Wizualizacja procesów produkcyjnych

JEDEN OBRAZ MÓWI WIĘCEJ NIŻ TYSIĄC SŁÓW

– to motto pasuje do współczesnych metod wizualizacji procesów produkcyjnych. Osoba, która nadzoruje procesy produkcyjne (np. operator, dyspozytor) jest poddana ciągłej powodzi napływających danych, z których musi odfiltrować te najistotniejsze, ignorując szum informacyjny. W tradycyjnych systemach dyspozytor miał przed sobą często całą ścianę, zapełnioną wskaźnikami, lampkami kontrolnymi i wyświetlaczami numerycznymi, często też monitorami wyświetlającymi kolumny liczb lub wykresy. Dziś z pomocą przychodzą nam wirtualni, znacznie usprawnieni następcy tablic synoptycznych i paneli sterowania – programy typu HMI/SCADA, takie jak HMI/SCADA iFIX lub Cimplicity. Wizualizacja procesów technologicznych i nadrzędne sterowanie nimi to najważniejsze zadania systemów HMI/SCADA iFiX i Cimplicity.

NA CO POZWALAJĄ NAM SYSTEMY PROFICY HMI/SCADA IFIX I CIMPLICITY:

  • Informacje można prezentować w postaci graficznej, wzbogaconej o animacje, dynamiczne wykresy i najważniejsze parametry liczbowe, a w momencie alarmu – także dźwięki
  • Można zdefiniować dowolną wymaganą liczbę ekranów, prezentujących różny zakres informacji
  • Dane nieistotne mogą być ukrywane tak długo, jak długo ich wartości mieszczą się w zadanych zakresach, wybrane szczegółowe informacje mogą być prezentowane na dodatkowych zdefiniowanych ekranach
  • Wielkość wyświetlanych elementów można uzależnić od ich ważności, a animacje pokażą symbolicznie stan pracy urządzeń
  • Dane mogą być prezentowane nie tylko na monitorach komputerowych, ale też na wielkoformatowych telewizorach i wyświetlaczach (np. pokazujących załodze stopień wykonania planu), a nawet urządzeniach mobilnych (laptopy, tablety, smartfony)
  • Operator nie musi być już „przywiązany” do dyspozytorni – może poruszać się po terenie zakładu, przemieścić się do wybranego punktu, gdzie coś „idzie nie tak”, i wciąż mieć dostęp do pełnego obrazu sytuacji
  • Wraz ze zmianą potrzeb i rozwojem firmy, łatwo, szybko i tanio można wprowadzać zmiany w wizualizacji – elastyczność tego rozwiązania nie ma sobie równych

wizualizacja produkcji

INTELIGENTNE ALARMOWANIE:

Z Proficy iFIX oraz Proficy Cimplicity operator już nigdy nie zostanie poddany „powodzi alarmów”:

  • Operator może podejmować obiektywne decyzje w oparciu o odpowiednio odfiltrowane informacje dostarczane w czasie rzeczywistym;
  • Zastosowanie dodatkowych rozwiązań, takich jak, Workflow pozwala na rozsyłanie do odpowiednich pracowników zadań, prowadzących do prawidłowego rozwiązania sytuacji awaryjnej;
  • Stosowanie dodatkowych, działających w tle programów analitycznych pozwala na wczesne wykrywanie symptomów nadchodzących problemów i dzięki temu, podjęcie działań zapobiegawczych zanim dojdzie do awarii.

Zapoznaj się z naszymi realizacjami opartymi na rozwiązaniach GE i zobacz, jak zakłady z różnych branż w Polsce rozwiązały kwestie wizualizacji procesów.

Zobacz również inne artykuły

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności