Zostaliśmy patronem!

politechnika slaska mt logo

Kierunek Automatyka i Robotyka Przemysłowa – Jesteśmy Patronem!

Początkiem tego roku zostaliśmy poproszeni o objęcie patronatu nad nowym kierunkiem na Politechnice Śląskiej – Automatyka i Robotyka Przemysłowa na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Zgodziliśmy się na to bez wahania! Ten kierunek jest odpowiedzą na to, czego oczekuje polski rynek pracy!

Naturalnie jest to jeden z elementów szerokiej współpracy z Politechniką Śląską i jej kilkoma wydziałami, w którą wliczamy także wsparcie i szkolenie kadry naukowej oraz studentów, wyposażanie laboratoriów czy pomoc w pisaniu prac naukowych czy projektów.

W środę 31 marca, wraz firmą Siemens oraz Astor wzięliśmy udział w zdalnym wydarzeniu promującym nowy kierunek wśród uczniów szkół średnich. Relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na youtube. Wydarzenie prowadził Prodziekan ds. kształcenia Marek Płaczek, uczestniczyła w nim naturalnie Dziekan Wydziału Anna Timofiejczuk oraz koordynator nowego kierunku prof. PŚ. Andrzej Wróbel.

Nowy kierunek wyróżnia się przede wszystkim silnym nastawieniem na specjalizację a także stawia na dużą liczbę zajęć warsztatowych, projektowych oraz ćwiczeniowych, co pozwala na realne zastosowanie wiedzy, a przede wszystkim naukę poprzez trening. Od początku studiów widoczna jest mnogość ścieżek rozwojowych, już po trzecim semestrze przyszli studenci będą mogli zdecydować, czy planują związać swoją przyszłość z zawodem Inżyniera Robotyka czy też Inżyniera Automatyka. Program drugiego stopnia studiów na kierunku AiRp umożliwia dokonania wyboru specjalizowania się w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, lub w obszarze projektowania systemów automatyki i robotyki przemysłowej. Pięć specjalności – ścieżek dyplomowania opracowano w pierwszym z tych obszarów, a trzy – w obszarze drugim.

Automatyka Przemysłowa zawiera w siatce godzin rozszerzony materiał z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych, systemów pomiarowo – kontrolnych, stosowanych w wytwarzaniu, projektowania układów automatyki przemysłowej, sieci informatycznych, używanych protokołów przesyłania informacji, programowania sterowników PLC, bezpieczeństwa maszynowego, diagnostyki układów technicznych, sensoryki oraz jakość układów automatycznej regulacji. Na nowym kierunku pojawiają się także nowe przedmioty – takie jak Integracja i programowanie systemów produkcyjnych czy Zaawansowane techniki sterowania systemami zautomatyzowanymi.

Absolwent tego kierunku, po ścieżce „Automatyka Przemysłowa” będzie potrafił rozwiązywać problemy związane z automatyzacją elementów procesu produkcyjnego, będzie znał podstawy automatyki przemysłowej i systemy pomiarowo – kontrolne stosowane w wytwarzaniu. Co więcej będzie potrafił zaprojektować podstawowe układy automatyki przemysłowej ciągłego i nieciągłego działania oraz znał i rozumiał przemysłowe sieci informatyczne i używane protokoły. To nie koniec! Absolwent będzie potrafił programować sterowniki PLC, będzie rozumiał znaczenie bezpieczeństwa maszynowego i będzie potrafił zaprojektować system, zapewniający wymagany poziom bezpieczeństwa. Kończąc wskazany kierunek student będzie znał podstawy diagnostyki układów technicznych; potrafił dobrać sensory do pozyskiwania informacji przez układ automatyki i komunikować się z nimi; potrafił zbadać, ocenić i skorygować dokładność statyczną i jakość dynamiczną układu automatycznej regulacji. Prócz wiedzy kierunkowej studenci uzyskują także wiedzę z zakresu sterowania produkcją, ekologii oraz bezpieczeństwa, prawa pracy i prawa gospodarczego.

Dodajmy, że wydział Mechaniczny Technologiczny korzysta także z laboratorium, które wyposażyliśmy kilka lat temu, a na filmie dostępnym na youtube można je także podejrzeć! Politechnika Śląska to także miejsce budowania pasji, o czym w trakcie prezentacji kierunku mówią sami studenci!

Nowy kierunek wprost wypływa z 25 letniej tradycji kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka. To właśnie te wieloletnie doświadczenia oraz współpraca Politechniki Śląskiej z wiodącymi dostawcami rozwiązań dla przemysłu w Polsce (w tym naturalnie VIX Automation), a także rozpoznanie rynku pracy i jego oczekiwań wyklarowały nowy kierunek. Zatem nowy kierunek to wiedza wprost od praktyków!

Dla VIX Automation to prawdziwy honor i powód do dumy, zawsze czuliśmy się odpowiedzialni za kolejne pokolenia automatyków, a od teraz będziemy współodpowiedzialni za ich edukację!

WARTO DROGI ABSOLWENCIE SZKOŁY ŚREDNIEJ ROZWAŻYĆ TEN KIERUNEK!

Twoja przygoda z automatyką może zacząć się już w tym roku!
Więcej informacji znajdziecie na stronie Politechniki Śląskiej

 

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności