Rozwiązania dla branży wod-kan

Oprogramowanie dla gospodarki wodno-ściekowej

Specyfika branży wodno-kanalizacyjnej wymaga połączenia w jeden system IT wielu różnych obiektów (ujęć wody, przepompowni, oczyszczalni itd.). Wykorzystując szeroki wachlarz narzędzi GE Digital, możemy (za pośrednictwem sieci partnerów lub z wykorzystaniem własnych zasobów) stworzyć spójne rozwiązanie, obejmujące swym zasięgiem wszystkie aspekty takiego przedsiębiorstwa.

Główne elementy rozwiązania stanowią: centralna zakładowa baza danych stworzona w oparciu o Proficy Historian oraz wizualizacja poszczególnych obiektów z wykorzystaniem narzędzi SCADA: iFIX lub Cimplicity. Dopełnieniem będzie jednolity system raportowy oraz dostęp mobilny do aplikacji, w tym dedykowane rozwiązania dla kadry kierowniczej.

SCADA

Poznaj bliżej nasze rozwiązania w gospodarce wodno-ściekowej

 • SCADA

Obsługa stacji uzdatniania wody (SUW)

Aplikacja zapewnia :

 • monitoring stanu instalacji znajdującej się na stacji uzdatniania wody
 • kontrolę zużycia mediów
 • optymalizację procesu
 • alarmowanie za pomocą e-maili oraz SMS
 • zaawansowaną obsługę wykresów zmiennych procesowych
 • mechanizm niezwłocznego informowania o przekroczeniu stanów alarmowych przepływomierzy
 • dedykowane narzędzie sprawdzające stan baterii przepływomierzy i stopień ich naładowania

System wizualizacji, zarządzania i raportowania w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym

Kompleksowy system obsługi przedsiębiorstwa wod-kan, pozwala między innymi na:

 • łatwą obsługę wszystkich obiektów ze stacji roboczych z zainstalowanymi aplikacjami SCADA iFIX, w tym możliwość zdalnego włączania i wyłączania urządzeń (np. pomp, zasuw)
 • monitorowanie stanów alarmowych obiektów z możliwością szybkiej reakcji na ich wystąpienie,
 • wykrywanie stanów awaryjnych, np. spadków ciśnienia na sieci wodociągowej i awarii wodociągowych poprzez dostęp do danych historycznych
 • przeglądanie i analizowanie trendów historycznych parametrów sieci wodociągowej, a w konsekwencji zmniejszenie strat na sieci wodociągowej poprzez wprowadzenie działań korygujących,
 • automatyczne tworzenie raportów dobowych, miesięcznych z wykorzystaniem danych pochodzących z Proficy Historian,
 • ciągły zdalny dostęp do aplikacji, dzięki zastosowaniu oprogramowania Proficy WebSpace
 • możliwość przewidywania stanów zagrożeń w czasie opadów deszczu i szybsze kierowanie odpowiednich służb na miejsce zdarzenia
 • monitorowanie zaników energii elektrycznej i szybszą reakcję, redukującą ryzyko zalania pompowni ścieków spowodowane przerwą w pracy urządzeń
Naszym rozwiązaniom zaufali

Kiedy warto skorzystać z naszych usług?

 • Chcesz połączyć różne obiekty w jeden system i sprawnie podejmować decyzje w czasie rzeczywistym?
  Podłączenie wszystkich obiektów w jeden spójny system pozwoli Ci na wgląd w pracę wszystkich urządzeń w czasie rzeczywistym. Dodatkowo dane z wszystkich obiektów będą gromadzone w jednej bazie danych. Dzięki temu wszystkie dane i raporty będą dostępne w jednym miejscu, a w konsekwencji będziesz mógł sprawniej i szybciej podejmować decyzje w sytuacjach awaryjnych.
 • Masz wiele obiektów w oddalonych lokalizacjach?
  Wykorzystując łączność radiową podłączymy wszystkie takie obiekty do systemu SCADA, a zbierane z nich dane trafią do centralnej bazy danych przedsiębiorstwa. Dodatkowo o wszystkich sytuacjach awaryjnych możesz być poinformowany za pomocą SMSa lub e-maila.
 • Generujesz cykliczne raporty ręcznie, korzystając z wielu różnych źródeł danych?
  Ogólnozakładowa przemysłowa baza danych Proficy Historian będzie podstawą do automatycznego generowania dowolnych raportów. Mogą one być dostępne w dowolnej lokalizacji, nawet na urządzeniach mobilnych. Jednym z polecanych przez nas rozwiązań jest zastosowanie do raportowania oprogramowania Dream Report dla Proficy – światowego lidera w tej dziedzinie.
 • Chciałbyś uzyskać zdalny dostęp do wizualizacji oraz raportów przez Internet?
  Wykorzystując odpowiednie narzędzia GE Digital, uzyskasz zdalny dostęp do wszystkich wymaganych danych z zachowaniem wszelkich zasad cyberbezpieczeństwa. Dla operatorów i służb utrzymania ruchu będzie to dostęp do pełnej wizualizacji SCADA z wykorzystaniem Proficy WebSpace. Dla kadry kierowniczej będą to dedykowane kokpity menadżerskie dostępne z dowolnych urządzeń mobilnych.

Formularz kontaktowy

Prześlij zapytanie lub zostaw swoje dane kontaktowe – skontaktujemy się z Tobą!Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – VIX Automation sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul Żeliwna 43, 40-852, w celu obsługi przesłanego zapytania oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Mam świadomość, że zgodę mogę w każdej chwili wycofać, mam prawo do wglądu i edycji swoich danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Przechowujemy Twoje dane aż do momentu wycofania Twojej zgody. Wszelkie pytania dotyczące Twoich danych osobowych oraz prośby o modyfikację i zmianę należy kierować na adres dane.osobowe@vix.com.pl. Pozostałe informacje znajdziesz w naszej polityce prywatności*

Poznaj naszą politykę prywatności

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności*


Top