Case Study – System sterowania i wizualizacji maszyny papierniczej MP3 w papierni Ametist

Działalność VIX Automation w dużym stopniu opiera się na współpracy z integratorami systemów automatyki. Rozbudowana sieć naszych zaufanych partnerów obejmuje zarówno duże firmy integratorskie, jak i mniejsze firmy serwisowe. Jednym z partnerów, z którym udało nam się wypracować niezwykle dobrą, wieloletnią relację, jest firma Palmatik Automatyka Przemysłowa. Dlatego z przyjemnością przedstawiamy historię wdrożenia oprogramowania Proficy,  zrealizowanego przez tego partnera w ukraińskiej papierni Ametist, która ucierpiała w wyniku rosyjskiej inwazji.

Case Study - iFIX w papierni Ametist

Informacje o wdrożeniu

MIEJSCE WDROŻENIA
Papiernia Ametist
SIEDZIBA FIRMY
Czernihów, Ukraina
ILOŚĆ PRACOWNIKÓW
+120 osób
WDROŻONE SYSTEMY
Proficy iFIX, Proficy Historian
INTEGRATOR
PALMATIK Automatyka Przemysłowa

O FIRMIE AMETIST

Firma Ametist zrodziła się z prostego pomysłu przyjaciół, którzy w 1999 roku powołali ją do życia, w odpowiedzi na ówczesną trudną sytuację na ukraińskim rynku – w sklepach brakowało nawet papieru toaletowego. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia w sąsiednich krajach europejskich, podjęto decyzję o zakupie pierwszej linii produkcyjnej w Polsce. Od tego czasu przedsiębiorstwo stale się rozwijało, zwiększając jakość i asortyment.

Case Study - iFIX w papierni Ametist

Maszyna papiernicza w zakładzie Amestit

Obecnie Ametist dostarcza papiery codziennego użytku (papier toaletowy, ręczniki papierowe, serwetki) i dla branży HoReCa oraz papier makulaturowy i celulozowy do wszystkich regionów Ukrainy oraz do Europy Wschodniej, obsługując ok. 15% rynku krajowego i współpracując z siecią ponad 200 partnerów.

Niestety podczas inwazji rosyjskiej na Ukrainę firma Ametist mocno ucierpiała – w wyniku bombardowania Czernihowa zniszczono ponad 70% przedsiębiorstwa, w tym linie i pomieszczenia produkcyjne, magazyny z surowcem oraz gotową produkcją, łącznie o obszarze ponad 5 tys. m2.

Przy pomocy partnerów z Polski i dobrze skoordynowanej pracy zespołu udało się częściowo przywrócić utracone moce produkcyjne i miejsca pracy. Prace trwają, tworzymy nowe plany rozwoju firmy, mamy mnóstwo pomysłów i chęci do ich realizacji.

Valeriy Radchenko

Dyrektor, Ametist

Odbudowa papierni Ametist

Maszyna papiernicza po zniszczeniu oraz po odbudowie zakładu

CEL WDROŻENIA

Wdrożenie systemu SCADA opartego na oprogramowaniu Proficy miało zapewniać:

  • nadzór nad procesem produkcji papierów higienicznych na nowej maszynie papierniczej
  • sterowanie układem para kondensatu maszyny papierniczej
  • archiwizację oraz wgląd w dane historyczne parametrów procesu

ZAKRES WDROŻENIA

Wdrożenie w Ametist obejmowało dwa etapy. Pierwszym była modernizacja oraz implementacja systemu sterowania z archiwizacją. Drugim etapem, było odtworzenie instalacji po zniszczeniach w wyniku bombardowania.

Przed wdrożeniem firma posiadała starą, niewielką maszynę papierniczą z ciągiem technologicznym przygotowania masy bez systemów automatyki, wizualizacji i bez rejestracji danych historycznych. Za implementację systemu odpowiada integrator Palmatik Automatyka Przemysłowa, specjalizujący się w branży papierniczej – firma z sukcesem współtworzyła i wdrażała system zarządzania produkcją w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych, który stanowił inspirację dla firmy Ametist.

Dyspozytornia w papierni Ametist

Dyspozytornia w papierni Ametist

Proficy HMI/SCADA iFIX zastosowano, aby umożliwić operatorom:

  • prowadzenie procesu przygotowania masy do produkcji papierów higienicznych
  • sterowanie układem para kondensatu maszyny papierniczej
  • nadzór nad napędami głównymi maszyny

Poznaj najnowszą wersję Proficy iFIX 2024 >>

Zastosowanie przemysłowej bazy danych Proficy Historian pozwala na:

  • gromadzenie danych historycznych procesu
  • szybką prezentację danych za pomocą wykresów.

W warstwie sprzętowej wykorzystano sterowniki PLC, panele operatorskie oraz przemienniki częstotliwości, a także router umożliwiający zdalny dostęp do sytemu.

Case Study - SCADA iFIX w papierni Ametist

Aplikacja SCADA iFIX w papierni Ametist

Oprogramowanie Proficy wybrano ze względu na dobre opinie i zadowolenie użytkowników przy wcześniejszy projektach w Głuchołaskich Zakładach Papierniczych oraz bardzo dobre wsparcie techniczne dystrybutora - firmy VIX Automation.

JP

Janusz Paliga, integrator

Palmatik Automatyka Przemysłowa

O INTEGRATORZE

Działalność firmy PALMATIK Automatyka przemysłowa skupia się głównie na automatyzacji procesów przemysłowych, układach napędowych i projektowaniu systemów sterowania produkcją. Firma została powołana do życia w 2021 roku przez Janusza Paligę, jednak on sam związany jest z automatyką przemysłową od ponad 25 lat. Specjalizuje się w branżach: papierniczej, ciepłowniczej, oczyszczalniach ścieków.

Efekty wdrożenia

Zastosowanie Proficy HMI/SCADA iFIX pozwoliło na wydajniejsze prowadzenie skomplikowanego procesu produkcji papieru, który spełnia wymogi jakościowe, jednocześnie będąc efektywnym ekonomicznie.
Wdrożenie Proficy Historian, pozwala na prowadzenie analiz procesu, zapewnia operatorowi możliwość odniesienia się do poszczególnych parametrów maszyny i ciągu technologicznego w czasie. Umożliwia to szybkie przestrojenie maszyny na produkcje różnych asortymentów, co z kolei ogranicza straty.

Korzyści z wdrożenia
Przed
Po
Lepsza kontrola i zarządzanie procesem
brak nowoczesnych systemów automatyki i sterowania produkcją
możliwość precyzyjnego sterowania i monitorowania parametrów produkcji
Możliwość szybkiej reakcji na awarie
brak nowoczesnego systemu, sygnalizującego awarie i nieprawidłowości
niezawodny system alarmowania
Lepszy wgląd w proces technologiczny
brak systemu wizualizacji
wizualizacja procesu produkcji
Możliwość optymalizacji na podstawie analizy danych historycznych
brak wglądu w dane historyczne
wydajny system zbierający i archiwizujący dane procesowe

POBIERZ CASE STUDY W PDF >>

Zobacz również inne artykuły

Potwierdzam zapoznanie z polityką prywatności