VIX Automation w Radzie Społecznej

Prezes VIX Automation Mariusz Benna został powołany na członka Rady Społecznej Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej przez Dziekan Annę Timofiejczuk w kadencji 2021-2024. Zwyczajowo członkami takich organów są samorządowcy, przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych i twórczych, a także przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji gospodarczych.

Przypomnijmy, że jesteśmy także patronem kierunku Automatyka i Robotyka Przemysłowa, powołanie na członka Rady Społecznej jest dla nas i naszej firmy kolejnym wyróżnieniem i olbrzymią nobilitacją. Politechnika Śląska doceniła nasze starania dotyczące krzewienia wiedzy o przemyśle 4.0, a także bogate doświadczenie biznesowe i przemysłowe, które zgromadziliśmy w ciągu ostatnich 15 lat. Dziękujemy!

akt powołania

 

Zobacz również inne artykuły

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu ulepszenia działania seriwsu

Zobacz więcej

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności