Case study – Powiśle

HISTORIA WDROŻENIA

Wdrożenie oprogramowania Proficy w procesie produkcji granulatu chmielowego

 

MIEJSCE WDROŻENIA

Oprogramowanie Proficy SCADA iFIX oraz Proficy Historian firmy GE Digital zostały wdrożone w firmie POWIŚLE w Kępie Choteckiej.

CEL WDROŻENIA

Cele wdrożenia zostały zdefiniowane następująco:

 • stworzenie systemu wizualizacji procesów produkcji,
 • bieżący monitoring oraz nadrzędne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład linii produkcyjnej,
 • sygnalizacja stanów awaryjnych występujących w urządzeniach, co umożliwi obsłudze szybką reakcję w ich usunięciu,
 • gromadzenie danych na temat głównych parametrów pracy urządzeń oraz parametrów produkcji granulatu chmielowego,
 • stworzenie jednolitego systemu raportowania w zakładzie,
 • poprawa wydajności produkcji, poprzez automatyzację procesów produkcji.

SPOSÓB WDROŻENIA

System wdrożono we własnym zakresie działu automatyki przedsiębiorstwa, przy wsparciu doradczym i szkoleniowym firmy VIX Automation.

POWIŚLE to producent granulatu T-90 i do niedawna jedyny w kraju wytwórca granulatu T-45 chmielu aromatycznego i goryczkowego, a także ekstraktu etanolowego. Firma dostarcza swoje produkty zarówno do wielkich holdingów, jak i małych rodzinnych browarów. Siedziba firmy mieści się nad Wisłą, w okolicach Kazimierza Dolnego. Na tym terenie znajduje się 70% krajowej uprawy chmielu aromatycznego o najwyższych parametrach technologicznych.

WYKORZYSTANE MODUŁY OPROGRAMOWANIA

SYTUACJA PRZED WDROŻENIEM

W firmie POWIŚLE sterowanie procesem produkcyjnym odbywało się w oparciu o manualny pulpit sterowniczy. Nie było systemu wizualizacji pracy linii produkcyjnych. Niedoświadczeni operatorzy mieli problemy z włączaniem w odpowiedniej kolejności bloków linii produkcyjnej, zwłaszcza w okresie rozbudowy firmy, kiedy ilość zainstalowanych urządzeń podwoiła się, a system sterowania był niejednolity.

Diagnozowanie usterek było procesem długotrwałym, ponieważ brakowało systemu raportowania i powiadamiania o zadziałaniu układów przepięciowych. Działania obsługi podejmowane były zbyt późno, co wiązało się z przestojem i długim okresem przywracania sprawności linii produkcyjnej. Parametry produkcji pobierane i zapisywane były ręcznie. Proces ten obarczony był błędem i dużym opóźnieniem.

ZAKRES WDROŻENIA I JEGO PRZEBIEG

Pierwszy etap wdrożenia obejmujący stworzenie systemu wizualizacji procesów produkcji trwał 1 miesiąc. Kolejne etapy, czyli system sterowania procesem produkcji, sygnalizacji awarii oraz archiwizacja danych procesowych, rozciągnięte były w czasie w związku z przebudową linii produkcyjnej.

Sterownik PLC połączony jest poprzez sieć Ethernet z komputerem z oprogramowaniem Proficy iFIX. Komputer zlokalizowany w sterowni działa jako serwer danych i stacja robocza. Wyposażony jest w dwa niezależnie działające monitory, na których wyświetlane są poszczególne fragmenty linii:

 • kosz zasypowy mały i duży (homogenizer),
 • separatory pneumatyczne,
 • suszarnia,
 • chłodnia linii produkcyjnej T-45 z młynem i odsiewaczami,
 • zbiorniki frakcji,
 • granulator chmielu,
 • chłodnia granulatu,
 • zbiornik granulatu,
 • pakowanie,
 • ekran alarmów.

Z wykorzystaniem systemu Proficy Historian rejestrowane są parametry produkcji wpływające na jakość granulatu chmielowego. W głównej mierze są to odczyty temperatur z poszczególnych etapów produkcji. Dane te w postaci wykresów załączane są do każdej wytworzonej partii produktu.

powisle scada ifix ekran

JAKIE KORZYŚCI DLA ZAKŁADU WYNIKAJĄ Z PRZEPROWADZONEGO WDROŻENIA?

 • Sterowanie pracą linii produkcyjnych w jednolity sposób przy jednoczesnym monitorowaniu urządzeń,
 • Skrócenie przestojów spowodowanych awariami, szybsze reakcje obsługi na sytuacje awaryjne. Po otrzymaniu alarmu obsługa dostaje szczegółowe informacje potrzebne do jej usunięcia,
 • Tworzenie raportów i zestawień z wykorzystaniem danych pochodzących z programu Proficy Historian,
 • Automatyczna reakcja linii produkcyjnej przy zbliżaniu się do parametrów krytycznych produkcji,
 • Bieżąca kontrola parametrów produkcji, przekładająca się na lepszą jakość produktu gotowego.

Zobacz przykłady systemów i rozwiązań wdrożonych przez VIX Automation w przedsiębiorstwach z BRANŻY SPOŻYWCZEJ >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności