Wizualizacja procesów produkcyjnych

WIZUALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów

– to motto pasuje do współczesnych metod wizualizacji procesów produkcyjnych. Osoba, która nadzoruje procesy produkcyjne (np. operator, dyspozytor) jest poddana ciągłej powodzi napływających danych, z których musi odfiltrować te najistotniejsze, ignorując szum informacyjny.
W tradycyjnych systemach dyspozytor miał przed sobą często całą ścianę, zapełnioną wskaźnikami, lampkami kontrolnymi i wyświetlaczami numerycznymi, często też monitorami wyświetlającymi kolumny liczb lub wykresy. Dziś z pomocą przychodzą nam wirtualni, znacznie usprawnieni następcy tablic synoptycznych i paneli sterowania – programy typu HMI/SCADA, takie jak HMI/SCADA iFIX lub Cimplicity. Wizualizacja procesów technologicznych i nadrzędne sterowanie nimi to najważniejsze zadania systemów HMI/SCADA iFiX i Cimplicity.

NA CO POZWALAJĄ NAM SYSTEMY GE HMI/SCADA IFIX I CIMPLICITY:

Urządzenia lub elementy tworzące układ automatyki przemysłowej należą do czterech głównych grup:

  • Informacje można prezentować w postaci graficznej, wzbogaconej o animacje, dynamiczne wykresy i najważniejsze parametry liczbowe, a w momencie alarmu – także dźwięki
  • Można zdefiniować dowolną wymaganą liczbę ekranów, prezentujących różny zakres in-formacji
  • Dane nieistotne mogą być ukrywane tak długo, jak długo ich wartości mieszczą się w zadanych zakresach, wybrane szczegółowe in-formacje mogą być prezentowane na dodatkowych zdefiniowanych ekranach
  • Wielkość wyświetlanych elementów można uzależnić od ich ważności, a animacje pokażą symbolicznie stan pracy urządzeń
  • Dane mogą być prezentowane nie tylko na monitorach komputerowych, ale też na wielkoformatowych telewizorach i wyświetlaczach (np. pokazujących załodze stopień wy-konania planu), a nawet urządzeniach mobil-nych (laptopy, tablety, smartfony)
  • Operator nie musi być już „przywiązany” do dyspozytorni – może poruszać się po terenie zakładu, przemieścić się do wybranego punk-tu, gdzie coś „idzie nie tak”, i wciąż mieć dostęp do pełnego obrazu sytuacji
  • Wraz ze zmianą potrzeb i rozwojem firmy, łatwo, szybko i tanio można wprowadzać zmiany w wizualizacji – elastyczność tego rozwiązania nie ma sobie równych
GE HMI/SCADA IFIX I CIMPLICITY - wizualizacje

INTELIGENTNE ALARMOWANIE - HMI

INTELIGENTNE ALARMOWANIE:

Z iFIX oraz Cimplicity operator już nigdy nie zostanie poddany „powodzi alarmów”:

  • Operator może podejmować obiektywne decyzje w oparciu o odpowiednio odfiltrowane informacje dostarczane w czasie rzeczywistym;
  • Zastosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak, Workflow pozwala na rozsyłanie do odpowiednich pracowników zadań, prowadzących do prawidłowego rozwiązania sytuacji awaryjnej;
  • Stosowanie dodatkowych, działających w tle programów analitycznych pozwala na wczesne wykrywanie symptomów nadchodzących problemów i dzięki temu, podjęcie działań zapobiegawczych zanim dojdzie do awarii.

Zapoznaj się z Referencjami z wdrożeń rozwiązań GE i zobacz, jak zakłady z różnych branż w Polsce rozwiązały kwestie wizualizacji procesów.

Zainteresowała Cię tematykaWizualizacji procesów produkcyjnych? Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatne konsultacje, a wskażemy Ci perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie naszych kompleksowych rozwiązań dla przemysłu!


Branżowy newsletter


Top