadzanych danych?
  Dane wprowadzane ręcznie często obarczone są błędami, które uniemożliwiają ich poprawną analizę. Pokażemy Ci w jaki sposób zautomatyzować proces zbierania danych niezbędnych do wyliczenia OEE. Potem/następnie na podstawie wiarygodnych informacji zbudujemy narzędzia do wyznaczania i analizowania tego współczynnika w czasie rzeczywistym.
 • OEE w Twoim zakładzie jest niższe niż oczekiwania oraz standardy w branży?
  Aby optymalizować OEE, kluczowe jest by znać przyczyny przestojów i strat. Dobrze sparametryzowany system pozwoli na identyfikację głównych przyczyn niekorzystnych zdarzeń produkcyjnych, a w konsekwencji na ich eliminację.
 • Zmagasz się z licznymi mikroprzestojami?
  Mikroprzestoje często nie są dostrzegane przez ludzkie oko, a z całą pewnością nie mogą być rejestrowane ręcznie. Tylko automatyczny proces zbierania danych jest w stanie je zarejestrować. Liczne mikroprzestoje mogą się przełożyć na minuty sumarycznych przestojów w ciągu zmiany, a w konsekwencji na kilkuprocentowe spadki wskaźnika OEE. Wykorzystując nasze doświadczenia w tej dziedzinie pomożemy Ci rejestrować i skutecznie minimalizować ich wpływ na efektywność produkcji.

Formularz kontaktowy

Prześlij zapytanie lub zostaw swoje dane kontaktowe – skontaktujemy się z Tobą!Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – VIX Automation sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Żeliwna 43, 40-852, w celu obsługi przesłanego zapytania oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Mam świadomość, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać, mam prawo do wglądu i edycji swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Przechowujemy Twoje dane aż do momentu wycofania Twojej zgody. Wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych oraz prośby o modyfikację i zmianę należy kierować na adres dane.osobowe@vix.com.pl. Pozostałe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności*

Poznaj naszą politykę prywatności

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności*


Top
Show