System MES: Systemy zarządzania produkcją

Sprawne zarządzanie realizacją zadań produkcyjnych jest kluczowym czynnikiem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na konkurencyjnym, zglobalizowanym rynku. Potrzeba ta zrodziła nową klasę oprogramowania – Manufacturing Execution Systems (MES), w języku polskim określaną jako „systemy zarządzania produkcją” lub „systemy realizacji produkcji”. Systemy te łączą warstwę biznesową przedsiębiorstwa z warstwą produkcyjną, dostarczając aktualne dane m.in. o stopniu realizacji zadań produkcyjnych, wydajności maszyn i urządzeń oraz jakości produkcji. Informacje dla potrzeb pracy systemu MES powinny być pobierane bezpośrednio z systemów sterowania procesem produkcyjnym (HMI/SCADA). Stosowanie systemów MES pozwala na optymalizację pracy systemu produkcyjnego.

NORMALIZACJA TO PODSTAWA:

Modelowa struktura, definicje pojęć i funkcje systemu MES zostały określone w standardzie ANSI/ISA-95. Standard ten umożliwia określenie, które informacje muszą być wymieniane między systemami obsługującymi sprzedaż, finanse i logistykę, a systemami odpowiedzialny-mi za produkcję, utrzymanie ruchu zakładu i jakość. ANSI/ISA-95 wprowadza pojęcie poziomów przedsiębiorstwa i przypisuje im określone funkcje (rys.1). Uwzględnione są przy tym różne rodzaje procesów technologicznych spotykanych w przemyśle (dyskretne, ciągłe i wsadowe), co pozwala na:

MES: Systemy zarządzania produkcją - poziomy planowania

POZIOMY PRZEDSIĘBIORSTWA WG ANSI/ISA-95:

Poziom 0 obejmuje fizyczny proces produkcyjny – obiekt, na który oddziałują elementy wykonawcze poziomu 1, a zmiany w nim są obserwowane przez sensory, również należące do tego poziomu. Poziom 2 tworzą systemy sterowania PLC/DCS oraz SCADA. Do systemów poziomu 2 wysyłane są szczegółowe plany produkcji oraz instrukcje pracy lub receptury. W odpowiedzi systemy te dostarczają informacje takie jak wartości zmiennych procesowych, alarmy i zrealizowane zadania produkcyjne. Na poziomie 3 (MES) zachodzi operacyjne sterowanie produkcją w celu wypełniania zadań sformułowanych na poziomie 4. Poziom 3 ma integrować informacje ekonomiczne i szczegółowe dane produkcyjne. System MES powinien prezentować informacje bezpośrednio kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem oraz wymieniać je z systemami poziomu 4 (np. ERP).

PROFICY PLANT APPLICATIONS – ZAAWANSOWANY MES DLA KAŻDEJ FIRMY:

Jednym z najbardziej zaawansowanych i najczęściej stosowanych systemów MES na świecie jest Proficy Plant Applications (Plant Apps) firmy GE. Jego najważniejsze cechy to:

 • Możliwość optymalizacji wydajności systemu produkcyjnego poprzez sprawne zarządzanie
 • Dostosowanie do specyfiki dowolnego przedsiębiorstwa dzięki doświadczeniu producenta, długotrwałemu rozwojowi i tysiącom klientów, u których PA został już wdrożony
 • Nowoczesna, otwarta i warstwowa architektura, pozwalająca na dopasowanie do struktury firmy i stosowanych w niej rozwiązań po stronie systemów sterowania (HMI/SCADA) oraz warstwy biznesowej
 • Elastyczny model cenowy, pozwalający na wieloetapową rozbudowę wraz z rozwojem potrzeb firmy
 • Różnorodne interfejsy użytkownika, pozwalające na prezentację danych w dogodnej formie każdemu, kto ich potrzebuje
 • Ścisła integracja z innymi systemami GE – HMI/SCADA iFIX i Cimplicity, Workflow, Historian itp.
 • Zgodność z zaleceniami ANSI/ISA-95, pozwala na łatwą integrację z systemami ERP (SAP itp.) i innymi. Cechy te sprawiają, że Plant Applications jest optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na usprawnienie procesów produkcyjnych w firmie. W połączeniu z innym oprogramowaniem (GE, systemem ERP itp.) tworzy kompletny, zintegrowany, skalowalny system zarządzania produkcją, zapewniający firmie przewagę konkurencyjną.

FUNKCJE MES (WEDŁUG MESA INTERNATIONAL – MANUFACTURING EXECUTION SOLUTIONS ASSOCIATION):

 • Przydział i kontrola statusu zasobów produkcyjnych,
 • harmonogramowanie operacji,
 • zarządzanie ruchem produktów,
 • sterowanie obiegiem dokumentów,
 • akwizycja danych,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie procesem,
 • zarządzanie remontami,
 • śledzenie produktów i genealogia,
 • analiza wydajności.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMÓW MES:

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU DO MONITOROWANIA WYDAJNOŚCI:

Lepsze zarządzanie zasobami (ludzie, wyposażenie, materiał), dzięki pełnemu przeglądowi parametrów stanowiących składowe współczynnika OEE:

 • większa produkcja przy mniejszych kosztach.

Precyzyjna identyfikacja obszarów, które generują problemy:

 • analiza produkcji w oparciu o zmianę, wyposażenie lub produkt na linii,
 • powiązanie wydatków z możliwymi zyskami, które z nich powinny płynąć.

Podejmowanie decyzji bazując na danych po-chodzących prosto z linii, w celu zaplanowania wydatków koniecznych do ulepszenia istniejącego rozwiązania:

 • minimalizowanie wpływu planowanych i nieplanowanych zdarzeń związanych z przestojami linii lub poszczególnych maszyn,
 • redukcja strat i konieczności ponownego wytwarzania produktów,
 • wyższy maszynowy czas pracy.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA SYSTEMU DO MONITOROWANIA JAKOŚCI:

 • Redukcja strat i reklamacji klientów.
 • Lepsze wykorzystanie ludzi, maszyn oraz materiałów.
 • Alarmowanie przekroczenia stanów ostrzegawczych – mail lub sms.
 • Porównanie zgodność produkcji z założonym specyfikacjami.
 • Wysoka jakość produkcji.
 • Raporty pozwalają na wyznaczenie wskaźników jakości dla poszczególnych zmian.
 • Trendy dla jakości, w zależności od czasu, w łatwej do analizy formie.
 • Ochrona, podpisy elektroniczne.

KORZYŚCI Z WPROWADZENIA STANDARYZACJI PRODUKCJI:

 • Obniżenie kosztów dzięki redukcji problemów i strat na produkcji.
 • Zwiększenie jakości i wydajności produkcji już podczas pierwszego przebiegu.
 • Poprawa zgodności ze specyfikacjami oraz jakości produkcji poprzez wprowadzanie w życie standardowych procedur operacyjnych (SOP).
 • Ograniczenie czasu potrzebnego na szkolenie pracowników, dzięki instrukcjom elektronicznym.

KORZYŚCI I MOŻLIWOŚCI – OBSZAR HARMONOGRAMOWANIE:

 • Harmonogramy w interaktywny sposób, za pomocą wizualnych narzędzi
 • Automatyczne pobieranie zleceń produkcyjnych oraz wykazów materiałów z systemów ERP przedsiębiorstwa
 • Prognozowanie czasów wykonania zleceń produkcyjnych w oparciu o rzeczywiste wskaźniki określające wydajność i skalę produkcji
 • Optymalizowanie oraz bilansowanie planu produkcji ze stanem zasobów i środków produkcji
 • Przegląd aktualnych zamówień produkcyjnych
 • Wydajne planowanie nowych zamówień i aktualizacja zleceń już realizowanych
 • Symulacja obciążenia maszyn w przypadku zmiany ścieżki produkcyjnej
 • Dokładne, zawsze na czas informacje o wydajności, obciążeniu, wąskich gardłach i realizacji terminów dostaw

KORZYŚCI I MOŻLIWOŚCI OBSZAR: GENEALOGIA I ŚLEDZENIE PRODUKCJI

 • Śledzenie stanu zleceń produkcyjnych
 • Śledzenie zużycia zasobów i przesyłanie informacji do systemów biznesowych (ERP)
 • Pełna genealogia i śledzenie produkcji (produkty i materiały w całym cyklu produkcyjnym – identyfikacja produkcji w toku)
 • Prezentowane w czasie rzeczywistym analizy WIP oraz status produkcji na każdym urządzeniu/maszynie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROFICY PLANT APPLICATIONS >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności