Historian 9.0 – nowość goni nowość!

W ślad za całkiem nowym iFIXem 6.5 podąża nowa wersja Proficy Historian 9.0. Czym wyróżnia się nowa wersja znanej przemysłowej bazy danych?

Proficy Historian 9.0

Proficy Historian 9.0 – podobnie jak Proficy iFIX 6.5 – jest także sprzężony z Configuration Hub – nowym narzędziem GE Digital, które ułatwia zarządzanie bazami danych. Zajrzyj do artykułu o całkiem nowym iFIXie 6.5, jeśli chcesz się dowiedzieć do czego on służy w przypadku oprogramowania typu SCADA. W przypadku Historiana, Configuration Hub pozwoli podejrzeć statystyki dla danego serwera (podobnie jak w znanej aplikacji Historian Administrator albo Historian Web Admin), ale to nie koniec! Możesz także w nim zarządzać kolektorami (dodawanie nowych, tworzenie kolejnych instancji tego samego typu kolektora czy też czyszczenie bufora danych).

Configuration Hub w przypadku licencji Enterprise pozwala także na zarządzanie serwerami lustrzanymi (Mirror Nodes) oraz rozproszonymi (Distributed Nodes). Dochodzimy zatem do kolejnej nowości – Rozproszone węzły. Polega ona na rozłożeniu dużego serwera Historiana (np. posiadającego 500 000 zmiennych) na kilka mniejszych w celu optymalizacji szybkości połączenia. Użytkownik łączy się do jednego nadrzędnego serwera, który zarządza ruchem, podczas gdy dane są gromadzone na jednym, konkretnym serwerze. W przeciwieństwie do Mirror Nodes dane w tym przypadku nie są duplikowane.

Proficy Historian 9.0

Proficy Historian 9.0 – Configuration Hub

Historian 9.0 wprowadza także alternatywę dla Configuration Huba pod kątem dodawania kolektorów, ich modyfikowania oraz usuwania – jest to narzędzie Remote Collector Configurator. Działa ono z poziomu linii poleceń, i nie jest ubrane w interfejs graficzny (w przeciwieństwie do nowej aplikacji zarządzającej bazami danych).

Oprócz wyżej wymienionego narzędzia Configuration Hub pojawia się także kolejne – Manage Collectors Remotely, umożliwiające zdalne zarządzanie działaniem kolektorów (np. wydawanie poleceń start/stop, tworzenie, modyfikowanie oraz usuwanie instancji, zmiana parametrów, itp.).

Nowa wersja Historiana to także poprawione narzędzie ETL (Extract, Transform, Load) znane już z wcześniejszych wersji. Tym razem dowolni użytkownicy mogą korzystać z tego dodatku, co więcej uniezależniono narzędzie od systemu operacyjnego, a także poprawiono działanie dzienników zdarzeń narzędzia. Pojawiły się także nowe opcje pracy z certyfikatami.

Kolejna odsłona popularnej przemysłowej bazy danych to także usprawnienia dotyczące komunikacji. Od teraz Historian jest także serwerem OPC UA HDA – czyli możemy z niego pozyskiwać dane w tym włąśnie standardzie (opcja w wersji Standard). Od najnowszej wersji możemy także dostać się do Historiana przy użyciu Client Access API, opartego o protokół .NET Core.

Jest jeszcze jedna nieśmiała nowość, która pojawiła się nieco wcześniej, ale dopiero teraz w pełni rozwinęła skrzydła  – prosta aplikacja Log Tool, dzięki której możemy przeglądać logi z Historiana oraz włączać (w razie potrzeby) pełny tryb debugowania.

Każda nowa wersja to także usprawnienia dotyczące bezpieczeństwa danych. Tym razem już podczas instalacji serwera Historian można od razu założyć grupy ochrony. Zgodnie z polityką firmy przestał być także wspierany nieaktualny Windows 7. Warto zatem pomyśleć nie tylko o aktualizacji aplikacji GE Digital, ale także systemu operacyjnego (jeśli nadal w zakładzie przemysłowym posiadacie takie wersje OS).

Wiele z tych nowości dotyczy wersji Standard oraz Enterprise. Co otrzymają zatem użytkownicy iFIXa 6.5? To nie ulega zmianie, wraz zakupem oprogramowania SCADA HMI firmy GE Digital każdy klient otrzymuje Historiana w wersji Essentials, która może gromadzić permanentnie aż do 1000 zmiennych. Które nowości dotkną właśnie tych klientów?

  • Configurations Hub (do zarządzania kolektorami)
  • narzędzie Manage Collectors Remotely
  • narzędzie Remote Collector Configurator
  • Client Access API oparty o .NET Core
  • narzędzie Log Tool

Premiera nowej wersji Historiana to przede wszystkim zmiana w podejściu do kolektorów – od procesu ich instalacji (jedno kliknięcie i pliki wszystkich kolektorów mamy na dysku), przez ich zarządzanie. Podejście do kolektorów jako usług pozwala na zarządzanie nimi poprzez Historian Administrator, panel usług Windows czy nowe, sprawne narzędzie Configuration Hub.

PRZETESTUJ BEZPŁATNIE PROFICY HISTORIAN 9.0

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności