Big Data w przemyśle

W związku z coraz szybszym postępem techniki wzrasta ilość gromadzonych informacji w procesach produkcyjnych. Mówi się, że przemysł wszedł w erę „big data”, gdzie ilość, różnorodność i złożoność danych branych pod uwagę podczas zarządzania, osiąga olbrzymie wartości. Wpływają na to czynniki takie jak rosnąca liczba systemów i urządzeń, większy stopień ich zaawansowania technologicznego, czy zwiększona dokładność na potrzeby raportowania. Pojęcie “big data” można tłumaczyć jako rozprzestrzenianie się złożonych zbiorów danych z różnorodnych systemów, urządzeń i aplikacji, w takim rozmiarze, że zapisywanie oraz zarządzanie nimi w krótkim czasie przy użyciu tradycyjnych rozwiązań staje się dużym wyzwaniem. Ogromne ilości danych operacyjnych pobieranych w trybie online ze stale rosnącej liczby urządzeń i sprzętu oraz wymiana danych między nimi zaczyna być nazywana „Przemysłowym Internetem”, czy bardziej z przymrużeniem oka; „maszynowym facebook’iem”. Rozmiary pojedynczych zbiorów danych od kilkunastu terabajtów do setek petabajtów (1PB = 1000TB!) mogą przyprawić o zawrót głowy. Nic więc dziwnego, że tradycyjne archiwizatory nie są wystarczająco wydajne.

 

BigData_PDF_Vix.com_.pl_1

W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ DLA DANYCH PRZEMYSŁOWYCH:

Na szczęście firmy takie jak Google, Facebook, czy GE stale opracowują nowe sposoby obsługi i przechowywania dużych wolumenów danych. Wymusza to na nich rosnące zapotrzebowanie rynku, wzrost liczby użytkowników i nieustanna chęć budowania przewagi nad konkurencją. Dla przykładu projekt zwany Hadoop korzysta ze standardowego sprzętu, ale doskonale dysponuje dużymi ilościami danych nawet przy użyciu tradycyjnych, niskobudżetowych komputerów pracujących w rozproszeniu. Po rozdzieleniu danych przychodzi czas na ich ulokowanie i przetworzenie. Tutaj z pomocą przychodzi platforma MapReduce umożliwiająca równoległe przetwarzanie zbiorów danych na niezależnych komputerach.
Technologia Hadoop wydaje się być bardzo obiecująca i przyszłościowa, biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój „big data”, jednak dla większości przedsiębiorstw zaglądających do swego portfela, pozostaje niedostępna. Nie zmienia to faktu, że liczba danych w przedsiębiorstwach rośnie, tak samo jak potrzeby firm. Dla przykładu manager produkcji, chciałby zrozumieć wpływ temperatury na jakość produktu schodzącego z linii produkcyjnej, bądź kierownik elektrowni, chciałby przeanalizować ostatnie pięć lat, by zbadać wahania i anomalia powodu-jące przestoje, w celu przewidzenia ich w przyszłości. Do takiego poziomu analizy, zdecydowanie potrzebne są precyzyjne i rozbudowane narzędzia zwane powszechnie zaawansowanymi archiwizatorami danych (np. Proficy Historian).

PRZEWAGA ZAAWANSOWANYCH ARCHIWIZATORÓW DANYCH:

Przykładowo, patrząc na wykres temperatury w czasie, z punktu widzenia operatora nie interesuje nas stała wartość na samym początku. Archiwizator nie będzie rejestrował wartości stałych, lecz będzie próbował je skompresować, by zmniejszyć ilość zajmowanego przez nie miejsca na dysku. To, co może okazać się przydatnym, to nagły skok wartości temperatury o kilka stopni. Ten moment to w pełni rejestrowana porcja danych. Badania wykazują, że „historiany” potrafią zredukować potrzebną dla próbki ilość miejsca dyskowego o 85%, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań bazodanowych. Przechowują dane z przebiegów czasowych o wiele bardziej wydajnie, niż zwykłe metody rejestrowania. Pozwala to zaoszczędzić znacząco powierzchnię dyskową, przy pełnym zachowaniu istotnych informacji.

TWOJA PRZEWAGA NAD KONKURENCJĄ

Zrozumienie znaczenia „big data” w przedsiębiorstwie, to klucz do rozwoju firmy i kamień węgielny do budowy przewagi nad konkurencją. Podczas gdy wolumeny danych będą stale rosnąć, przedsiębiorstwa będą kolejno zdawały sobie sprawę, że muszą wykorzystać potencjał zaawansowanych archiwizatorów danych i zabezpieczyć w ten sposób stały wzrost firmy. Przedsiębiorcy myślący przyszłościowo już wykorzystują wiedzę na temat tych zależności i pomimo stałego przyrostu ilości danych, powiększają swoją przewagę.

Zapoznaj się z Referencjami z wdrożeń oprogramowania Historian i zobacz, jak zakłady z różnych branż w Polsce rozwiązały kwestie archiwizacji danych produkcyjnych.

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności