GENEALOGIA PRODUKCJI W SYSTEMIE MES

GENEALOGIA PRODUKCJI W SYSTEMIE MES: PLANT APPLICATIONS – MODUŁ PRODUKCJA

Moduł Produkcja (Production) w systemie Plant Applications ulepsza i optymalizuje procesy produkcyjne poprzez umożliwienie szczegółowego wglądu w to, jaka jest dokładnie droga produktu w procesie. Generuje raporty i umożliwia wprowadzanie zmian w harmonogramowaniu, w celu poprawy wykorzystania posiadanego parku maszynowego.

Co umożliwia moduł:

Moduł umożliwia poprawę wydajności zakładu poprzez lepszą kontrolę nad rzeczywistymi procesami:

  • kontroluje przepływ produktów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami w zakładzie produkcyjnym
  • zarządza i raportuje stan wykorzystania urządzeń w danym procesie
  • integruje jakość i śledzenie produkcji w celu polepszenia dokładności wykonywanych zadań.
PLANT APPLICATIONS – MODUŁ PRODUKCJA

Umożliwia generowanie większych przychodów dla firmy poprzez lepsze spełnianie oczekiwań klientów, zapewniając jednocześnie zgodność z wymaganiami określonymi w normach:

  • śledzi produkty i materiały w całym cyklu produkcyjnym (identyfikacja produktów w toku)
  • generuje raporty i certyfikaty (COA – Certificate of Analysis)
  • zapewnia szybsze reagowanie na potrzeby zgłaszane przez klienta
  • ułatwia śledzenie genealogii produkcji
  • umożliwia wprowadzanie zmian do harmonogramu produkcji.

PLANT APPLICATIONS – cykl produkcji

Podgląd interaktywnego harmonogramu produkcji w czasie rzeczywistym
Umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym statusu zamówień oraz harmonogramu dla produkcji.

PLANT APPLICATIONS – okno programu

Przebieg czasowy dla produkcji. Graficzny podgląd na czasowy przebieg dla produkcji w odniesieniu do kolejnych maszyn na linii. Dzięki metodom “drill-down” ułatwia uzyskanie szczegółowych informacji na temat występujących zdarzeń produkcyjnych oraz diagnozę przyczyn ich powstania.

Zainteresowała Cię tematyka Genealogii produkcji? Masz pytania? Skontaktuj się z nami lub umów na bezpłatne konsultacje, a wskażemy Ci perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie naszych kompleksowych rozwiązań dla przemysłu!


Branżowy newsletter


Top