Wizualizuj dane z łatwością – Proficy Operations Hub: platforma do szybkiego tworzenia aplikacji webowych dla przemysłu

Proficy Operations Hub – przystępna platforma do szybkiego tworzenia aplikacji webowych, wizualizacji, monitorowania i sterowania procesami przemysłowymi

Proficy Operations Hub firmy GE Vernova to nowoczesna platforma oparta na HTML5, zapewniająca agregację i wizualizację informacji i danych. Umożliwia tworzenie dashboardów i pulpitów, trendów oraz analizę danych procesowych i produkcyjnych, bez konieczności programowania. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu „przeciągnij i upuść” (drag&drop), a także interfejsowi WYSIWYG (What You See Is What You Get), eliminuje złożony proces projektowania i programowania interfejsów i pozwala tworzyć aplikacje przemysłowe szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Proficy Operations Hub - tworzenie dashboardów

Dashboard stworzony z pomocą mechanizmu drag&drop: widok projektu i efekt końcowy

Dzięki Proficy Operations Hub zarówno programiści, jak i osoby nie potrafiące programować mogą szybko tworzyć ekrany i dashboardy, korzystając z obszernej biblioteki widżetów i układać je w sposób umożliwiający responsywną wizualizację.

Z Proficy Operations Hub w łatwy sposób zdefiniujesz źródła danych i stworzysz zapytania, aby przekształcić dane w przydatne informacje operacyjne.

Proficy Operations Hub - schemat

 

Szybki przegląd funkcji i obiektów Proficy Operations Hub

 

1. Aplikacje i obiekty informacyjne

Aplikacja stanowi najwyższy poziom w strukturze hierarchicznej i grupuje procesy powiązane ze sobą wspólnym celem. Proficy Operations Hub zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia komponentów, z wykorzystaniem których można stworzyć kompletne aplikacje, bez konieczności pisania kodu przez użytkownika. Wśród tych komponentów wymienić można np. tabele baz danych, zapytania, zdarzenia, czy szablony wiadomości e-mail.

Stwórz aplikację przemysłową w kilku krokach:

 • Utwórz wszystkie niezbędne komponenty aplikacji
 • Stwórz strony i dashboardy dla aplikacji
 • Ustal schematy i zdefiniuj szczegóły nawigacji
 • Przetestuj aplikację
 • Udostępnij aplikację użytkownikom

 

2. Zapytania i dostęp do danych

Oprogramowanie Proficy Operations Hub umożliwia tworzenie zapytań w celu dostępu i zarządzania danymi przechowywanymi w systemie oraz przeglądania i modyfikacji danych znajdujących się w zewnętrznych źródłach.

Można wykonywać zapytania encji (Proficy Operations Hub), zapytania SQL (zewnętrzna baza danych SQL), zapytania REST (odpowiednie REST API) oraz rozszerzone zapytania (Proficy Historian i OPC UA).

Podczas instalacji oprogramowania użytkownik automatycznie otrzymuje listę gotowych do użycia zapytań. Są to zapytania systemowe, których nie można modyfikować ani usunąć, ale można je powielać w celu wprowadzania zmian i korzystania z nich.

Aby wygenerować zapytanie SQL, musi istnieć połączenie z bazą danych SQL. Aby móc korzystać z relacyjnej bazy danych w aplikacji Proficy Operations Hub, muszą zostać spełnione dodatkowo następujące wymagania:

 • należy utworzyć źródło danych typu relacyjna bazy danych i określić szczegóły zewnętrznej bazy danych
 • należy utworzyć zapytanie SQL i określić oczekiwane dane wejściowe i wyjściowe procedury składowanej
 • zapytanie musi być zmapowane w projektancie strony, aby móc użyć zapytania do pobrania danych z zewnętrznej bazy danych
Proficy Operations Hub - zapytania SQL

Lista zdarzeń wygenerowana przy pomocy zapytania SQL

3. Wtyczki jako rozszerzenie funkcjonalności

Wtyczka to konfigurowalny widżet osadzony w aplikacji, który umożliwia współpracę komponentów aplikacji (np. encji i zapytań). Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności Proficy Operations Hub. Użytkownicy mogą tworzyć własne widżety, aby dodawać więcej funkcji.

 • Widżety liczników

Widżety liczników można wykorzystać do wizualnej prezentacji danych. Przykładem jest widżet typu gauge arc meter, wykorzystujący kolorową skalę. Kolor obiektu (definiowany na podstawie wartości wejściowej) określa, czy dana wartość mieści się w zadanych granicach.

Operations Hub - widżet gauge arc meter

Pulpit menedżera fabryki wykorzystujący widżet „gauge arc meter”

 • Widżet osi czasu

Dzięki widżetowi osi czasu, można wizualnie wyświetlić i monitorować postęp wydarzeń w czasie. Widżet osi czasu jest zwykle używany do zdarzeń opartych na czasie i może monitorować stan urządzenia oraz zdarzenia, które miały miejsce w danym okresie. Może na przykład wyświetlać informacje o tym jak długo maszyna działała lub była bezczynna. Aby zwizualizować wiele zdarzeń w jednym okresie, można dodać wiele osi czasu, ustawionych na tej samej osi X na diagramie.

Operations Hub - oś czasu

Przykład wizualizacji stanu maszyny za pomocą widżetów „oś czasu” oraz „gauge arc meter”.

 • Widżet mapy

Widżet mapy służy do wyświetlania lokalizacji z wykorzystaniem Map Google. Widżet ten można wykorzystać do pokazania lokalizacji zakładów produkcyjnych na mapie. Dodatkowo dane i ostrzeżenia z tych zakładów wyświetlane są w formie tabelarycznej.
Aby aktywować tę funkcję, należy uzyskać dostęp do klucza API wygenerowanego przez Google

Operations Hub - dashboard z wykorzystaniem widżetu mapy

Dashboard wykorzystujący widżet „mapy” oraz zestawienie danych i ostrzeżeń w postaci tabeli

4. Użytkownicy, role i uprawnienia

Jedną z ważniejszych kwestii jeśli chodzi o bezpieczeństwo systemu jest zaawansowana kontrola dostępu, polegająca na ograniczaniu/przydzielaniu dostępu w oparciu o rolę i uprawnienia danej osoby w organizacji. Metoda ta jest bardzo pomocna w organizacjach zatrudniających wielu pracowników. Dostęp może być przydzielany na podstawie różnych czynników, takich jak uprawnienia, odpowiedzialność i kompetencje techniczne.

Proficy Operations Hub udostępnia system zarządzania rolami użytkowników, aby umożliwić określanie, którzy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do określonych informacji.
Można dowolnie generować wiele kategorii z wieloma poziomami grup.

Typy użytkowników

Domyślnie Proficy Operations Hub wyróżnia cztery typy użytkowników, co przedstawia poniższa tabela

Administrator
Administrator to użytkownik, który może wykonywać określone zadania konserwacyjne dla instancji Proficy Operations Hub. Choć uważany za konto uprzywilejowane, taki użytkownik nie ma dostępu do większości danych aplikacji.
Administrator Proficy Operations Hub
Administrator Proficy Operations Hub jest „superużytkownikiem” instalacji Proficy Operations Hub. Konto takie odpowiada za tworzenie lub utrzymywanie kont użytkowników oraz zarządzanie dostępem do danych aplikacji.
Programista aplikacji
Programista aplikacji to użytkownik, który tworzy aplikację przy użyciu środowiska Designer. Użytkownicy ci mają dostęp do stron umożliwiających tworzenie i utrzymywanie aplikacji. Kiedy tworzone jest konto programisty, automatycznie tworzony jest dla niego również użytkownik aplikacji z tymi samymi danymi logowania.
Użytkownik aplikacji
Użytkownik aplikacji ma uprawnienia do przeglądania i interakcji z określoną grupą uruchomionych aplikacji, do których przydzielono mu dostęp. Nie ma dostępu do stron tworzenia aplikacji.

5. Certyfikaty i serwer uwierzytelniający

Infrastruktura klucza publicznego i certyfikaty cyfrowe stanowią podstawę ochrony współczesnej komunikacji sieciowej.

Proficy Operations Hub jako aplikacja internetowa spełnia standardy branżowe w zakresie wykorzystania certyfikatów, aby zapewnić bezpieczeństwo transmisji danych między klientami, a serwerami www. Komunikacja z każdym serwerem jest zabezpieczona certyfikatem.

Proficy Operations Hub pełni rolę serwera https/wss podczas komunikacji z przeglądarkami internetowymi, może także działać jako klient podczas interakcji z hostami zewnętrznymi.

Proficy Operations Hub – czytaj więcej i zobacz demo >>

Proficy Operations Hub – główne zalety i funkcjonalności:

 • łatwy i intuicyjny w użyciu,  dzięki czemu można go szybko używać i wdrażać
 • wykorzystuje HTML5  i CSS3
 • dostęp za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego
 • umożliwia samodzielne tworzenie aplikacji, bez konieczności programowania
 • wygodny mechanizm przeciągnij i upuść (drag&drop)
 • dostępne rozszerzenia API do SDK, które pozwalają rozszerzyć funkcjonalność, za pomocą programowania niskokodowego, z wykorzystaniem szablonów i predefiniowanych komponentów

 

 


 

Tekst  powstał na podstawie artykułu autorstwa Thomasa Schulza (GE Vernova):  „Unkompliziert visualisieren”

thomas schulz ge vernova

Zobacz również inne artykuły

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności