Proficy Historian 9.1 już jest!

Najnowsza wersja archiwizatora danych Proficy Historian 9.1 jest już dostępna! Wśród nowych funkcji wymienić należy:

– możliwość wysyłania danych do chmury Alibaba

– możliwość instalacji Operations Hub i webowych narzędzi klienckich Historiana na tym samym komputerze

– współpracę systemu Historian z wieloma domenami jednocześnie

– poprawki w konfiguracji kont klienckich UAA

– narzędzie do aktualizacji informacji o serwerze UAA

– automatyczne instalowanie kolektorów: iFIX, iFIX Alarms&Events, OPC dla Cimpicity, OPC Alarms&Events dla Cimplicity.

Co więcej pojawiła się także nowość licencyjna a także funkcjonalna dotycząca opcji distributed nodes. Już poprzednie wersje archiwizatora danych GE Digital pozwalały na włączenie tej funkcjonalności, jednak w wersji 9.1 została ona bardzo usprawniona. Na główny serwer Historiana wgrywana jest licencja, która zawiera ogólne informacje o systemie (np. limit 10 000 zmiennych), podczas gdy licencje wgrywane na lokalnych serwerach nie mają przypisanej liczby zmiennych tylko odblokowaną opcję ‘Distributed’. W takim systemie to główny serwer „pilnuje”, aby suma wszystkich zmiennych archiwizowanych na lokalnych serwerach (oraz głównym) nie przekraczała limitu (np. 10 000 zmiennych). Pozwala to na zdecydowanie szybsze tworzenie systemu z rozproszonymi serwerami, a także aktualizację systemu. Jeśli dojdzie do rozszerzenia licencji o kolejne punkty dostępowe wystarczy dokonać update`u licencji na serwerze głównym.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszym działem handlowym: biuro@vix.com.pl lub zadzwoń 32 358 20 20! Chciałbyś przetestować możliwości Historiana 9.1? Zarejestruj się w Portalu VIX Automation! 

 

Zobacz również inne artykuły

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności