Szkolenie dla Politechniki Śląskiej

Corocznie organizowane szkolenie dla studentów Politechniki Śląskiej jest już praktycznie tradycją. Tym razem firma VIX Automation miała przyjemność przeszkolić ponad 90 studentów IV roku w 2 turach szkolenia w dniach: 12-15 oraz 19-22 grudnia 2013 r. Szkolenie pt. „Projektowanie przemysłowych układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki AKPiA” odbyło się w Gliwicach. Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką absolwenta kierunku automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej". Wszystkim uczestnikom udało się zaliczyć test sprawdzający przeprowadzony na zakończenie kursu, możemy więc żywić nadzieję, że zdobyta wiedza nie pójdzie w las!

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności